Hirdetmény

Written by  2015.10.28.

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének FELHÍVÁSA

 

 

Tisztelt Pestszentlőrinci és Pestszentimrei Választópolgárok!

 

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda  az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának lefolytatásához a 76 kijelölt szavazókörbe

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest XVIII. kerületében) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.  

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja az, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy – a közalkalmazott kivételével –, továbbá állami vezető sem.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál legkésőbb 2017. december 8. napjáig szíveskedjen jelentkezni a mellékelt – az okmányaiban szereplő adataival megegyező módon kitöltött – nyilatkozat leadásával.

 

A jelentkezéseket 2017. november 6. napjától 2017. december 8. napjáig az alábbi időpontokban fogadják a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján (1181 Budapest, Városház utca 16. BEJÁRAT A BATTHYÁNY LAJOS UTCA 59. FELŐL. Telefon: (06-1) 296-1371, (06-1) 296-1435, (06-1) 296-1438.

Hétfő: 8.00–18.00

Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 8.00–17.00

Csütörtök: 8.00–16.00

Péntek: 8.00–13.00

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választás napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a választás napján, valamint a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tag a megválasztását követően esküt vagy fogadalmat tesz, majd a választási bizottság alakuló ülést tart. Felhívom a figyelmet, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok a választást megelőzően kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

A jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján biztosított, illetve a

http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem oldalról a menüpontból letölthető jelentkezési adatlap kitöltésével és aláírásával történik.  

Kérem, hogy a jelentkezési lapKözigazgatási és Hatósági Irodán történő leadásakor a személyazonosítására alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, TAJ-, valamint adókártyáját – adategyeztetés céljából – szíveskedjen magával hozni!

Budapest, 2017. októbere-novembere

                                                                           Dr. Molnár Ildikó

                                                                                     s. k.

                                                                            címzetes főjegyző

                                                                                HVI-vezető

      

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a szavazatszámláló bizottsági feladatokkal kapcsolatban

 

 

A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest Főváros XVIII. kerület) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

 Ve. 17. § (1) a) A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen  lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

 

Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

 

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

 

Ve. 19. § (2) A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

 

Ve. 15. § (1) A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás  törvényes rendjének helyreállítása. Választás alkalmával a szavazatszámláló bizottsági tagok munkája egész napos (körülbelül 5.30-tól másnap hajnalig tart).

Csatlakozz közösségünkhöz