MeghívópdfMH1212_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonatpdfHK-adatoknelkuli.pdf

(adatok nélküli)

 JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
235. rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
236. rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

236kieg2pdfKT-236kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
232. rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

232kieg1pdfKT-232kieg1.pdf

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
230. rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
237. rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

237kieg1pdfKT-237kieg1.pdf

237kieg2pdfKT-237kieg2.pdf

6. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
247. rendkívüli eljárással!pdfKT-247.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

247kieg1

7. A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve
238. rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Sportrendezvények 2017
239. rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
240. rendkívüli eljárással!pdfKT-240.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

10. Támogatási keretmegállapodás módosítása
231. rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

231kieg1pdfKT-231kieg1.pdf

 

11. A GESZ alapító okiratának módosítása
242.pdfKT-242.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan
227. rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala
246. rendkívüli eljárással!pdfKT-246.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

14. Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázattal kapcsolatban
243. rendkívüli eljárással!pdfKT-243.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
248. rendkívüli eljárással!pdfKT-248.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

248kieg1pdfKT-248kieg1.pdf

248kieg2pdfKT-248kieg2.pdf

16. Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról
241/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz.-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
244/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása
245/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

245/Zkieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

19. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról
228/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
233/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról
234. rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barbáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
229. rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

23. Interpellációk
- Int-01: Ferencz István képviselő úr interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás”pdfInt-01.pdf

 Int-01valaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int1108: Kőrös Péter interpellációjára válaszpdfInt1108valasz.pdf

24. Kérdések
- Kerd-01: Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: „Postahivatal nem vész el, csak áthelyeződik?”pdfKerd-01.pdf

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

25. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj-01: Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. Ingatlanrész használati szerződés aláírása a Budapest Főváros Kormányhivatalával és a Magyar Államkincstárral az Üllői út 443-445. sz. alatti Kormányablak-helyiség egy részére vonatkozóan

249.pdfS1-249.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Döntés a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításár megkötött bérleti szerződés átruházásáról

250.pdfS2-250.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Döntés az Almáskertben található magánutak (hrsz.: 145111/429, 145111/440) önkormányzati tulajdonba vételéről

251/Z  Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő vállalkozási szerződéseinek előzetes jóváhagyása

252.pdfS4-252.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2017. évben történő ellátásáról

253.pdfS5-253.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Mentés

MeghívópdfMH1130rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1130rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1130rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
221. rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2. Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
222. rendkívüli eljárással!pdfKT-222.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. január 1.és 2017. március 31. között
223. rendkívüli eljárással!pdfKT-223.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

223kieg1pdfKT-223kieg1.pdf

4. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékleteinek módosítása
224. rendkívüli eljárással!pdfKT-224.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5. Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról
225. rendkívüli eljárással!pdfKT-225.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6. Kérdések

7. Tájékoztatók, bejelentések
- Taj01-226: Tájékoztató az alapítványok által szervezett 2016. évi nyári életmód táborokrólpdfTaj-01.pdf
Összeállító: Dömötör István alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I.pdfBizhatgyujt_1.pdf

Bizottsági határozatok gyűjteménye II.pdfBizhatgyujt_2.pdf

 

MeghívópdfMH1129rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1129rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1129rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-222.pdfKT-222.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2. Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról
KT-225pdfKT-225.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3, Egyebek

MeghívópdfMH1109rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1109rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1109rk_TFFB.pdf

 

1, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1182 Budapest, Kandó téri Általános Iskolában  lévő tornaöltözők felújításához

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Meghívott: Magyar Márta Kandó téri Általános Iskola igazgatója

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH1108_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat adatok nélkülipdfHK1108_AN.pdf

Jegyzőkönyv

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról
217. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

2. Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
218. rendkívüli eljárással!pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. Az Önkormányzat. a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása
211. rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan
204. rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz.-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére
209. rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel
210. rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató

7. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat által üzemeltetett busz használatáról
213. rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8. Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
219. rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-És Energiaügyi Szövetségéhez
214. rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
207. rendkívüli eljárással!pdfKT-207.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása
208. rendkívüli eljárással!pdfKT-208.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

208kieg1.pdfKT-208kieg1.pdf

12. Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal
212. rendkívüli eljárással!pdfKT-212.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése
216/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvodavezető

14. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
215./Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté

15. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
205/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója
206. rendkívüli eljárással!pdfKT-206.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás

17. Interpellációk

- Int-01: Kőrös Péter interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mi lesz az iskoláinkkal?” címmelpdfInt-01.pdf

Int01-valaszpdfInt-01.pdf

18. Kérdések

 

19. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj-01:Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

I.rész  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

II. rész Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1-220: Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításárólpdfS1-220.pdf

 

MeghívópdfMH1102_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1102_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-218pdfKT-218.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2, Az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-219pdfKT-219.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3, Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozása a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez
KT-214pdfKT-214.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Szelektív gyűjtő szigetek megszüntetése
TFFB-40pdfTF-40m.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5, „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-41pdfTF-41.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46
TFFB-42pdfTF-42.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Egyebek

Tájékoztató:

Taj-01: Tájékoztató a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése és jogszabályi harmonizáció érdekében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata keretében lefolytatott partnerségi egyeztetésről

pdfTaj-01.pdf

MeghívópdfMH0906_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0906_TFFB.pdf

Zárt jegyzőkönyvpdfZJKV0906_TFFB_ZART.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1.pdfKT-167kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-183pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

4, Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár – Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa – Pedagógiai Intézet

 

7, Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

KT-187pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Barcsay utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Goroszló utcai szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10, „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11, A Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-165/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12, A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

KT-180/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13, Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról döntés

TFFB-36/Z Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14, Egyebek

MeghívópdfMH0913_KT.pdf

 

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0913_KT_AN.pdf

 

JegyzőkönyvpdfJKV0913_KT.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

167. rendkívüli eljárással!pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

167.kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

183. rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) rendelet módosításáról

192. rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

195. rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

189. rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

185. rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

185kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-185kieg1.pdf

7. Döntés bizottsági tagcserékről

186. pdfKT-186.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

198. rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Főtáv Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

191. rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Döntés az Üllői út - Nagy-Burma-Vasút - kerülethatár - Méta utca - Cziffra György utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Újtemető utca - kerülethatár - Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről

179. rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó fejlesztés és jogszabályi harmonizáció érdekében tárgyalásos eljárás megindításáról

168. rendkívüli eljárással!pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés közterületek elnevezésével kapcsolatban

164. rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna Pedagógiai Intézet

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése

193. rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

Kt-193kieg1 - Városgazda FEB és IG-határozatpdfKT-193kieg1.pdf

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

171. rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

171kieg1- Projekt18 FEB és Városgazda IG-határozatpdfKT-171kieg1.pdf

15. Az Önkormányzat és a Hivatal Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása

172. rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés H2020 Programon, ACCES projekten való részvételről

187. rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

169. rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18. A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára

178. rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.gazdasági igazgatója

 

19. Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés

184. rendkívüli eljárással!pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Sportkoncepció

190. rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolításához

194. rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László vezérigazgató

 

22. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt

173. rendkívüli eljárással!pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

23. A 287/2016. (VI.28.) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére)

162. rendkívüli eljárással!pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

166. rendkívüli eljárással!pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Pestszentlőrinc-Pestszentimre határán a főbb útvonalakon, a belépő oldalon rovás feliratú városnévtáblák elhelyezésének javaslata

176. pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

26. A Lőrinci piac működéséhez kötött, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata számára hátrányos szerződések felülvizsgálata

175.pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

27. A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala

197/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Budapest XVIII. kerület Bánffyhunyad utcában található 147193 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

165/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

29. Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 463. szám alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

170/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal

180/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

31. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

188/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára óvoda vezető

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

32. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása

196/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

33. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából

163/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

34. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

160/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

35. Közalapítványok beszámolója

177. rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

36. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

161. rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Interpellációk

 

- Int01: Hogyan készül a kerület a 3-as metró leállására?pdfInt-01.pdf

(Kassai Dániel önkormányzati képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

38. Kérdések

 - Kerd01.:pdfKerd-01.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Aggasztó hírek, jelzések a patkányok elszaporodásáról

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kerd02.: pdfKerd-02.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Vendéglátó ipari létesítmények nyitvatartási rendje és a zajártalom elleni fellépés lehetősége

 Kerd-02valaszpdfKerd-02valasz.pdf

- Kerd03:pdfKerd-03.pdf

Makai Tibor képviselő kérdése dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző asszonyhoz: Véradási tilalom a főváros egyes kerületeinek lakóira vonatkozóan?

 Kerd-03valaszpdfKerd-03valasz.pdf

- Kerd04:pdfKerd-04.pdf

Makai Tibor kérdése Ughy Attila polgármesterhez: Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda elmaradt átalakítása, az udvarimunkálatok elhúzódása

39. Tájékoztatók, bejelentések

 

-Taj01:

Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01/181.pdfTaj01-181.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

 

-Taj02:

Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016. I. félévi alakulásáról

Taj02/174.pdfTaj02-174.pdf

Készítette: Dömötör István alpolgármester

 

 

-Taj03.:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól

Készítette: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Taj03/182.pdfTaj03-182.pdf

 

Taj03-182kieg1 – Városgazda FEB és IG-határozatpdfTaj03-182kieg1.pdf

 

S1.”Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázaton való önkormányzati részvétel

S1-199.pdfS1-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Tájékoztatás a VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra vonatkozó pályázatban történő részvételről

S2-200.pdfS2-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról

S3-201/Z Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(Az előterjesztés a zárt ülések anyagai között található.)

 

S4. A PLER Kézilabdasport Kft.-nek kiegészítendő támogatás elfogadása

S4-202.pdfS4-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

MeghívópdfMH0823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823rk_TFFB.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0823rk_TFFB.pdf

 

Napirendek:

1, "Thököly utca játszótér építés (155447/18 hrsz.)" c. beruházási
alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTFFB-35.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

 

2, Egyebek

 

MeghívópdfMH0815rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0815rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0815rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
159.pdfKt-159.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2. Kérdések

3. Tájékoztatók, bejelentések