Elemek szűrése dátum szerint: szerda, 18 november 2015

A Közalapítvány célja:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvényben az önkormányzat óvodai, általános iskolai, középiskolai, valamint a nemzeti és etnikai kisebbség oktatásával kapcsolatban meghatározott kötelezettségeinek segítése. Ezen belül különösen a törvény 41. §-a szerint a nevelési és oktatási intézmények alábbi feladatai ellátásának segítése:
a/  tehetségkutatás, tehetséggondozás, a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendők.
b/ az 53. § (2) bekezdés b/, c/, d/ pontja szerint a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák - diákkörök, iskolai sportkörök,
versenyek - fenntartásának támogatása.
c/ Az iskolák, óvodák fejlesztési programjai kidolgozásának ösztönzése és megvalósításuk segítése:
- a közoktatási innovációk támogatása,
- az iskolák, óvodák fejlesztési programjainak segítése,
- pályázatok kiírása a fejlesztések ösztönzésére,
- az esélyegyenlőség érdekében a támogatásra szoruló tehetséges tanulókrészére ösztöndíjak alapítása és adása,
- tanulók, tanárok képzésének támogatása, ösztöndíjak biztosításával,
- a kerületi oktatási intézmények alapítványai létrejöttének elősegítése, forrásainak bővítése,
- az iskolai és óvodai alapítványok infrastruktúrájának működtetéséhez segítségnyújtás.

A Kuratórium tagjai:
elnök: Kurdi Gyula
alelnök: Kovács Sándor
Titkár: Mezeiné Bakóczay Hedvig
tagok: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Visky Dénes, Vad Sándorné, Wágner Erzsébet, Madárné Gyurján Ildikó, Oláh Anna, Benkő Noémi

Felügyelő Bizottság:
elnök: Hajba Tiborné
tagok: Hományi Tamás Márton, Pozsgainé Fröhling Éva

Alapító okirat

pdfLetöltés

Pályázati felhívás egészségnap szervezésére

docLetöltés

Pályázati felhívás tehetségek kibontakozásának támogatására

docLetöltés

Pályázati felhívás Ünnepeljünk méltó módon

docLetöltés

Páylázati felhívás sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási feltételeinek támogatására

pdfPályázati felhívás szociálisan nehéz körülmények közt élő gyermekek tanulási feltételeinek javítására

pdfPályázati felhívás tehetségek kibontakozásának támogatására

Kategória: Szervezetek

Tulajdonosi Bizottság 2015. november 19-i (csütörtök) ülése

 

 

Meghívó

 pdfMh1119rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Budapest XVIII. kerület Alacskai út – 156080 hrsz-ú ingatlan – Határ u. –és 145111/31-44 hrsz. ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Tul-104z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Kategória: November

Több mint húsz előadás, és ezen belül ennél is több orvosi terület, betegség és gyógyászati új ismeretanyag szerepelt a 32. alkalommal megrendezett tudományos egészségügyi napon.

Kategória: Közélet

Közös sajtótájékoztatót tartott november 11-én a Fővárosi Önkormányzat és az FKF Nonprofit Zrt. a Kondor Béla Közösségi Házban. A téma a szemléletformáló és újrahasználati központ közeljövőbeli átadása volt.

Kategória: Közélet

Az erzsébet-bélatelepiek kényelmét szolgálja, és a biztonságérzetüket növeli a november 13-án átadott új rendőrségi körzeti megbízotti iroda. Ennek köszönhetően újabb szolgáltatást érhetnek el a lakóhelyükön a XVIII. kerület centrumától távol élők.

Kategória: Közélet

A Szociális Munka Napját a közösségért végzett munka megbecsülésének jeleként rendezik meg világszerte. A XVIII. kerületben is évről-évre elismeri az önkormányzat az idősekért, elesettekért vagy bármilyen okból szociális segítségre szorulókért végzett áldozatos munkát.

Kategória: Önkormányzat