Tulajdonosi Bizottság 2015. március 18-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2015.03.12.

Tulajdonosi Bizottság 2015. március 18-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése


Meghívó

letöltésHatározat-kivonatJegyzőkönyv

letöltésZárt jegyzőkönyv

letöltés
Napirendi pontok

 
 
1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-71
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


2.) BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2015. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig Kt-61
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


3.) Együttműködési megállapodás kötése a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola és a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola területén épült műfüves futballpályák üzemeltetésére vonatkozóan Kt-66
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


4.) A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása- Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda bővítése” című pályázaton való önkormányzati részvétel, valamint a szükséges önerő biztosítása Kt-63
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


5.) Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása Kt-57
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


6.) Jövő Ifjúságáért Egyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása az általa elnyert és megvalósított TÁMOP 5.54-13/1-2013-0018 kódszámú projektben vállalt játszótér megépítésére a Havanna Lakótelepen Tul-19
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


7.) „BM pályázat – Térfigyelő hálózat kiépítése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-22
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


8.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Kondor Béla Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-23.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


9.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Gulner Gyula Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-24.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


10.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-25.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


11.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Eötvös Loránd Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-26.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


12.) „MLSZ VI. Országos labdarúgó pályaépítési program Kastélydombi Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-27.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


13.) Tájékoztatás 2014-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Taj-01
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


14.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerületi Kossuth téren megépítendő épületben kávézó üzemeltetésére Kt-78/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


15.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje Tul-15/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


16.) Bérleti jog felmondása (költségelvű lakbért nem fizetők esetében) Tul-16/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


17.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-17/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


18.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-18/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


19.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-20/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


20.) Bérleti jog felmondása (piaci alapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-21/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


21.) Egyebek


Sürgősségi előterjesztés:
 
S1.) „Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-79
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
letöltés S1-79kieg1


S2.) Budapest XVIII. kerület 150259/124 hrsz-ú, természetben az 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 5. szám alatt található, kivett üzlet, egyéb épület megnevezésű ingatlan 680/1490-ed tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-28/z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés