A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 16.30-kor kezdődő rendkívüli együttes (OKSIB) ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK_OKSIB_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUKegy_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2018. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-1pdfTUK-1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2.) Egyebek

 

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUK_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Javaslat a „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozására TÜK-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 16.30-kor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0308rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_OKSIB_TUKegy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2018. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön)16 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0308rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2017. évi teljesítéséről OKSIB-9pdfOKSIB-09.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó 3. számú régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

 

2./ Javaslat „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozására OKSIB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ Egyebek

 

H-1: a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI intézményi átszervezésének véleményezése OKSIB-11pdfH-1_OKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester 

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ), Pál-Horváth Rita intézményvezető (SOFI)

A Tulajdonosi Bizottság 2018. március 6-i (keddi) rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0306_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0306_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0306_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Gödör téren (hrsz.: 150046) rekortán pálya építéséhez Tul-18pdfTUL-18.pdf

2./ Egyebek

A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. március 6-i rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0306_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0306rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0306rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Gödör téren (hrsz.: 150046) rekortán pálya építéséhez TFFB-9pdfTFFB-9.pdf

2./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0212_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0212NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről  KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi munkaterve NB-3pdfNB-3.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-4pdfNB-4.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-16 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év) NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év) NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Bérleti jogviszony helyreálltása NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ 2017. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása NB-1/Z (zárt ülés!) + Kieg.1 +Kieg.2

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos visszafizetési kérelem elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. február 13-án 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0213_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0213OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3./ A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár  László vezérigazgató

 

4./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-8pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

KT-8kieg1pdfKT-8kieg1.pdf

 

5./ Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

OKSIB-7kieg1pdfOKSIB-7kieg1.pdf 

 

6./ Március 15-i ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ Közművelődési intézmények 2018. évi munkaterve OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

8./ Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák körzethatárainak módosítása OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

9./ 2018. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10./ Tájékoztató a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata fenntartásában és működtetésében álló óvodák intézményi szabályozó dokumentumok törvényességi ellenőrzéséről OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda, a Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda, a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda, a Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, a Pestszentlőrinci Vándor Óvoda, a Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda és a Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12./ Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KTZ-9 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

 

13./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. január 18-án (csütörtökön) 7.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0118_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0118RK_NB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0118RK_NB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról NB-1pdfKT-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Egyebek

 

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. december 6-án (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1206_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1206_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve KT-224pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel KT-216pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban KT-223pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5./ Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában KT-222pdfKT-222.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6./ Sportrendezvények 2018. KT-217pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7./ Döntés a Tébláb Művészeti Alapítvány támogatásával kapcsolatban KT-214pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Vörös Árpád elnök

 

8./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása OKSIB-34pdfOKSIB-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

 

9./ Közösségi színtér igénybevétele „Városháza Galéria 2018” elbírálása OKSIB-37pdfOKSIB-37.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

10./ A 2018. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása OKSIB-36pdfOKSIB-36.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ 2017. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló beszámoló OKSIB-38pdfOKSIB-38.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12./ Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből KTZ218 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsa, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

13./ A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-219 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-39/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-35/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

16./ Egyebek

H-1 Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához OKSIB-40/Z (zárt ülés!)

 

 

Hír naptár

« June 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Csatlakozz közösségünkhöz