2022. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

 

1/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R001_2021ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

2/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2022R002_Térítésidíj_gyermek.pdf

 

 

 

3/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R003_térítésidíj_felnőtt.pdf

 

 

 

4/2022. (III.09.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R004_Eü_rendelet.pdf

 

 

 

5/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R005_BP18_KESZ.pdf

 

 

 

6/2022. (III.09.) rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R006_BUD_KÉSZ.pdf

pdf2022R006_BUD_KÉSZ_3melléklet.PDF

 

 

 

7/2022. (III.09.) rendelet a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2022R007_igazgatási_szünet2022.pdf

 

 

 

8/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról

pdf2022R008_ParkolóMegváltás.pdf

 

 

 

9/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R009_Vagyonrend.pdf

 

 

 

10/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

pdf2022R010_zárszámadás2021évről.pdf

 

 

 

11/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R011_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

12/2022. (V.30.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R012_Szocrendelet.pdf

 

 

 

13/2022. (V.30.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R013_jelképek.pdf

 

 

 

14/2022. (V.30.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R014_SZMSZ.pdf

 

 

 

15/2022. (V.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R015_Tiszteletdíj.pdf 

 

 

 

16/2022. (VII.28.) rendelet  a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

pdf2022R016_partnerségi_egyeztetés.pdf

 

 

 

17/2022. (X.03.) rendelet  a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendeleti rendelet módosításáról

 pdf2022R017_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

18/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R018_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

19/2022. (XI.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R019_Közterület.pdf

 

 

 

20/2022. (XI.03.) rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

pdf2022R020_tervtanács.pdf

 

 

 

21/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R021_vagyonrendelet.pdf

 

 

 

22/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R022_Társasházi.pdf

 

 

 

23/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R023_beruházási.pdf

 

 

 

 

24/2022. (X.28.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R024_Környezetvédelmi.pdf

 

 

 

25/2022. (XI.03.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R025_Adórendelet2023január1től.pdf

 

 

 

26/2022. (XI.03.) rendelet a települési adókról

pdf2022R026_Települési_adó2023január1től.pdf

 

 

 

27/2022. (XI.03.) rendelet a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R027_igazgatási_szünet2022_és_2023.pdf

 

 

 

28/2022. (XI.03.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2022R028_jelképek.pdf 

 

 

 

2006. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2006. (I.21.) rendelet az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről

pdf2006R001.pdf

2/2006. (II.07.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R002.pdf

3/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R003.pdf

4/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R004.pdf

5/2006. (II.07.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R005.pdf

6/2006. (II.07.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R006.pdf

7/2006. (II.07.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R007.pdf

8/2006. (II.07.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R008.pdf

9/2006. (II.07.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R009.pdf

10/2006. (II.07.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R010.pdf

11/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R011.pdf

12/2006. (II.07.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R012.pdf

13/2006. (II.07.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R013.pdf

14/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R014.pdf

15/2006. (II.28.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R015.pdf

16/2006. (II.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R016.pdf

17/2006. (II.28.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R017.pdf

18/2006. (II.28.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

 pdf2006R018.pdf

19/2006. (IV.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

 pdf2006R019.pdf

20/2006. (IV.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R020.pdf

21/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szemere-telepi ipartelepek szabályozási tervéről szóló 21/2002. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R021.pdf

22/2006. (III.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út –Esze Tamás u.- Halomi út – a kül-belterületi határ – a közigazgatási határ által közbezárt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R022.pdf

23/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület, Alacskai út - Péteri út - Határ utca - Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 32/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R023.pdf

24/2006. (IV.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R024.pdf

25/2006. (IV.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R025.pdf

26/2006. (IV.04.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Teleki utca- Aranyeső utca – Madách Imre utca által (volt régi piac) határolt terület szabályozási tervéről és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R026.pdf

27/2006. (V.02.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

 pdf2006R027.pdf

28/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról

 pdf2006R028zarszamadas_2005evrol.pdf

29/2006. (V.02.) rendelet a helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R029.pdf

30/2006. (V.02.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R030.pdf

31/2006. (V.02.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 pdf2006R031.pdf

32/2006. (IV.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R032.pdf

33/2006. (V.02.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R033.pdf

34/2006. (V.02.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról 2/1994. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R034.pdf

35/2006. (V.02.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R035.pdf

36/2006. (V.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Cséry-telep és környéke szabályozási tervéről és  a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R036.pdf

37/2006. (V.02.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R037.pdf

 

38/2006. (VI.01.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2001.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R038.pdf

 

39/2006. (VI.01.) rendelet az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról

 pdf2006R039.pdf

 

40/2006. (VI.01.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Ráday Gedeon utca - Üllői út - Gulner Gyula utca- Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 13/2000. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R040.pdf

 

41/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R041.pdf

42/2006. (VI.27.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R042.pdf

43/2006. (VI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R043.pdf

44/2006. (VI.27.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R044.pdf

45/2006. (VI.27.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R045.pdf

46/2006. (VI.27.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R046.pdf

47/2006. (VI.27.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R047.pdf

48/2006. (VI.27.) rendelet a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R048.pdf

49/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önk. támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R049.pdf

50/2006. (VII.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2006R050.pdf

51/2006. (VII.28.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R051.pdf

52/2006. (VII.25.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R052.pdf

53/2006. (IX.12.) rendelet az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R053.pdf

54/2006. (IX.12.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R054.pdf

55/2006. (IX.12.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R055.pdf

56/2006. (IX.12.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R056.pdf

57/2006. (IX.12.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R057.pdf

58/2006.(IX.12.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R058.pdf

59/2006. (IX.12.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R059.pdf

60/2006.(IX.12.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

 pdf2006R060.pdf

61/2006. (IX.12.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R061.pdf

62/2006. (X.17.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R062.pdf

63/2006. (X.17.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R063.pdf

64/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R064.pdf

65/2006. (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testültére és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R065.pdf

66/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R066.pdf

67/2006. (XI.28.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R067.pdf

68/2006. (XI.28.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R068.pdf

69/2006. (XI.28.) rendelet a szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R069.pdf

70/2006. (XI.28.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R070.pdf

71/2006. (XI.28.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak lakás-szövetkezeti épültek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R071.pdf

72/2006. (XII.18.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2006R072.pdf

73/2006. (XII.18.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R073.pdf

74/2006. (XII.18.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2006R074.pdf

 

2005. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2005. (II.01.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R001.pdf

 

2/2005.(II.01.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R002.pdf

 

3/2005.(II.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R003.pdf

 

4/2005.(II.01.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R004.pdf

 

5/2005.(II.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R005.pdf

 

6/2005.(II.01.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R006.pdf

 

7/2005.(II.01.) rendelet az önkormányzat képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R007.pdf

 

8/2005. (III.01.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R008.pdf

 

9/2005. (III.01.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

pdf2005R009.pdf

 

10/2005. (III.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R010.pdf

 

11/2005. (III.01.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R011.pdf

 

12/2005. (III.01.) rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R012.pdf

 

13/2005. (III.01.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R013.pdf

 

14/2005. (III.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R014.pdf

 

15/2005. (III.24.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R015.pdf

 

16/2005. (III.29.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról

pdf2005R016.pdf

 

17/2005. (III.29.) rendelet a kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 44/2000. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R017.pdf

 

18/2005. (III.29.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 34/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R018.pdf

 

19/2005. (III.29.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R019.pdf

 

20/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Kastélydombi tömbre (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca) vonatkozó szabályozási tervről és a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R020.pdf

 

21/2005. (III.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Péteri út – Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú ingatlan, valamint a Határ út által határolt terület szabályozási tervéről szóló 34/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R021.pdf

 

22/2005. (V.03.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R022.pdf

 

23/2005. (V.03.) rendelet a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

pdf2005R023zarszamadas_2004evrol.pdf

 

24/2005. (V.03.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R024.pdf

 

25/2005. (V.01.) rendelet Budapest XVIII. kerület Fórum mozi és környékére vonatkozó – többször módosított 21/1994. (IX.29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel jóváhagyott – Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 37/2002. (VIII.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest, XVIII. kerület Üllői út – Thököly utca – Nefelejcs utca – Haladás utca által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2002. (IV.01.) önkormányzati rendelettel módosított 38/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet, továbbá a Budapest, XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – Kétújfalu utca – Tarkő utca – által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2003.(III.04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint az R-11872 számú Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 9/1993. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2005R025.pdf

 

26/2005. (V.31.) rendelet az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R026.pdf

 

27/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R027.pdf

 

28/2005. (V.31.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R028.pdf

 

29/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület szabályozási tervéről szóló 20/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R029.pdf

 

30/2005. (V.31.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R030.pdf

 

31/2005. (V.31.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Szélső utca folytatását képező (156158/1) hrsz-ú út menti 156157/1,/3,/4,/5,/6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről szóló 18/2002. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R031.pdf

 

32/2005. (VII.04.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R032.pdf

 

33/2005. (VII.04.) rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R033.pdf

 

34/2005. (VII.04.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 31/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R034.pdf

 

35/2005. (IX.06.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról

pdf2005R035.pdf

 

36/2005. (IX.06.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R036.pdf

 

37/2005. (IX.06.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R037.pdf

 

38/2005. (IX.01.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről

pdf2005R038.pdf

 

39/2005. (IX.29.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R039.pdf

 

40/2005. (X.04.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R040.pdf

 

41/2005. (X.04.) rendelet az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló 16/2005. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R041.pdf

 

42/2005. (X.04.) rendelet a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 40/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R042.pdf

 

43/2005. (X.04.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R043.pdf

 

44/2005. (X.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R044.pdf

 

45/2005. (X.28.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R045.pdf

 

46/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési  Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R046.pdf

 

47/2005. (X.28.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről

pdf2005R047.pdf

 

48/2005. (X.28.) rendelet az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R048.pdf

 

49/2005. (X.28.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R049.pdf

 

50/2005. (X.28.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló megörökítéséről

pdf2005R050.pdf

 

51/2005. (XII.06.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R051.pdf

 

52/2005. (XII.02.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R052.pdf

 

53/2005. (XII.06.) rendelet a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R053.pdf

 

54/2005. (XII.06.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R054.pdf

 

55/2005. (XII.06.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R055.pdf

 

56/2005. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2005R056.pdf

 

57/2005. (XII.20.) rendelet az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 47/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R057.pdf

 

58/2005. (XII.20.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R058.pdf

 

59/2005. (XII.20.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

pdf2005R059.pdf

 

60/2005. (XII.20.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2005R060.pdf