a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

 

Meghívó pdfMH0213_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180213_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180213_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-30.pdf

kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-24.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-12.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-7.pdf

5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ) KT-13.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-13.pdf

7.) Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról KT-14.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-14.pdf

8.) Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-6.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-6.pdf

9.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-23.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-23.pdf

10.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra KT-10/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) A Bizottság 2018. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

12.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 1-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0201_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0201_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0201_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Leadott képviselő és nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

2.) Egyebek

 

Meghívó pdfMH1207_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1207_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1207_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről KT-220.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) rendelet módosításáról KT-215.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-215.pdf

 

3.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve KT-224.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-209.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-209_AN.pdf

 

5.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-219/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) „Mi szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-9/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) Egyebek

 

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i (OKSIB) együttes rendkívüli ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_TUK_OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről TÜK-8

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-8.pdf

 

2.) Egyebek

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1114_TUK.pdf

Napirendi pontok:

1.)Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca – Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) KT-181.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

2.)Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-182.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-182.pdf

3.)Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-196.pdf

4.)Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-199.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-199.pdf

5.)Egyebek

Meghívó pdfMH1010_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1010_TUK_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1010_TUK_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről TÜK-7

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-7.pdf

2.) Egyebek

Meghívó pdfMH0907_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0907_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0907_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

KT-160/kieg1 pdfKT-160kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-164.pdf

KT-164/kieg1 pdfKT-164kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-155.pdf

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-162.pdf

5.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-152/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6.) Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-6

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-6.pdf

7.) Egyebek

Meghívó pdfMH0823_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0823_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0823_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-73

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-73.pdf

2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-74/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3.) Egyebek

Meghívó pdfMH0619_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0619_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0619_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72. számú szabályozási terv) KT-121.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-121.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (95. számú KÉSZ) KT-120.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-120.pdf

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-103.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-103.pdf

4.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-122.pdf

5.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-112.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-112.pdf

6.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

7.) Egyebek

Meghívó pdfMH0522_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0522_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0522_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-61.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-72.pdf

3.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ) KT-73.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-73.pdf

4.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-95.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-95.pdf

5.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-4.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-4.pdf

6.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-5.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-5.pdf

7.) Helyi kitüntetés adományozása KT-65/Z

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

8.) Egyebek