Országzászló

Írta:  2015.08.19.

Pestszentimre centrumában, a Hősök terén áll az országzászló.

A dr. Széky Endre Pestszentimrei Történeti Társaság kezdeményezte 1989-ben a patika előtti téren kegyeleti emlékmű létesítést, melynek első műve volt az országzászló. Egy imrei öntőmester, Virág Gyula ajánlotta fel saját üzemének segítségét a zászlótartó oszlop és talapzata elkészítéséhez. A talapzatban elhelyezett okiraton a Pestszentimrei Országzászló Bizottság tagjait, valamint az országzászló állítás gondolati tartalmát és az adományozók névsorát tüntették fel. Az országzászló lakossági adományokból, önkéntes társadalmi munkával valósult meg, avatására 1990. augusztus 20-án került sor.