2014. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2014. (I.17.) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
2/2014. (II.14.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Letöltés
3/2014. (III.07.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés4/2014. (III.14.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
Letöltés
5/2014. (III.14.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés
6/2014. (III.14.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés
7/2014. (III.14.) sz. rendelet az önkormányzat sportfeladatairól, a helyi testedzés és sporttevékenység támogatásáról szóló 66/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
8/2014. (V.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Letöltés
9/2014.(V.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) rendelet módosításáról

Letöltés

 10/2014. (V.23.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés
11/2014. (V.23.) sz. rendelet a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés
12/2014. (V.23.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló 44/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


13/2014. (V.23.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


14/2014. (VI.30.) sz. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

15/2014. (VI.30.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés16/2014. (VI.30.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) rendelet módosításáról

Letöltés17/2014. (VI.30.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Letöltés

 

 

 

18/2014. (IX.08.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


19/2014. (XI.24.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

20/2014. (XI.26.) sz. rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

21/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés22/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Letöltés23/2014. (XII.10.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés24/2014. (XII.10.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés25/2014. (XII.10.) sz. rendelet a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés26/2014. (XII. 10.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló
59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

2013. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2013. (II.22.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés2/2013. (II.28.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés3/2013. (II.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Letöltés4/2013. (II.28.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés5/2013. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés6/2013. (III.01.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés7/2013. (II.26.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XII.20.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés8/2013. (IV.04.) sz. rendelet a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés9/2013. (IV.04.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről

Letöltés10/2013. (V.07.) sz. rendelet aKépviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
11/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakások bérletérlő és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés12/2013. (IV.30.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés13/2013. (V.07.) sz. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
14/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Letöltés
15/2013. (V.31.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Letöltés
16/2013. (V.31.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módosítások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés17/2013. (VI.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) sz. rendeletének módosításáról

Letöltés
18/2013. (VII.05.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés

 


19/2013. (VII.08.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés20/2013. (VII.05.) sz. rendelet változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) sz. rendelet módosításáról
Letöltés
21/2013. (VI.28.) sz. rendelet a jogszabályváltozásból eredő módostások átvezetését célzó helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés
22/2013. (VII.05.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Letöltés
23/2013. (VII.05.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2013. (IX.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
25/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéről

Letöltés
26/2013. (X.04.) sz. rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
27/2013. (X.04.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
28/2013. (X.04.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
29/2013. (X.04.) sz. rendelet az önkormányzatoknál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés30/2013. (XI.12.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
31/2013. (XI.15.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
32/2013. (XII.06.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés
33/2013. (XII.02.) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
34/2013. (XII.06.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2013. (XII.16.) sz. rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés36/2013. (XII.16.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés
37/2013. (XII.17.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) rendelet módosításáról

Letöltés
38/2013. (XII.20.) sz. rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról
Letöltés39/2013. (XII.17.) sz. rendelet akerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) rendelet módosításáról

Letöltés
40/2013. (XII.17.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
41/2013. (XII.20.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
42/2013. (XII.20.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
43/2013. (XII.17.) sz. rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2012. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Letöltés


3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés4/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 56/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Letöltés

Letöltés mellékletek

 

7/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2012. (III.13) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

 

12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 6. melléklet
Letöltés 2. melléklet

 

14/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Letöltés

16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2-3.melléklet


17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

Letöltés18/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

Letöltés

Letöltés melléklet


19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről
és pályázati eljárás rendjéről

Letöltés

Letöltés 1. melléklet
Letöltés 2. melléklet


20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető
pénzügyi támogatásának rendjéről

Letöltés21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító
helyi rendeletek módosításáról

Letöltés

 

22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet


24/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet a 2011. évi zárszámadásról

Letöltés

Letöltés melléklet25/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


27/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az egyes ingatlanokkal kapcsolatos támogatások tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek módosításáról

Letöltés


28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 

29/2012. (VI. 07.) önkormányzatirendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
Letöltés31/2012. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Letöltés melléklet


32/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő
társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás
feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


33/2012. VII. 12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

34/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés35/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, 28/2003. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés
36/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az átszervezésekből és jogszabályváltozásokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Letöltés38/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés39/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrin - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


5. melléklet

Letöltés


42/2012. X. 02.) önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló

28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés43/2012. (IX. 28) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről

Letöltés

 


44/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


45/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


46/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


47/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról

Letöltés


48/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

Letöltés

49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről
Letöltés

50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés


51/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés52/2012. (X. 12.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyánk egyes kérdéseiről szóló 15/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


53/2012. (X.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 


54/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


55/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet

Letöltés


56/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

melléklet
Letöltés


57/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

58/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

59/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásokról szóló 4/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


60/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

61/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 44/2011 (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


62/2012. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI.07.) sz. rendelet hatályon kívül helysezéséről
Letöltés


63/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) számú rendelet módosításáról

Letöltés


64/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


65/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

Letöltés66/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az új kerületi Sportrendelet elfogadásaáról

Letöltés67/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés68/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

 

69/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

Letöltés70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

Letöltés


71/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi véleményezési eljárásról

Letöltés72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településképi bejelentési eljárásról

Letöltés73/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mdosításáról
Letöltés


74/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

75/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról

Letöltés76/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 2011. évi kihirdetett rendeletek

 (A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Letöltés

 

2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Letöltés

 

4/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

37/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, 25/2010. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, módosított 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló

8/2010. (III.01.) önkormányzati rendelettel, 11/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 69/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelettel, 23/2004.(V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 13/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel, 45/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 42/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelettel, 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 12/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel módosított

12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

8/2011. (IV. 05.) sz. önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

10/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a 2010. évi zárszámadásról

Letöltés

 

11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról

Letöltés

 

12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról

Letöltés

 

13/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 39/2010. (XI.23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 14/2010. (III.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

14/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 27/2006 (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

16/2011. (V.03.) Önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről (Budapest XVIII. kerület, Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – (156 080) hrsz-ú út által határolt területre)

Letöltés

 

17/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

Letöltés

 

20/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

21/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


22/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) sz. rendelet módosításáról

Letöltés

23/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

25/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelet Budapest XVIII. kerület Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


26/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

27/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


28/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés


29/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2011. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


30/2011. (IX.20.)önkormányzati rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.)önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


31/2011.
(IX.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések,
hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

32/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról
Letöltés

33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

34/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 33/2011.(IX.20.) sz. rendelettel módosított 19/2011.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

35/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet egyes településrendezési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

36/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


37/2011. (XI.15.)
önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Letöltés


38/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


39/2011. (XII.20.)
önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

40/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a helyi adóról

Letöltés

 

42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf2011R042_szmsz.pdf

 

43/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

 

44/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

45/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

46/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Letöltés

Letöltésmelléklet

47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2010. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2010. (I. 10.) az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről

Letöltés

 

2/2010. (II. 01) a közművesítésre vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjáról

Letöltés

 

3/2010. (II. 01.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - többször mód. - 29/1997. (X.21.) rend. mód.

Letöltés

 

4/2010. (II. 01.) A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló - többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2010. (III. 01.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 13/2009.(III.10.) rendelet módosítása

Letöltés

 

6/2010. (III. 01.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Letöltés

 

7/2010. (III. 01.) A helyi kitüntetésekről szóló – többször módosított - 30/1995. (X. 12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

8/2010. (III. 01.) A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló – többször módosított - 2/2004.(II. 03.) rendelet módosítása

Letöltés

 

9/2010. (III. 01.) Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló - többször mód. - 7/2008. (II. 26.) rend. módosítása

Letöltés

 

10/2010. (III. 01.) P.P.V.Sz. módosítása: 60/2006. (IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

11/2010. (III. 01.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) rendelet módosítása

Letöltés

 

12/2010. (III. 19.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló - többször módosított - 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2010. (III. 19.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (III. 01.) rend. mód. 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

14/2010. (III. 19.) Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról

Letöltés

 

15/2010. (III. 19.) A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször módosított - 28/2003. (VII. 01.) rend. mód.

Letöltés

 

16/2010. (III. 19.) A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított 31/2006. (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

17/2010. (III. 19.) az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről szóló 01/2010. (I. 10.) rend. mód.

Letöltés

 

18/2010. (V.4.) az önkorányzat 2009. évi zárszámadása

Letöltés

 

19/2010. (V.4.) P.P.V.Sz.-ről szóló – többször módosított - 60/2006. (IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

20/2010. (V.4.) Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - többször mód. - 29/1997. (X. 21.) rend. mód.

Letöltés

 

21/2010. (V. 4.) A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - többször mód. - 36/1995. (XI. 23.) rend. mód.

Letöltés

 

22/2010. (V. 25.) Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló – többször módosított - 7/2008. (II. 26.) rend. mód.

Letöltés

 

23/2010. (V. 25.) Hatáskörátruházásról szóló - többször módosított - 44/1998.(XII.22.) rend. mód.

Letöltés

 

24/2010. (VI. 29.) Þ Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 19/2006. (IV.1.) rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.)rendelet

Letöltés

 

25/2010. (VII. 25.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(III. 01.) rend módosítása

Letöltés

 

26/2010. (VII. 13.) P.P.V.Sz. módosítása: 60/2006. (IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

27/2010. (VII. 13.) Lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 30/2006.(V.2.) rend. módosítása

Letöltés

 

28/2010. (IX. 14.) az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló - 2/1994. (I. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

 

29/2010. (IX. 14.) a helyi környezet védelméről, az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI. 25.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2010. (IX. 14.) a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször mód. – 28/2003. (VII.1.) rend. mód.

Letöltés

 

31/2010. (IX. 14.) XVIII. kerület parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló 13/2008. (IV. 22.) rend. mód. 44/2007. (XII.21.) rend. mód.

Letöltés

 

32/2010. (IX. 14.) az épített környezet helyi védelméről

Letöltés

 

33/2010. (IX. 14.) Az önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

34/2010. (IX. 14.) P.P.V.Sz. módosítása: 60/2006. (IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

35/2010. (X. 14.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 25/1995. (VIII. 31.) rend. mód.

Letöltés

 

36/2010. (XI. 5.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 25/1995. (VIII. 31.) rend. mód.

Letöltés

 

37/2010. (XI. 23.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(III. 01.) rend módosítása

Letöltés

 

38/2010. (XI. 23.) A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 53/2005. (XII. 06.) rendelettel módosított 56/2004. (XII. 21.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

39/2010. (XI. 23.) A Képviselő-testület bizottsági struktúra átalakításával összefüggő egyes önkormányzati rendeleteinek módosítása

Letöltés

 

40/2010. (XI. 23.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 25/1995. (VIII. 31.) rend. mód.

Letöltés

 

41/2010. (XII. 20.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 25/1995. (VIII. 31.) rend. mód.

Letöltés

 

42/2010. (XII. 20.) A P.P.V.Sz.-ről szóló – többször módosított – 60/2006. (IX. 12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

43/2010. (XII. 20.) az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte az3/2011. (III.8. rendelet

Letöltés

 

44/2010. (XII. 20.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a nemzetiségi és civilügyi tanácsnokról szóló – többször módosított - 21/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

45/2010. (XII. 20.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló – többször módosított - 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2009. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2009. (II. 10.) Þ Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

2/2009. (II. 10.) Þ az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló – többször módosított – 47/2005. (X. 28.) rendelet módosításáról

Letöltés


A rendelet 2009. február 13.-án hatályát veszti

3/2009. (II. 10.) Þ a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés

 

4/2009. (III. 01.) Þ Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 9/2008.(II. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2009. (III. 01.) Þ Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2009. (III. 01.) Þ P.P.V.Sz.–ről szóló – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

7/2009. (III. 01.) Þ a helyi adók bevezetéséről szóló – többször módosított - 20/1995. (VI.29.) rendelet módosítása

Letöltés

 

8/2009. (III. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló - 42/2008. (XI. 25.) rendelettel módosított - 12/2008. (IV. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

9/2009. (III. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló - 2/2008. (II. 01.) rend. mód.

Letöltés

 

10/2009. (III. 01.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 19/2006.(IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

11/2009. (III. 01.) Þ A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló – többször módosított - 2/2004.(II. 03.) rendelet módosítása

Letöltés

 

12/2009. (III. 01.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2009. (III. 10.) Þ Az önkormányzat 2009. évi költségvetése

Letöltés

 

14/2009. (III. 24.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

15/2009. (III. 24.) Þ P.P.V.Sz. – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

16/2009. (III. 24.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított - 30/2006. (V. 02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

17/2009. (III. 24.) Þ XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 14/2008. (IV. 22.) rendelettel módosított 7/2008. (II. 26.) rendelet módosítása

Letöltés

 

18/2009. (IV. 28.) Þ Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Letöltés

 

19/2009. (IV. 28.) Þ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - többször módosított - 29/1997. (X. 21.) rendelet módosítása

Letöltés

 

20/2009. (IV. 28.) Þ P.P.V.Sz. – többször módosított - 60/2006. (IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

21/2009. (V. 26.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított - 30/2006. (V. 02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

22/2009. (V. 26.) Þ a hátralékkezelési szolgáltatásban részesülő személyek számára biztosított támogatásról szóló 15/2008. (IV. 22.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 19.)

Letöltés

 

23/2009. (V. 26.) Þ az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 17/2002. (IV. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

24/2009. (V. 26.) Þ Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

25/2009. (VI. 23.) Þ 2009. évi költségvetési rendelet 13/2009. (III. 10.) módosítása

Letöltés

 

26/2009. (VI. 23.) Þ Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló

Letöltés

 

27/2009. (IX. 08.) Þ Lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 30/2006.(V.2.) rend. módosítása

Letöltés

 

28/2009. (IX. 22.) Þ 2009. évi költségvetéséről szóló 25/2009. (VI. 23.) rendelettel módosított 13/2009. (III. 10.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2009. (IX. 22.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló többször módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2009. (IX. 22.) Þ Az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről

Letöltés

 

31/2009. (IX. 22.) Þ A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször mód. - 28/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

32/2009. (IX. 22.) Þ a helyi adók bevezetéséről szóló – többször módosított - 20/1995. (VI. 29.) rendelet módosítása

Letöltés

 

33/2009. (IX 22.) Þ az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló 2/1994. (I. 20.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

34/2009. (IX. 22.) Þ A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 42/2005. (X. 04.) rend. mód. 40/2001. (XII. 18.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

35/2009. (IX. 22.) Þ A helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló – többször mód.- 35/1997. (XI. 25.) rend. módosítása

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

36/2009. (X. 20.) Þ A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló - többször módosított -31/2006. (V. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

37/2009. (X. 20.) Þ az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló - többször mód. - 13/2009. (III. 10.) rendelet módosítása

Letöltés

 

38/2009. (XI. 17.) Þ a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyeződött a kihirdetését követő 2. napon

Letöltés

 

39/2009. (XI.17.) Þ az önkormányzati fenntartású általános iskolákba történő jelentkezés és felvétel rendjéről

Letöltés

 

40/2009. (XI. 17.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006.(IX.12.) rendelet mód.

Letöltés

 

41/2009. (XII. 19.) Þ az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés

 

42/2009. (XII. 19.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006. (IX. 12.) rend. mód.

A rendelet nem lép hatályba

Letöltés

 

43/2009. (XII. 19.) Þ a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2008.(IX. 23.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

44/2009. (XII. 19.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló - 19/2006.(IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

45/2009. (XII. 19.) Þ a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

46/2009. (XII. 19.) Þ az önkormányzati fenntartású általános iskolákba történő jelentkezés és felvétel rendjéről szóló 39/2009. (XI. 17.) rendelet módosítása

Letöltés

2008. évi rendeletek

BP XVIII. kerület 2015.09.12.

2008. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2008. (II. 4.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 19/2006. (IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

2/2008. (II. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet

Letöltés

 

3/2008. (II. 05.) Þ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 25/1995. (VIII. 31.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

4/2008. (II. 26.) Þ Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló – többször módosítot - 6/2007. (III. 5.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

5/2008. (II. 26.) Þ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – többször mód. - 29/1997.(X.21.) rend.mód.

Letöltés

 

6/2008. (II. 26.) Þ P.P.V.Sz-ről szóló – többször mód. -60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

7/2008. (II. 26.) Þ Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről

Letöltés

 

8/2008. (II. 26.) Þ Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

Letöltés

 

9/2008. (II. 26.) Þ az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Letöltés

 

10/2008. (III. 25.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

11/2008. (III. 25.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló – többször módosított – 60/2006.(IX.12.) rendelet módosítása
Letöltés

 

12/2008. (IV. 22.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló rendelet

Letöltés

 

13/2008. (IV. 22.) Þ XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló 44/2007.(XII.21.) rend.módosítása

Letöltés

 

14/2008. (IV. 22.) Þ társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 7/2008. (II. 26.) rendelet módosítása

Letöltés

 

15/2008. (IV. 22.) Þ a hátralékkezelési szolgáltatásban részesülő személyek számára biztosított támogatásról

Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 19.)

Letöltés

 

16/2008. (IV. 22.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló – többsz. mód. - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

17/2008. (IV. 22.) Þ a 2007. évi zárszámadásról

Letöltés

 

18/2008. (V. 20.) Þ A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

19/2008. (V. 20.) Þ a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

Letöltés

 

20/2008. (V. 20.) Þ a 2008. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

21/2008. (V. 20.) Þ a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek és ügykezelőinek illetménykiegészítéséről

Letöltés

 

22/2008. (V. 20.) Þ P.P.V.Sz. – ről szóló – többször módosított – 60/2006. (IX. 12.) rendelet módosításáról

Letöltés

23/2008. (VI. 24.) Þ 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008.(II.26.) rendelet módosítása

Letöltés

 

24/2008. (VI. 24.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 19/2006. (IV. 01.) rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

25/2008. (VI. 24.) Þ Nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló – többször módosított - 7/1992. (V. 28.) rend. hat. kívül helyezéséről

Letöltés

 

26/2008. (VI. 24.) Þ A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször mód. - 28/2003.(VII.01.) rend. módosítása

Letöltés

 

27/2008. (IX. 09.) Þ Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 19/2008 (V. 20.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

28/2008. (IX. 09.) Þ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 25/2007. (VI. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2008. (IX. 09.) Þ PPVSz.-ről szóló – többször mód. 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

30/2008. (IX. 23.) Þ A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – többször mód. - 28/2003. (VII. 01.) rend. mód.

Letöltés

 

31/2008. (IX. 23.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló - többször mód. - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

32/2008. (IX. 23.) Þ a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 41/2007. (XI. 06.) rend. mód. 20/2007. (V. 17.) rend. mód.

Letöltés

 

33/2008. (IX. 23.) Þ Az önk. tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló – többször módosított -25/2007. (VI.26.) rend. mód.

Letöltés

 

34/2008. (X. 21.) Þ Az állatok tartásáról

Letöltés

 

35/2008. (X. 21.) Þ A helyi kitüntetésekről szóló – többször módosított - 30/1995.(X.12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

36/2008. (X. 21.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló - többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

37/2008. (X. 21.) Þ A helyi környezet védelméről, XVIII. kerület Önk. tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló – többször mód. - 35/1997. (XI. 25.) rend. mód.

Hatályon kívül helyezte a 35/2009. (IX. 22.) sz. rendelet

Letöltés

 

38/2008. (X. 21.) Þ 2008. évi költségvetésről szóló 23/2008. (VI. 22.) rendelettel módosított 9/2008. (II. 26.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

39/2008. (XI. 25.) Þ A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

Letöltés

 

40/2008. (XI. 25.) Þ a 2009. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

41/2008. (XI. 25.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló – többször módosított - 30/2006. (V. 02) rend. mód.

Letöltés

 

42/2008. (XI. 25.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 12/2008. (IV. 22.) rend. mód.

Letöltés

 

43/2008. (XII. 10.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló - többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

44/2008. (XII. 20.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló - többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

45/2008. (XII. 20.) Þ az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés

 

46/2008. (XII. 20.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló - többször módosított - 30/2006. (V. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

47/2008. (XII. 20.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 19/2006. (IV.01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

48/2008. (XII. 20.) Þ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló - 38/2007.(XI. 6.) rend. mód. - 59/2005.(XII. 20.) rendelet módosításáról

Letöltés

2007. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2007. (II. 06.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 30/2006. (V. 02.) rend. módosításáról

Letöltés

 

2/2007. (II. 01.) Þ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló – többször mód. - 27/2003. (VII. 01.) rendelet mód.

Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.01.)

Letöltés

 

3/2007. (II. 06.) Þ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 25/1995. (VIII. 31.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

4/2007. (II. 06.) Þ a helyi kitüntetésekről szóló - többször módosított - 30/1995. (X.12.) rendelet módosítása

Letöltés

 

5/2007. (III. 05.) Þ Önk. 2006. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 18/2006. (II. 28.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

6/2007. (III. 5.) Þ az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Letöltés

 

7/2007. (III. 01.) Þ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló – többször mód. - 35/2005.(IX.06.) rend. mód.

Hatályon kívül helyezte a 12/2008. (IV. 22.)

Letöltés

 

8/2007. (III. 05.) Þ XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási tám.feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről

Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (II. 26.)

Letöltés

 

9/2007. (III. 05.) Þ XVIII., Halomi út külterületi szakasza – Bp. közig. határa – a kül– belterületi határ által határolt tömb szab. tervéről és a 67/2006.(XI.28.) rend. mód. P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés

 

10/2007. (III. 05.) Þ Bp. Ferencváros - Vecsés vasútvonal XVIII. kerületi szakaszának szab. tervéről és a 67/2006.(XI.28.) rendelettel módosított P.P.V.Sz.-ről szóló 60/2006.(IX.12.) rend. módosításáról
Letöltés

 

11/2007. (III. 27.) ÞBudapest, XVIII. kerület Üllői út egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályon kívül helyezte a 39/2007. (XI.6.)

Letöltés

 

12/2007. (III. 27.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló - 10/2007. (III. 05.), 9/2007. (III. 05.), 67/2006. (XI. 28.) rend. mód. - 60/2006. (IX. 12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

13/2007. (III. 27.) Þ A lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 18/2005. (III. 29.) rendelettel módosított 34/2004. (VI. 29.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte 12/2011. (V. 03.) sz. rendelet

Letöltés

 

14/2007. (V.02.) Þ az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Letöltés

 

15/2007. (V.02.) Þ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 25/1995. (VIII. 31.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (II. 10.)

Letöltés

 

16/2007. (V.02.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2007.(II.06.) rendelettel módosított 30/2006. (V.02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

17/2007. (V.02.) Þ A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2006. (VI. 27.) rendelettel módosított31/2006. (V. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

18/2007. (V.02.) Þ XVIII., Alacskai út (Gyáli Határ út) – Szántás utca – Kerékvágás utca –Boronás utca által határolt terület szabályozási tervéről és a P.P.V.Sz-ről szóló 12/2007. (III. 27.), 10/2007. (III. 05.), 9/2007. (III. 05.), 67/2006. (XI. 28.) rendelettel módosított - 60/2006. (IX. 12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

19/2007. (V. 22.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló – 12/2007.(III.27.), 10/2007.(III.05.), 9/2007.(III.05.)67/2006.(XI.28.)rend.mód. 60/2006.(IX.12.) rend. mód.

Letöltés20/2007. (V. 22.) Þ változtatási tilalom elrendeléséről

Letöltés

 

21/2007. (V.22.) Þ Bp. XVIII., Üllői út egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2007. (III. 27.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte a 39/2007.(XI.6.)

Letöltés

 

22/2007.(V. 22.) Þ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló -68/2006. (XI. 28.), 52/2006. (VII. 25.), 47/2006. (VI. 27.), 35/2006. (V. 02.), 20/2006. (IV. 04.),39/2005. (IX. 29.), 15/2005. (III. 24.), 40/2004.(VIII. 31.), 12/2004. (III. 02.), 32/2003. (VII. 01.), 49/2002.(XII. 3.), 47/2000. (XII. 20.), 8/2000 (IV. 4.) rend. mód. - 29/1997.(X.21.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

23/2007. (VI. 26.) Þ 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007. (III. 05.) rendeletmódosítása

Letöltés

 

24/2007. (VI. 26.) Þ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló – 73/2006. (XII. 18.), 55/2006. (IX. 12.), 43/2006. (VI. 27.) rendelettel módosított –19/2006. (IV. 01.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II. 18.) rendelet

Letöltés

 

25/2007. (VI. 26.) Þ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről

Letöltés

 

26/2007. (VI. 26.) ÞAz üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Letöltés

 

27/2007. (VII. 9.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló – többször módosított – 60/2006.(IX.12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

28/2007. (VII. 9.) ÞA helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló,17/2007. (V. 02.),

48/2006. (VI. 27.) rend. mód.31/2006. (V. 02.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2007. (VII. 9.) ÞA Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló –többször módosított - 44/1998. (XII. 22.) rendelet módosítása

Letöltés

 

30/2007. (IX. 11.) Þ Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításával összefüggő névváltozások az Önk. hatályos rendeleteiben történő átvezetéséről

Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (II. 10.)

Letöltés

 

31/2007. (IX. 11.) Þ P.P.V.Sz-ről szóló – többször módosított 60/2006.(IX.12.) rend. módosításáról

Letöltés

 

32/2007. (IX. 11.) Þ A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló – töbször módosított - 28/2003. (VII. 01.) rendele

Letöltés

 

33/2007. (X. 08.) Þ2007. évben igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályon kívül helyezte a 40/2008.(XI. 25.)

Letöltés

 

34/2007. (XI. 06.) Þ2007. évi költségvetésről szóló 23/2007. (VI. 26.) rendelettel módosított 6/2007. (III. 5.) rendeletmódosításáról

Letöltés

 

35/2007. (XI. 6.) Þ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló - 16/2007. (V. 02.) és 1/2007. (II. 06.) rend. mód. - 30/2006. (V. 02) rendelet módosításáról

Letöltés

 

36/2007. (XI. 06.) Þ a helyi kitüntetésekről szóló – többször módosított - 30/1995. (X. 12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

37/2007.(XI. 6.) Þ Önk. vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - többször mód. - 29/1997.(X.21.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

38/2007. (XI. 06.) Þ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005.(XII. 20) rendelet módosításáról

Letöltés

 

39/2007. (XI. 06.) Þ Bp. XVIII. kerület Üllői út egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló21/2007. (V. 22.)rendelettel mód. 11/2007. (III. 27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

 

40/2007. (XI. 06.) Þ P.P.V.Sz.-ről szóló – többsz. mód. - 60/2006.(IX.12.) rend.mód.

Letöltés

 

41/2007. (XI. 06.) Þ a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2007. (V. 17.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

42/2007. (XII. 21.) Þ Az Önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról

Letöltés

 

43/2007. (XII. 21.) Þ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított - 25/1995. (VIII.31.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

44/2007. (XII.21.) Þ Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról

Letöltés

 

45/2007. (XII.21.) Þ P.P.V.Sz-ről szóló – többször módosított - 60/2006.(IX.12.) rendelet módosításáról

Letöltés

 

46/2007. (XII. 21.) Þ azÖnkormányzat vagyonáról,a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – többször módosított - 29/1997.(X.21.) rendelet módosításáról

Letöltés

106 0Kassai Dániel (független)

Önkormányzati Képviselő - a 3. számú egyéni választókerület képviselője.

Környezetvédelmi tanácsnok

 

 

Bizottsági tagságai:
-  az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság elnöke

- a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság tagja

 

Mandátumai:
2014-2019, 2019-

Vagyonnyilatkozatai:

 pdf2021. évi vagyonnyilatkozat

 

Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.)
Kapcsolat: 06-30-407-4561, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

114 0Galgóczy Zoltán
FIDESZ-KDNP

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselő.

Bizottsági tagságai:

- Oktatási-, Közművelődési-, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság tagja

 

Mandátumai: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2019, 2019-

Vagyonnyilatkozatai:

 pdf2021. évi vagyonnyilatkozat

 

 

Képviselői fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján


Kapcsolat: 06-30-927-37-40, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.