Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 31 augusztus 2017

MeghívópdfMH170911.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0911_tffb.pdf

 

Napirendik pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2, Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-164pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról

KT-165pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

5, Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan

KT-159pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, A Budapest XVIII. kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Gyöngyvirág Szociális Szolgálat épületének homlokzati és tető felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a XVIII. kerületi játszóterek kényelmi-és higiéniai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatáról különös tekintettel nyilvánosan használható WC-k, pelenkázó helyiségek létesítésének lehetőségére

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

 

Kategória: 2017szeptember

MeghívópdfMH0912_KT.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0912_adatoknelkuli.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJK0912_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

160kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-160kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (162.)pdfKT-162.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 162kieg1pdfKT-162kieg1.pdf

3. Rendeletalkotás a településkép védelméről (164.)pdfKT-164.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

164kieg1 - térképmellékletpdfKT-164kieg1.pdf

164kieg2 - kiegészítéspdfKT-164kieg2.pdf

4. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról (165.)pdfKT-165.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

1. mellékletpdfKT-165_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-165-2melleklet.pdf

165kieg1pdfKT-165kieg1.pdf

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával (171.)pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

8. Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (143.)pdfKT-143.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

168 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-168kieg1.pdf

 

10. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása (176.) pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

176 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-176kieg1.pdf

 

11. Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról (161.)pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan (159.) pdfKt-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

167kieg1pdfKT-167kieg1.pdf

14. Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

17. Az 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára (145.)pdfKT-145.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére ingyenesen történő helyiség biztosításáról szóló 326/2016. (VI.28) számú határozat módosításáról (146.)pdfKT-146.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

172kieg1pdfKT-172kieg1.pdf

20. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (169)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 169 kieg1- IG és FEB határozatokpdfKT-169kieg1.pdf

 

21. Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés (147.)pdfKT-147.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

23. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére (158.)pdfKT-158.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

25. Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ) (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

 

26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához (149.)pdfKT-149.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba kuratóriumi titkár

 

28. Pihenőpark létesítésének igénye a Gloriett-telep lakóinak részéről (151.)pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

29. Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázat elbírálása (174/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné

KTZ-174_kieg1

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

30. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (152/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

31. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (163/Z) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32.A XVIII. Kerület 156730 hrsz.-ú (Bélatelepi út - Baross utca - Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrész, hasznosítására vonatkozó döntéshozatal (153/Z Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Interpellációk

 

34. Kérdések

- Kérd-01: Makai Tibor képviselő: egy kerületi polgár jelzése alapján: a Béke tér állapota, Béke téren túli terület közlekedése, autóbusz járatainak elégtelensége, a Béke téri orvosi rendelő körüli parkolási lehetőségek, valamint az Üllői út állapotapdfKerd-01.pdf

 Kerd-01válaszpdfKerd-01valasz.pdf

- Kérd-02: Makai Tibor képviselő: kerületi játszóterek és „fekvő rendőrök” helyzete (lakossági megkeresés nyomán)pdfKerd-02.pdf

 

35. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. „Döntés az egyedi állami támogatással önkormányzatunk ingatlanain megvalósuló építési beruházások Alapokmányaival kapcsolatban”

(177.)pdfS1-177.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S2. Döntés „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” elnevezésű pályázaton való részvételről (178.)pdfS2-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye I. rész: 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye II. rész:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Kategória: 2017szeptember

Tulajdonosi Bizottság 2017. szeptember 7-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0907_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0907_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-160.pdf 

KT-160kieg1.pdfKT-160kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-162

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-162.pdf

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával Kt-170

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 pdfKT-170.pdf

 

4.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébániával Kt-171

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 pdfKT-171.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-176

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-176.pdf

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-168.pdf

 

7.) Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról Kt-161

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-161.pdf

 

8.) Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan Kt-159

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-159.pdf

 

9.) MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések Kt-167

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-167.pdf

 

10.) Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-144.pdf

 

11.) Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft-vel Kt-157

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-157.pdf

 

12.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára Kt-145

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-145.pdf

 

13.) Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére ingyenesen történő helyiség biztosításáról szóló 326/2016. (VI.28) számú határozat módosításáról Kt-146

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-146.pdf

 

14.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-172.pdf

 

15.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-169.pdf

 

16.) Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása Kt-173

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-173.pdf

 

17.) Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-147

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-147.pdf 

 

18.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyon térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére Kt-158

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-158.pdf 

 

19.) Budapest XVIII. Kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-83.pdf

 

20.) Budapest, XVIII. kerület 151404 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Nyerges köz 7. szám alatt található, 523 m2-es, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Tul-81

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-81.pdf

 

21.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-75

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-75.pdf

 

22.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-82

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-82.pdf

 

23.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Nagyszeben u. 25. szám alatti, 156208 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-84.pdf 

 

24.) „Gyöngyvirág Szociális Szolgálat épületének homlokzati és tető felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-88

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-88.pdf

 

25.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-85

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-85.pdf

 

26.) a XVIII. Kerület 156730 hrsz-ú (Bélatelepi út - Baross utca - Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrész hasznosítására vonatkozó döntéshozatal Kt-153/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-76/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-77/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-78/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

30.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Budapest, XVIII. kerület 150987 hrsz.-ú, természetben 1181 Budapest. Batthyány Lajos u. 33/b. Szám alatt található ingatlan 540/831-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

32.) Döntés követelésről lemondásról, valamint részletfizetés engedélyezéséről Tul-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

33.) Döntéshozatal részletfizetés engedélyezéséről Tul-87/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34.) Egyebek

 

Kategória: 2017szeptember

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. szeptember 6-án (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0906_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0906_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0906_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-160 pdfKT-160.pdf    pdfKT-160kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébániával Kt-170 pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Tampu-Ababei József plébános

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával Kt-171 pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános

 

4.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában Kt-143 pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-176 pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Döntés az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel „Budapest XVIII. kerület Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása II.” tárgyában kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról Kt-161 pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7.) Döntés INSITU pályázattal kapcsolatosan K159 pdfKt-159.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntésekl Kt-167 pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához Kt-149 pdfKT-149.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítása Peb-11 pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Egyebek

 

Kategória: 2017szeptember

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 5-i (kedd) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_0905_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló pdfKT-160.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről. KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-164.pdf    

 Kieg: pdfKT-164kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-155.pdf

 

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. Kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról. KT-165

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester pdfKT-165.pdf, pdfKT-165_1melleklet.pdf, pdfKT-165-2melleklet.pdf

 

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával. KT-171

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános  pdfKT-171.pdf

 

6.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-143.pdf

 

7.) Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről. KT-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-144.pdf

 

8.) A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása. KT-154

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző  pdfKT-154.pdf

 

9.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára. KT-145

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-145.pdf

 

10.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-148

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató Külső-Pesti Tankerületi Központ, Banyár László vezérigazgató, V18  pdfKT-148.pdf

 

11.) Egyebek

Kategória: 2017szeptember

Meghívó pdfMH0907_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0907_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0907_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

KT-160/kieg1 pdfKT-160kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-164.pdf

KT-164/kieg1 pdfKT-164kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-155.pdf

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-162.pdf

5.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-152/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6.) Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-6

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-6.pdf

7.) Egyebek

Kategória: 2017szeptember

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. szeptember 5-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH_170905.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0905_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0905_OKSIB.pdf

Napirendi pontok

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára KT-145pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Banyár László

5./ Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ). KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

6./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ A 2017. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ Kono Karate Klub sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Módos Viktória elnök

9./ Egyebek

Kategória: 2017szeptember

A Népjóléti Bizottság 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH170907.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0907_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-160kieg1.pdfKT-160kieg1.pdf

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

5./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához KT-149pdfKT-149.pdf

Előterjesztő:Dömötör István alpolgármester

7./ A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila

9./ Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-174 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: MartOn Attiláné

KTZ-174_kieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-152 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-163 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-54/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-55/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-61/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-58/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-57/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-62/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-59/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Hozzájárulás dr. Laki Zsuzsanna felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-65/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Laki Zsuzsanna

20./ Hozzájárulás dr. Balaton Péter Miklós gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-64/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Balaton Péter Miklós

21./ Hozzájárulás dr. Harangozó Hanna gyermekorvosként történő foglalkoztatásához NB-56/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Harangozó Hanna

22./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-60/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Egyebek

Kategória: 2017szeptember

Hír naptár

« November 2014 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Csatlakozz közösségünkhöz