Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 02 február 2017

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete 2016. május 24. napjától változtatási tilalmat rendelt el a  Budapest XVIII. kerület, Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca –Termény utca - Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre.

 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a változtatási tilalom elrendelése az összes telek tulajdonos érdekében történik a jól használható telekalakzatok és úthálózat kialakítása végett. A változtatási tilalom elrendelésének ideje alatt a területen építési engedélyhez kötött tevékenységeket végrehajtani, telket alakítani nem szabad. A változtatási tilalom a fentiekben meghatározott területre vonatkozó szabályozási terv hatálybalépéséig marad érvényben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 19. §  c) pontja alapján mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 10. § c) pontja alapján mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek, ha az adó alanya magánszemély.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (2) bekezdése szerint ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

A Htv. 14. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

Annak érdekében, hogy az arra jogosultak a telekadó fizetési kötelezettségük alól mentesüljenek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai, illetve vagyoni értékű jog jogosítottjai a változás bejelentéséről telekadó bevallási kötelezettségüknek eleget kell tegyenek.

A változtatási tilalom által érintett helyrajzi számok:

145202-145220 közötti helyrajzi számok

156007-156040 közötti helyrajzi számok

156047-156065 közötti helyrajzi számok

 

A bevallás nyomtatvány kitölthető/letölthető honlapunkon: www.bp18.hu (Polgármesteri Hivatal/nyomtatványok/Közigazgatási és Hatósági Iroda/Adócsoport nyomtatványai között), illetve személyesen igényelhető az adócsoport munkatársaitól Közigazgatási és Hatósági Iroda, 1181 Budapest, Városház utca 16. (ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30-18.00, szerda 8.00-17.00, péntek 8.00-12.00)

 

                                                                                                         Önkormányzati Adóhatóság

Kategória: Hirdetmények