„Kerületünk jövője közös ügy”

Írta:  Városkép 2017.03.20.

"Felelősséggel tartozunk a döntéseinkért, amelyeket az itt élők érdekében kell meghoznunk" – fogalmazza meg hitvallását az alábbi interjúban Kucsák László országgyűlési képviselő.

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre jövője közös érdekünk, politikai hovatartozástól függetlenül. Felelősséggel tartozunk ugyanis a döntéseinkért, amelyeket az itt élők érdekében kell meghoznunk. Kerületünk jövője közös ügy, amelyhez elengedhetetlen az együttműködés és a lakosok megbecsülése.” Kucsák Lászlóval, a XVIII. kerület országgyűlési képviselőjével beszélgettünk.

KL2

– Kezdjük azzal, ami nyilvánvaló kérdés a 2017-es év elején, milyen volt az ön számára a 2016-os év?

– Mindenekelőtt mozgalmas. Mozgalmas és eredményekkel teli. Mint minden év, így a tavalyi is kemény munkával telt, ami – másokhoz hasonlóan – egy országgyűlési képviselő életében is természetes. Egyrészt országosan siker az, hogy közös erőfeszítéseinknek köszönhetően stabilizálódik, erősödik a gazdaságunk, így a múlt évben számos olyan intézkedést sikerült bevezetnünk, amelyek célja a lakosság életszínvonalának jelentős, érzékelhető javítása. Másrészt a kerületben is érezhető a bővülő családi otthonteremtési támogatás hatása, továbbá említésre méltó a magyar családok terheit csökkentő programok közül az adómérséklés vagy a rezsicsökkentés. A növekvő munkabérek és az Otthon Melege Program is az állampolgárok életszínvonalának javítását szolgálják.

– Milyennek értékeli a kormánnyal való együttműködését a mögöttünk hagyott évben?

– Kerületünk fejlődése szempontjából hatékonynak. A kormánypárt tagjaként azon dolgozom, hogy országunk gazdasága még inkább megerősödjön, ezáltal még több embernek legyen munkahelye, amely biztonságosabb jövőt kínál. Országgyűlési képviselőként folyamatosan azon munkálkodom, hogy további támogatást nyerjek kerületünk számára. Az elmúlt időszakban is több fontos és nagy horderejű fejlesztést sikerült elindítani és megvalósítani a XVIII. kerületben.

– Mint például?

– Itt elsősorban arra gondolok, hogy a kormánnyal való összehangolt munkám eredményeként a XVIII. kerület több oktatási-nevelési intézménye is megújulhatott. Ebben a ciklusban több mint másfél milliárd forintot sikerült támogatásként lehívni a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a kerületi intézmények javára. Az elnyert támogatásoknak köszönhetően energiahatékonnyá vált a kerület számos oktatási-nevelési intézménye. Erről egy nagyon szép és átfogó kiadványban részletesen tájékoztattuk a helyi lakosokat.

– Ez elismerésre méltó. 2017-ben is folytatódik a folyamat?

– Természetesen, amit elkezdtünk, azt tovább folytatjuk. A kerületben nem áll meg az elkezdett munka. Itt néhány fontos témát említek meg: intézményfejlesztések, kapacitásbővítés, egészségfejlesztés, közbiztonság. A gazdasági növekedés fenntartása mellett politikánk középpontjában továbbra is a lakosság életszínvonalának emelése áll a foglalkoztatás növelésével, valamint a költségvetés stabilitásának megtartásával.

– Ez mit jelent konkrétan?

– Konkrétan pár száraz, ám fontos, megkérdőjelezhetetlen számot említek meg. 2010 óta 700 ezer új munkahelyet hoztunk létre. A munkanélküliség országosan 5 százalék alatt van. A munkanélküliség csökkenésével a bérek azonnal növekedni tudtak. Fontosnak tartjuk a magyar munkavállalók megbecsülését is. A reálbérek négy év alatt 15 százalékkal, a minimálbérek pedig 2010-től 2016-ig 51 százalékkal, vagyis 75 500 forintról 111 ezer forintra emelkedtek, amit az ország saját erejéből hajtott végre, és ami különösen fontos: hitelfelvétel nélkül. 2017-ben 15 százalékkal emelkedett, 2018-ban további 8 százalékkal növekszik a minimálbér. Ehhez fontos tudni, hogy a többéves bérfejlesztési program azért indult, mert meg kell becsülni a dolgozók munkáját. A munkavállalók mellett a munkaadóknak is segítünk azáltal, hogy csökkentjük az államnak fizetett adók mértékét. A kormány nemcsak azt szeretné elérni, hogy mindenkinek legyen munkája, hanem azt is, hogy mindenkinek megfelelő munkája legyen, magyarul: megérje az országban dolgozni. A legfontosabb feladatunk a következő két évben az, hogy Magyarországon a bérek folyamatosan emelkedjenek.

– Az említett országos számok valóban jól hangzanak, de mi a helyzet a kerületben?

Mint azt már említettem, a kerületben számos oktatási-nevelési intézmény újulhatott meg, ami ebben az évben tovább folytatódik. A beruházások célja az épületek energia- és költséghatékony, valamint biztonságos üzemeltetése, ezzel is hozzájárulva a közösség biztonságérzetének növeléséhez. A felújítások keretében megvalósult több iskola, óvoda és bölcsőde teljes körű homlokzati hőszigetelése, a lapos tetők hő- és vízszigetelése, az elavult fűtésrendszerek kicserélése, továbbá újabb és modernebb nyílászárókra cserélték a korábbiakat. Ez az intézmények számára éves szinten több millió forint megtakarítást jelent.

– Igen, ez így tiszta és érthető. Mik az elképzelések 2017-re?

A munka idén sem áll meg, hiszen még sok dolgunk van. Az intézményfejlesztések és -felújítások mellett számos olyan intézkedést hajtunk végre, amelyek élhetőbbé és biztonságosabbá teszik a kerületünket. Azt gondolom, hogy dél-pesti kerületként nagy figyelmet kell szentelni az itt élők biztonságára. A közbiztonság növelése érdekében a térfigyelő kamerarendszer mellett a közterületi jelenlét is egyre nagyobb szerepet fog kapni. Az intézményi kapacitásbővítést már elkezdtük, s az idén folytatni kell. Szeretném, ha a gyermekek és a felnőttek szabadidejének hasznos és szórakoztató lehetőségei egyaránt bővülnének, egyrészt a már meglévő közösségi terek megújulásával, másrészt újabbak létrehozásával. Természetesen az egészségügy területén is van feladatunk, amivel hozzá szeretnénk járulni az itt élők életminőségének javulásához.

– Országos viszonylatban elég érzékeny téma az egészségügy helyzete. Kerületi szinten hogy jelentkezik ez?

– Valóban. Az egészségügy problémáit nem lehet eltussolni, épp ezért fokozott figyelmet és törődést igényel ez a terület is. Tagadhatatlan, hogy bőven van még feladatunk ezen a téren. Az egészségügy egy rendkívül fontos ágazat, mindnyájunkat érinti a helyzete, kevés olyan ember van, akinek számára ne az egészsége volna az egyik legfontosabb dolog. A mi feladatunk az, hogy helyi szinten biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyekkel hozzájárulunk a XVIII. kerületben élők egészségének megőrzéséhez, javulásához.

– Konkrétabban?

– A kerületben lévő háziorvosi rendelőket lépésről lépésre felújítjuk, és megadunk minden kormányzati segítséget ahhoz, hogy a megfelelő eszközök is a rendelkezésükre álljanak. Az eszközfejlesztés részeként a szakrendelőknek is kellő forrást biztosítunk ahhoz, hogy be tudják szerezni azokat az eszközöket, amelyeknek köszönhetően, a fekvőbetegek kórházi ellátásától eltekintve, a kerületen belül találhatunk megoldást az itt élők egészségügyi problémáira. A szakma képviselőivel együtt gondolkodva igyekszünk a kerületre vonatkozó átfogó egészségfejlesztési koncepciót kidolgozni. Ennek során kiemelt hangsúlyt helyezünk a prevencióra és az egészségügyi tájékoztatásra.

– Ön gyermekkora óta itt lakik a kerületben, bevallottan lokálpatrióta. Talán ennek köszönhető, hogy az utóbbi években többször is adott jótékonysági koncertet, támogatott olyan eseményeket, amelyekkel rászorulókon segítettek?

– Tulajdonképpen igen, de nem csak ez az oka. Azt tanultam, és az egész eddigi életem folyamán azt tapasztaltam, hogy – bár közhelyesen hangzik – jó érzés másokon segíteni, ha az embernek módjában áll. Ezen a jövőben sem kívánok változtatni, a lehetőségeim szerint a továbbiakban is így fogok tenni. De fontos, hogy a segítség a segítségről szóljon és ne önérdekről, önreklámról, médiamegjelenésekről. Ezért most nem is beszélek arról, hogy az idei évben miket tervezek...

– Ön azok közé a politikusok közé tartozik, akik sokszor felszólaltak a parlamentben és kezdeményeztek törvényjavaslatokat.

– Így igaz. Fontosnak tartom, hogy ne csak olyan ügyek mellett álljak ki és ne csak azokban foglaljak állást, amelyeket a média „felkap”, hanem olyan témákban is, amelyek nem kapnak nagy nyilvánosságot. Jelenleg a törvényalkotási bizottság és a kulturális bizottság munkájában veszek részt, amelynek köszönhetően az Országgyűlés tavaly összesen 192 törvényjavaslatot tudott elfogadni.

– Vannak visszajelzések a munkáját illetően?

– Vannak! Aminek nagyon örülök, hiszen ha nem volnának, akkor talán nem is tudnám, hogy jól csinálom-e a dolgom. Számomra fontos a visszaigazolás, és ezt az emberek sokszor meg is teszik, személyesen vagy levél formájában.

– A közösségi médiát mennyire érzi magáénak?

– A közösségi oldalon is rengeteg levelet kapok. Persze mondhatnám azt, hogy csak pozitív hangvételűeket, de ez nem így van. Ahhoz, hogy egy ember jól tudja végezni a munkáját, szüksége van a negatív véleményekre is. Az ilyen jellegű üzeneteket építő kritikaként fogom fel, hiszen csak így lehet hatékonyan végezni a munkát. Igyekszem akkor is így tenni, ha a kritikák hangvétele nem üti meg a kommunikációs minimumot. Ezen felül kell emelkedni, a szándékra, nem pedig a kifejezés módjára kell fókuszálni. Szerencsére azért az ilyen stílusú levelek ritkák, és a levelek többsége azt igazolja, hogy folytatnom kell azt, amit elkezdtem. Nemrég egy óvodás gyermek szüleitől kaptam egy nagyon kedves és megható levelet, amelyben kifejtették, mennyire örülnek, hogy az ő óvodájuk is megszépült. Illetve még egy a sok kedves levél közül: egy kerületi házaspár örömét fejezte ki, hogy a kormány által meghirdetett Erzsébet-programban lehetőséget kaptak egy üdülésre, ahol meg tudták ünnepelni a 40. házassági évfordulójukat. Ilyenkor úgy érzem, hogy nem dolgozom hiába.

– A kerületben sok eseményen megjelenik, sokan találkozhatnak önnel személyesen is. Ez egyfajta elvárás egy egyéni választókerületi országgyűlési képviselőtől?

– Ez számomra egyértelműen személyes ügy. Ahogy már mondtam, évtizedek óta élek itt, és szeretem a kerületünket. Ennek elengedhetetlen része, hogy részt veszek a kerület mindennapjaiban. Remélem, hogy akik személyesen találkoznak velem, azok számára egyértelművé válik, hogy kerületiként valóban fontos számomra Pestszentlőrinc-Pestszentimre, és nem csak választókerületként tekintek a lakhelyemre. Szeretek helyben kikapcsolódni, szórakozni. Ebben segít a kerület rendkívül színes kulturális élete. De az is fontos, hogy személyesen találkozzam az itt élőkkel, hiszen csak így lehet megérteni a problémáikat és azokon segíteni. Természetesen rendszeresen tartok fogadóórákat, így a lakosok nemcsak a spontán találkozások alkalmával tudják elmondani a problémáikat, hanem szervezett keretek között is. Továbbá fontosak számomra az itt élők gondolatai, meglátásai, ötletei, hiszen ezek elősegítik a munkámat. Azt pedig nagyon fontos mindenkinek szem előtt tartania, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre jövője közös érdekünk, politikai hovatartozástól függetlenül. Felelősséggel tartozunk ugyanis a döntéseinkért, amelyeket az itt élőkkel egyetértésben és együttműködve kell meghoznunk. Kerületünk jövője közös ügy, amelyhez elengedhetetlen az együttműködés és a lakosok megbecsülése.

– Ez nagyon szépen hangzik. Az ön válaszaiból mindig érződik az őszinteség, az elhivatottság, a kerületiek iránti tisztelet és elkötelezettség.

– Átérzem az emberek gondját, baját, örömét. Tudok azonosulni a nehézségeikkel és a lehetőségeimhez mérten minél előbb megoldást találni azokra. Ez a továbbiakban is így marad.

– Egy ilyen tevékeny év lezárását követően jut-e idő a pihenésre?

– Igyekszem, hogy jusson. Minden embernek, akármennyire fontos is a munkája, meg kell találnia a lehetőséget a feltöltődésre és a pihenésre. Számomra az olvasás az egyik megunhatatlan szórakozás, kedvenc íróim, Örkény, Karinthy, Hrabal könyvei mindig ki tudnak kapcsolni. Emellett nagyon szeretek gitározni, kirándulni, sétálni, koncertekre, előadásokra járni.

– Végezetül mit üzen a kerületieknek?

- Kívánom, hogy mindenki számára jelentsen előrelépést a 2017-es esztendő, hogy ezáltal erősödjön a kerületünk közössége. Munkámmal továbbra is azon leszek, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre töretlenül fejlődjön tovább.