A pályázat célja: A Helyi Környezetvédelmi Program, és a Zöldfelület Gazdálkodási Koncepció alapján szeretnénk kerületünket, környezetünket szebbé, tisztábbá tenni.

A környezeti nevelés és szemléletformálás az egységes fasorok kialakítása érdekében fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a már meglévő fákat.

A pályázatban résztvevők köre: A pályázaton részt vehetnek kerületünk lakosai, és intézményei.

( óvodák, iskolák, szociális intézmények )

Pályázat lebonyolításának módja:

A pályázat benyújtásához adatlap, ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodákban, illetve a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál szerezhető be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető:

Péter Norbert  296-1300/1730

A pályázatokat  2017. október  31. 16.00. óráig kérjük benyújtani.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületen szakszerűen ápolja. Annak esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának Környezetvédelmi Csoportját.

Az akcióban csak lombhullató díszfára lehet pályázni. A kiültetésre kerülő fafajok meghatározásánál figyelembe kell venni az utca szélességét, a meglévő közművezetéket, a telepítésre kerülő fák lombkorona méretét, magasságát.

A fák szakszerű elültetését az Önkormányzat biztosítja, de a fák fenntartását az igénylőnek kell vállalnia.

A megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatok elbírálását a Műszaki Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportja végzi.

Az egységes fasorok kialakítása érdekében az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy minden utcaszakaszra a benyújtott pályázatok alapján egyetlen fafaj (fasor) telepítését támogatja. A pályázat elbírálásánál előnyben részesítjük a teljes utcaszakaszra, illetve lakótelepek esetében a háztömb előtti teljes területre benyújtott pályázatokat.

  

Dömötör István
  alpolgármester  

pdfLetölthető adatlap

A Pestszentimrei Közösségi Ház Arany János születésének 200. és Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából, illusztrációs és képregény rajzoló pályázatot hirdet több kategóriában.

pdfLetölthető pályázat

 

Múzeumi séták Budapesten >>

Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozó 2017. >>

Pestszentlőrinc-pestszentimrei Jó tanuló-jó sportoló >>

Pályázati felhívás Velencei Biennáléra szervezendő tanulmányúton való részvétel ösztöndíjára >>

Pályázati lehetőség nyári életmódtábor szervezésére.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet a 1096/2004. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott civil koncepcióban és a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2004. (XII. 21.) rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésében elkülönített Civil Alap terhére.
 

A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok megtalálhatóak:
 http://www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok/item/850-civil-palyazatok
 

A pályázatok beadási határideje: 2017. március 24. péntek 12.00 óra

 

Átadták a márciusban meghirdetett verseny díjait.

Műteremre ír ki pályázatot az önkormányzat.

Az Akire büszke vagyok című pályázat eredményhirdetését szeptember 30-án tartották a Kondor Béla Közösségi Házban.

Második alkalommal borult virágba a Lőrinci piac Haladás utcai buszmegálló mögötti területe.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának pályázata.