Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. július 31. (kedd) 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0731rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0731rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0731rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

1./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester 

2./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2018. július 30-án (hétfőn) 8 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0730rkNB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0730rk_NB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0730rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 1./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-39pdfNB-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

2./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2018. június 13-án (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0613NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0613_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0613_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

6./ Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása KT-97pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

pdfKT-97_1melleklet.pdf   pdfKT-97_2melleklet.pdf pdfKT-97-3melleklet.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-29pdfNB-29.pdf + pdfKieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása KTZ-114 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-33/Z  (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-38/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-37/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-36/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

19./ Hozzájárulás Dr. Istvanca Carolina felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-35/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Istvanca Carolina

20./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása (a 2018. május 23-áról elnapolt napirend folytatása)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. június 18-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0618_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0618_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0618_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

4./ Sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szőcs Attila elnök

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Pap Dorottya Ilona, Domonkos Ádám, Molnár Farkas Márk, Burger Kitty Ildikó

6./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Közművelődési intézmények 2017. évi szakmai beszámolói OKSIB-15pdfOKSIB-15.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

8./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./ Beszámoló a Malév SC 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

11./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

12./ Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-104 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

13./ Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KTZ-112 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 14./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. június 6-i (szerda) 17.30 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0606rk_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0606rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0606rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről. OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Nazarján Hamlet elnök (ÖNÖ), Medve Lászlóné elnök (RNÖ)

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. május 28-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0528_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK00528_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0528_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg.1pdfKT-75kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan 

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A Botafogo Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dalotti Tibor

5./ Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója

KT-70pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása

OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

7./ A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-50 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

8./ A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-51 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

9./ A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-54 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Knizner Anikó pályázó

10./ A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

11./ A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

12./ A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-58 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

14./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. május 23-án (szerdán) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0523NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0523_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0523_NB.pdf

Napirendi pontok:

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg. 1pdfKT-75kieg1.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról

KT-85pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

4./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés

KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

KT-81pdfKT-81.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

KT-82pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

8./ Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

KT-80pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a KFT. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

10./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója

KT-71pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-14pdfNB-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

13./ Szociális Szolgálatok 2017. évi szakmai munkájának értékelése

NB-20pdfNB-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2018. évi nyári zárva tartási rendje

NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről

NB-22pdfNB-22.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről

KT-89pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Helyi kitüntetés adományozása KTZ-62 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Vendrei Csilla felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-16/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Vendrei Csilla

19./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-26/Z(zárt ülés!) +Kieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-24/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-21/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása

NB-17/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

24./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-18/Z

 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-25/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

26./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-23/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

27./ Egyebek

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. május 7-i rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0507rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK00507rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0507rk_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Napirendi pontok: 

1./ A KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői pályázatok véleményezése OKSIB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ), Kuba Gábor, Svélecz Edit

2./ Egyebek

H-1 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása KTZ-40 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

H-2 Döntés Budapest XVIII. kerület Kossuth téren álló Búza Barna: Pax emlékmű című alkotás áthelyezéséről KT-38pdfH2_KT-38.pdf

KT-38/Kieg.1pdfKT-38kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 16.30-kor kezdődő rendkívüli együttes (OKSIB) ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK_OKSIB_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUKegy_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2018. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-1pdfTUK-1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2.) Egyebek

 

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUK_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Javaslat a „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozására TÜK-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Egyebek