A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. március 18-án (szerda) 16.30-kor kezdődő ülése

Írta:  2015.03.12.
A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. március 18-án (szerda) 16.30-kor kezdődő ülése:

Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-71
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
2.)Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester KT-75
letöltés

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-
Előterjesztő. Dömötör István alpolgármester KT-76
 letöltés

4.)A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2015. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig KT-61
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
5.) A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása- Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda bővítése” című pályázaton való önkormányzati részvétel, valamint a szükséges önerő biztosítása KT-63
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
6.) Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági feladatokról KT-68
Előterjesztő: dr. Molnár Anikó címzetes főjegyző
letöltés
 
7.) Egyházi köznevelési intézmények támogatási szerződései KT-73
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
letöltés
 
8.) Döntés INTERREG CENTRAL EUROPE Együttműködési Programon való részvételről KT-74
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
9.) Tájékoztatás a 2014. augusztus – 2015. január közötti belső ellenőrzési vizsgálatokról PEB-4
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
letöltés
 
10.)Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terve (később kerül kiküldésre) PEB-5
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán
letöltés
 
11.) Egyebek

Sürgősségi előterjesztés:

S2-80.) Döntés "Otthon Melege Program" keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
Előterjeszttő: Szarvas Attila
letöltés