Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 23 augusztus 2018

Hagyományos Szent István-napi utcabállal zárták az ünnepet a kerületiek a Pestszentimrei Sportkastély előtti téren.

Kategória: Civil

Hetedik évfolyamát kezdi meg a Nyugdíjas Akadémia.

Kategória: Kultúra

Ötödik éve segíti már ingyenes füzetcsomaggal a kerület 23 általános iskolájában az alsó és felső tagozatos diákok tanévkezdéséaz önkormányzat.

Kategória: Önkormányzat

A pestszentimrei Hősök terén emlékeztek meg a kerületi közélet képviselői az államalapításról.

Kategória: Közélet

Kalandos napokat tölthettek el a kerületi iskolák tanulói idén nyáron is országszerte egy-egy táborban.

Kategória: Kultúra

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet Budapest XVIII. Kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat

igazgató  (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Városház utca 16.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv irányítása, ellenőrzése. A költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek gazdálkodásával, finanszírozásával, adatszolgáltatásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős alkalmazottak irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
  • Büntetlen előélet
  • Főiskola vagy egyetem, gazdasági felsőfokú végzettség
  • Gazdasági - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 példányban az alábbi dokumentumok

  • vezetői program
  • szakmai önéletrajz
  • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
  • végzettséget igazoló hiteles okiratok
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Szalontainé Ungvári Anita nyújt a 06-1-296-1300/1332 melléken.

 

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

Postai úton a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat adatbázisban szereplő azonosító számot 210/2018. valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 

logobp18 logo

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 60. § (13) bekezdése alapján

a Budapest XVIII. kerület Forgó utca 157239/3 hrsz.-ú, 3001 m2 alapterületű beépítetlen terület legalább 10 évi határozott időtartamú, bérbeadás útján parkolóként történő hasznosítására kiírt nyilvános pályázat nyertese a

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(cégjegyzékszám: 01 10 045570, székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35.)

 

 

 

 

Kategória: Hirdetmények

Hír naptár

« Szeptember 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Csatlakozz közösségünkhöz