2006. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2006. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2006. (I.21.) rendelet az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről

pdf2006R001.pdf

2/2006. (II.07.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R002.pdf

3/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R003.pdf

4/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R004.pdf

5/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R005.pdf

6/2006. (II.07.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R006.pdf

7/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R007.pdf

8/2006. (II.07.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R008.pdf

9/2006. (II.07.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R009.pdf

10/2006. (II.07.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R010.pdf

11/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R011.pdf

12/2006. (II.07.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R012.pdf

13/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R013.pdf

14/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R014.pdf

15/2006. (II.28.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R015.pdf

16/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R016.pdf

17/2006. (II.28.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R017.pdf

18/2006. (II.28.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

 pdf2006R018.pdf

19/2006. (IV.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

 pdf2006R019.pdf

20/2006. (IV.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R020.pdf

21/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szemere-telepi ipartelepek szabályozási tervéről szóló 21/2002. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R021.pdf

22/2006. (III.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út –Esze Tamás u.- Halomi út – a kül-belterületi határ – a közigazgatási határ által közbezárt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R022.pdf

23/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület, Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R023.pdf

24/2006. (IV.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R024.pdf

25/2006. (IV.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R025.pdf

26/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Teleki utca- Aranyeső utca – Madách Imre utca által (volt régi piac) határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R026.pdf

27/2006. (V.02.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

 pdf2006R027.pdf

28/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról

 pdf2006R028zarszamadas_2005evrol.pdf

29/2006. (V.02.) rendelet a helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R029.pdf

30/2006. (V.02.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R030.pdf

31/2006. (V.02.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R031.pdf

32/2006. (IV.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R032.pdf

33/2006. (V.02.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R033.pdf

34/2006. (V.02.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról 2/1994. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R034.pdf

35/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R035.pdf

36/2006. (V.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Cséry-telep és környéke szabályozási tervéről és  a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R036.pdf

37/2006. (V.02.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R037.pdf

 

38/2006. (VI.01.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R038.pdf

 

39/2006. (VI.01.) rendelet az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról

 pdf2006R039.pdf

 

40/2006. (VI.01.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Ráday Gedeon utca - Üllői út - Gulner Gyula utca- Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2000. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R040.pdf

 

41/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R041.pdf

42/2006. (VI.27.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R042.pdf

43/2006. (VI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R043.pdf

44/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R044.pdf

45/2006. (VI.27.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R045.pdf

46/2006. (VI.27.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R046.pdf

47/2006. (VI.27.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R047.pdf

48/2006. (VI.27.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R048.pdf

49/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önk. támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R049.pdf

50/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R050.pdf

51/2006. (VII.28.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R051.pdf

52/2006. (VII.25.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R052.pdf

53/2006. (IX.12.) rendelet az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R053.pdf

54/2006. (IX.12.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R054.pdf

55/2006. (IX.12.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R055.pdf

56/2006. (IX.12.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R056.pdf

57/2006. (IX.12.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R057.pdf

58/2006.(IX.12.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R058.pdf

59/2006. (IX.12.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R059.pdf

60/2006.(IX.12.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

 pdf2006R060.pdf

61/2006. (IX.12.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R061.pdf

62/2006. (X.17.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R062.pdf

63/2006. (X.17.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R063.pdf

64/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R064.pdf

65/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testültére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R065.pdf

66/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R066.pdf

67/2006. (XI.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R067.pdf

68/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R068.pdf

69/2006. (XI.28.) rendelet a szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R069.pdf

70/2006. (XI.28.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R070.pdf

71/2006. (XI.28.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak lakás-szövetkezeti épültek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R071.pdf

72/2006. (XII.18.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2006R072.pdf

73/2006. (XII.18.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R073.pdf

74/2006. (XII.18.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R074.pdf