A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) 09:30 órai kezdettel tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0213_PVO.pdf

Határozatkivonat 

Jegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-17 pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) "Ady Endre utca (a Törvény u.-Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-01 pdfPVO-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről. KT-18 pdfKT-18.pdf

H2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról. KT-21  pdfKT-21.pdf 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. december 6-i (szerda) ülése

 

Meghívó

pdfMH20171206_PVO.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1206_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről. KT-220
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve. KT-224
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-224.pdf

 

3.) Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában. KT-222
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-222.pdf

 

4.) A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata. KT-212
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit és Marton Attiláné intézményvezetők

pdfKT-212.pdf

 

5.) . Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből . Zárt ülés. KT-218/Z
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

6.) Egyebek

 

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. november 15-i (szerda) ülése

 

Meghívó

 pdfMH_1115_PVÖ.pdf

Határozat-kivonat

pdfHKV1115_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1115_JKV.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-182

pdfKT-182.pdf

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-195

Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

pdfKT-195.pdf

3.) Egyebek

 

További napirendi pontok:

H1.) A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása. KT-203

pdfKT-203.pdf

H2.) Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról. KT-188

pdfKT-188.pdf

H3.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról. Zárt ülés!  KTZ-206/Z

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 5-i (kedd) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_0905_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló pdfKT-160.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről. KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-164.pdf    

 Kieg: pdfKT-164kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-155.pdf

 

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. Kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról. KT-165

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester pdfKT-165.pdf, pdfKT-165_1melleklet.pdf, pdfKT-165-2melleklet.pdf

 

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával. KT-171

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános  pdfKT-171.pdf

 

6.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-143.pdf

 

7.) Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről. KT-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-144.pdf

 

8.) A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása. KT-154

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző  pdfKT-154.pdf

 

9.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára. KT-145

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-145.pdf

 

10.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-148

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató Külső-Pesti Tankerületi Központ, Banyár László vezérigazgató, V18  pdfKT-148.pdf

 

11.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. június 20-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0620_PVO.pdf

Határozatkivonat

 pdfHKV0620_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0620_PVO.pdf

 

1.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve. KT-122
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-122.pdf

2.) Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2016. évi tevékenységéről. KT-102
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-102.pdf

3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-113
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-113.pdf

4.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. KT-107
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető

pdfKT-107.pdf

5.) „Zöld Liget Óvoda fedett-nyitott külső foglalkoztatók és kiegészítő kivitelezési munkái” Beruházási Alapokmányának az elfogadása . PVÖ-02
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-2.pdf

6.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. május 23-i (kedd) 18 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0523_PVO.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0523_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0523_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. KT-61 pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-72 pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. KT-90 pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan. KT-96 pdfKT-96.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása. KT-83 pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6.) Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban. KT-75 pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

7.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója. KT-58 pdfKT-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

8.) Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. április 25-i (kedd) rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_OKSIB.pdf

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0425_OKSIB_adatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv  pdfJKV0425_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Napirendi pontok:

1./ A Lőrinci Sportcsarnok felújítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala. KT-58
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Kovács Milán Máté, Kővári László (PLER)

pdfKT-58.pdf

2./ Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről. KT-55
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-55.pdf

3./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása. KT-56
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-56.pdf

4./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményt érintő átszervezés véleményezése. KT-51
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc

pdfKT-51.pdf

5./ Szakmai kitüntetés adományozása KT-50/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

6./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-9/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

7./ Egyebek

Mentés

Mentés

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. április 25-i (kedd) rendkívüli ülése

 

Meghívó

 pdfMH0425_PVO.pdf

Határozatkivonat

 pdfHKV0425_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0425_PVO.pdf 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről. KT-54
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-54.pdf

2..) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. február 21-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0221_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

pdfHKV0221_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0221_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-1
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-01.pdf

pdfKT-01kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről KT-2
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-02.pdf

pdfKT-02kieg1.pdf

 

3.) Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának (KÉSZ) elkészítéséről. KT-27
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-27.pdf

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Települési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről. KT-28
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-28.pdf

5.) Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadás az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához. KT-14
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-14.pdf

6.) Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal. KT-16
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-16.pdf

7.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-37
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-37.pdf

8.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-1
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfPVO-1.pdf

9.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. december 6-i ülése

 

Meghívó

pdfMH1206_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

pdfHKV1206_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1206_PVO.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala. KT-246
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-246.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-235
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-235.pdf

pdfKT-235kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról. KT-236
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-247
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-247.pdf

5.) A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve. KT-238
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-238.pdf

6.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-240
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-240.pdf

7.) Egyebek

 

Hír naptár

« Február 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Csatlakozz közösségünkhöz