Példaképként állhatnak a többiek elé

Írta:  P.A. 2017.03.16.

A kerületi kitüntetéseket adták át a Rózsa Művelődési Házban.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a hagyományokhoz híven kitüntetéseket adományozott. A Rózsa Művelődési Házban március 14-én tartott ünnepségen Ughy Attila polgármester köszöntötte a díjazottakat, köztük a Díszpolgári címet kapott Varjú Imre nyugalmazott plébánost.
VAA 5623 copy
Az önkormányzat évről-évre egy kedves kötelezettségének tesz eleget, amikor március 15-i nemzeti ünnep alkalmával díjazza azokat, akiket a saját szakterületükön a közösségért végzett munkájuk, vagy művészi tevékenységük okán példaképként állíthat a kerületben élők elé.


Történelmi alapok


Ughy Attila köszöntőjében elmondta, hogy mint minden ünnep, úgy az 1848-49-es szabadságharc emlékezete is a múltba repít.

A hétköznapok hősei

A mindennapokban névtelenül, emberségből, elhivatottságból, kötelességtudatból a közösségért dolgozók ünnepe a kerületi kitüntetések átadása, amivel a közösségért végzett szolgálatot köszöni meg az önkormányzat.

- Egy díj átadásánál sosem az a fontos, aki adja, hanem az, aki kapja. Ugyanakkor a kitűntetést nem csak úgy megkapja valaki, hanem kiérdemli. A díjakért meg kell dolgozni, az elismerés jelzi, hogy az elvégzett munka eredményét mindenki látja és megbecsüli. A díjazott az, aki valamit eltervezett, megdolgozott az álmaiért és önzetlensége miatti áldozatos munkájával tiszteletet ébreszt a közösségben.


- Ez esetben egy olyan forradalom és szabadságarcra emlékeztet bennünket, amelyből nem a siker és a győzelem fogalmainak segítségével emelhetünk át valamit a jelenbe, hanem sokkal inkább azoknak a jellemzőknek a felfedezésével, amelyek ezt a sokat tépett és marcangolt nemzetet 1000 éve működtetik. 1848-ban az ország, a nemzet, a haza és a hazaszeretet fogalmai voltak azok, amelyek összekovácsolták ezt a sokszínű nemzetet. A Kárpát-medencében testvér volt örmény, lengyel, horvát, szerb és magyar, és egységben családként szállt szembe az elnyomó Habsburg hatalommal. A forradalomra emlékezve olyan hősöket láthatunk, akik bár elporladtak, évről-évre megmutatják, hogyan kell hinni, összefogni, kitartani és küzdeni. Ezek azok a cölöpök, amelyek tartják a magyarság történelmét, és amelyek a legnagyobb viharokban is biztosan álltak.


A legnagyobb kincs az ember


A polgármester úgy fogalmazott, hogy a magyarság örökségét elpusztíthatatlanná és a népet halhatatlanná az a szellemi és lelki táplálék teszi, amelyek akkor kovácsolnak össze egy nemzetet, amikor a hazát kell megvédeni.

VAA 5803 copy
- Ugyanakkor egy nemzet történelme nem csak háborúkból áll. Nagy adomány, és Istentől kapott kegy a XVIII. kerület közösségének, hogy minden év március idusán újabb és újabb példaképeket tüntethetünk ki. Ők a legnagyobb kincseink. Embertestben, aranyszívvel. Olyan elhivatott szakemberek, kiváló művészek, elkötelezett lokálpatrióták, akik a ’48-as és az ’56-os hősök nemességét őrzik.

VAA 5701 copy
Ezért kötelességünk időről időre köszönetet mondani, és nem csak a tisztelet okán, bemutatni őket mindenkinek, aki csak kicsit is kételkedik az olyan értékekben, mint a hit, az összefogás, a hűség, a küzdelem s a feltétel nélküli szeretet.
A kitüntetések átadásán részt vett Kucsák László országgyűlési képviselő. Az elismeréseket Ughy Attilával együtt adta át Lévai István Zoltán, Galgóczy Zoltán, Dömötör István és Szarvas Attila alpolgármester.

VAA 5785 copy