Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 17 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1114egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: : Nazarján Hamlet elnök – Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

                         Medve Lászlóné elnök – Ruszin Nemzetiség Önkormányzat

2./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1114.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv

Napirendi pontok:

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186pdfKT-186.pdf

Kieg.1pdfKT-186kieg1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                              

(A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

 

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                               (A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2017. november 13-án (hétfőn) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20171113_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20171113_NB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2./ Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

4./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi beszámolója

KT-192pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról KT-194pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-75pdfNB-75.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Szociális Szolgálatok 2017. évi téli zárva tartási rendje NB-80pdfNB-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018. évi zárva tartási rendje NB-76pdfNB-76.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ A Humanitas Háziorvosi Szövetkezet Megbízási Szerződés megszűnése NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Gábor Zsuzsanna

 

10./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-193/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Hozzájárulás dr. Kaszó Krisztián gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása – 1 év NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-66/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-74/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

NB-79/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Egyebek

A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. október 17-én (kedden) 16 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1017rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1017rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1017rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához

TFFB-41pdfTFFB-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2, Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. október 10-én (kedden) 16 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH_171010egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Kirkov Konsztantinov Vladimir elnök – Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Dimity Boriszláv elnök – Szerb Nemzetiség Önkormányzat

 

2./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. szeptember 5-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH_170905.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0905_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0905_OKSIB.pdf

Napirendi pontok

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára KT-145pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Banyár László

5./ Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ). KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

6./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ A 2017. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ Kono Karate Klub sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Módos Viktória elnök

9./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH170907.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0907_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-160kieg1.pdfKT-160kieg1.pdf

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

5./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához KT-149pdfKT-149.pdf

Előterjesztő:Dömötör István alpolgármester

7./ A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila

9./ Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-174 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: MartOn Attiláné

KTZ-174_kieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-152 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-163 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-54/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-55/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-61/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-58/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-57/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-62/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-59/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Hozzájárulás dr. Laki Zsuzsanna felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-65/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Laki Zsuzsanna

20./ Hozzájárulás dr. Balaton Péter Miklós gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-64/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Balaton Péter Miklós

21./ Hozzájárulás dr. Harangozó Hanna gyermekorvosként történő foglalkoztatásához NB-56/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Harangozó Hanna

22./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-60/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. augusztus 23-án (szerdán) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH170823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823rk_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0823NB_rk.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-50pdfNB-50.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-51/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás ismételt bérbeadása (1 év) NB-52/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-53/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. június 20-án (kedden) 15 órakor kezdődő ülése

MeghívóMH0620_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0620_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0620_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

3./ A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány képviseletében Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök és Kékesi Szilvia kuratóriumi titkár. A Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány képviseletében Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

 

4./ Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5./ Közalapítványok beszámolója KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

6./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ A Fővárosi Szabó Ervin Dél-pesti Régió XVIII/1. Pestszentimre Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Dél-pesti Régió XVIII/2. Csontváry utcai Könyvtár támogatása OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó régióigazgató

 

8./ Malév SC 2016. évi beszámolója OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

9./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-130 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

10./ Tájékoztató a Csemete Óvoda (1182 Budapest, Üllői út 681., 148299 hrsz.) területén kivágott fák ügyében OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. június 19-én (hétfőn) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0619_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0619_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása KT-100pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, dr. Juhász Ágnes

 

3./ Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának módosítása KT-99 1. részpdfKT-99_1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2. részpdfKT-99_2.pdf

3. részpdfKT-99_3.pdf

 

4./ Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés módosítása KT-133pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve NB-48pdfNB-48.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-41pdfNB-41.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-38/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-40/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-45/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

10./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-43/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-39/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-37/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-46/Z

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-42/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-44/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Hozzájárulás dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-49/Z

(zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

 

17./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-47/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Egyebek

 

Hír naptár

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Csatlakozz közösségünkhöz