Elemek szűrése dátum szerint: szerda, 09 szeptember 2015

pdfAlapító okirat

Iskolánk óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai évfolyamokkal, szak és szakmai szolgálattal rendelkező többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Feladata: a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek részére biztosítani az óvodai ellátást, általános iskolai tanulók iskolai oktatását és nevelését, valamint speciális szakiskolai képzését. Ezenkívül feladataink közé tartozik körzeti szolgáltatásként a kerületi gyermekek logopédiai ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás, az utazó-gyógypedagógiai szakszolgálat, valamint a a szakmai szolgáltatások közül az integrációs szaktanácsadás, konferenciák és szakmai találkozók szervezése. Az iskolában dolgozó tanárok döntő többsége gyógypedagógus.

Az iskola vezetésének alapkoncepciója, hogy a tanulásban, valamint az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása és nevelése egységes rendszert alkosson az óvodától, az általános iskolai ismeretek elsajátításán át a szakmai felkészítésig (speciális szakiskola). E sokrétű feladat ellátására több tanulócsoportot hoztunk létre. Ezek a következők: óvodai csoport, autista csoport, , tanulásban és értelmileg akadályozottak alsó és felső tagozata, valamint speciális szakiskolai osztályok. Az iskolában a következő szolgáltatások működnek: logopédia, gyógytestnevelés, gyógy-úszás óvodásoknak és mozgássérülteknek, gyógy-lovaglás, korcsolyaoktatás, judo.

A nyolcadik osztály befejezése után a tanulók tovább folytathatják tanulmányaikat, a Speciális Szakiskolában, ahol a következő szakmák elemeit sajátíthatják el: asztalos, gépi-varrás, háztartási ismeretek, szövés, gyertyaöntés, OKJ-s szakmák a számítógép kezelő és felhasználó valamint az  irodai asszisztens képzés.

Az iskola által nyújtott nem kötelező szolgáltatások: szakkörök (asztalos, számítástechnika, angol nyelv, énekkar, sport, hittan, jóga stb.), tanulmányi versenyek, táborozási lehetőségek, játszóház, egészséges életmód, drogmegelőzés, pályaválasztási és életvezetési tanácsadások, pszichológiai tanácsadás, szülők klubja stb. Ezek a szolgáltatások térítésmentesek.

Több mint egy évtizede működik iskolánkban a Szülők Klubja, mely előadásaival és az információk közvetítésével igyekszik tájékozottabbá tenni a szülőket és érdeklődőket a gyermekek nevelésében, egymás megsegítésében és a társadalmi eligazodásukban.

A logopédiai szakszolgálat révén kapcsolatot tartunk fenn a kerületi összes óvodájával és általános iskolájával. Terveink között szerepel egy nagyobb, hosszú távlatú program is, mely akadályozottsággal élő embertársaink és a társadalom közti kapcsolat javítását tűzte ki célul. Szülői kezdeményezésre létrehoztuk az "Életjel" alapítványt, amely az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, valamint a szabadidős foglalkozások megszervezését és lebonyolítását segíti. Az utazó gyógypedagógiai szakszolgálat biztosítja az ép gyermekek között integráltan fejlesztett gyermekek szakszerű ellátását.

Kategória: Óvodák, iskolák

A fenntartók: Budapest-Déli Református Egyházmegye, valamint a Pestszentimrei Református Egyházközség.
Az utóbbi honlap címe: http://freeweb.dnet.it/pestimre
 

2014-2015-ös tanév rendje (pdf letöltés)

Kategória: Óvodák, iskolák

Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth tér 2., telefon: +36-1/290-9088, fax: +36-1/ 290-3874

Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74., telefon: +36-1/292-1284,fax: +36-1/294-1159Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telephely (Óvoda): 1185 Budapest, Szent László utca 39., telefon: +36-1/630-0681

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

Iskolánk Pestszentimrén található, két épületegységből áll: a Szélső utcai régi és a Táncsics utca felőli új épületből. Iskolánk családias jellegű, közvetlen napi kapcsolatban állunk a szülőkkel. Az épület esztétikus, napfényes, barátságos légkörű, forgalmas útvonalaktól távol esik, így jó levegőjű. Udvarán a gyermekek igényeinek megfelelő, hangulatos játszótér található. A Szélső utcai épületben tanulnak az 1. és 2. osztályosok. A Táncsics utcai épületben humán, nyelvi, természettudományos, számítástechnika, vizuális kultúra, ének-zenei szaktantermek vannak.

Iskolánk programja komplexitásra, a gyermeki személyiség sokoldalú, kiegyensúlyozott fejlesztésére törekszik.
Iskolánk fő profilja a német nemzetiségi oktatás, amely keretében a gyerekek heti öt órában tanulják első osztálytól kezdve a német nyelvet. A hagyományőrző foglalkozások keretében megismerkednek a néphagyományokkal, kultúrával. Bajor cserekapcsolatunk révén lehetőség nyílik németországi utazásra és nyelvgyakorlásra.
Napi munkánkat a kompetencia alapú oktatás módszertani sokszínűsége hatja át, melynek alapja a megismerésen keresztül elsajátított tudás.
Célunk, hogy tanulóink a mindennapi életben jól hasznosítható tudás birtokában legyenek általános iskolai tanulmányaik befejezésekor. Ezt megerősítve alsóban iskolaotthonos, felsőben pedig napközis és tanulószobai foglalkozást biztosítunk.
Pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, gyógytornász, logopédus segíti.
Színvonalas szabadidős tevékenységeket biztosítunk tanulóink számára: sport, ének-zenei, kézműves, tánc, dráma, tehetséggondozó foglalkozások, versenyek, vetélkedők, táborok, kirándulások, erdei iskola, színház-, hangverseny- és múzeumlátogatások formájában. Lehetőség van arra, hogy tanulóink itt helyben vegyenek részt a Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásain.
Korszerű oktatástechnikai eszközök, könyvtár, olvasóterem, internetes hozzáférési lehetőség, barátságos, jól felkészült, lelkiismeretes nevelőtestület várja a hozzánk jövő gyerekeket.

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

Az intézmény egy 12.500 m2-es telekkel és szép zöldfelületekkel körülvett kétszintes épület.

Az építményben 16 osztályterem, valamint összevont könyvtár - fizika-kémia előadó, technika tanterem, korszerű, Internet-hozzáférést biztosító számítástechnika szaktanterem, a fejlesztő foglalkozásokhoz kialakított hangulatos „kuckó” is található. Továbbá tágas, 560 m2-es tornaterem, sportudvar, és 60 tanulót befogadó ebédlő, orvosi szoba áll diákjaink rendelkezésére. Az iskolai napközis csoportok levegőzésére szolgáló ligetes kert  játszóvárral, és a délelőtti szünetek idején használt viacolor burkolatú udvar egyaránt alkalmas sportolásra, játékra, a mindennapos testedzés megvalósítására, és különböző szabadtéri események rendezésére.

Néhány szertár- és tárolóhelyiség mellett egy mini rádióstúdió is  működik alkalomszerűen, ami megkönnyíti az iskola tanulóinak és dolgozóinak tájékoztatását. (A stúdió általános használata mellett évente ötször szintén az audioeszközök segítségével emlékezünk meg közösen a legfontosabb történelmi évfordulókról.)

Intézményünkben nyolc évfolyamon 16 osztály működik. Tanulóink száma 330-360 fő között változik. A pedagógusok száma 30 fő. A technikai személyzet 10 fős.

A választható idegen nyelv az angol, amelyet a legtöbb évfolyamon csoportbontásban  sajátíthatnak el a tanulók.

Iskolánkban szakkörök és egyéb szabadidős foglalkozások egészítik ki az oktató-nevelő munkát; sportkörök (kosárlabda, röplabda), külső óraadók, szakedzők által tartott foglalkozások (gyógytestnevelés, labdarúgás, karate, ritmikus gimnasztika, sakk, szivacskézilabda, kézilabda), számítástechnika szakkör, énekkar, zenei előkészítő, színjátszó kör, dráma szakkör, néptánc. Tanulóink heti rendszerességgel részesülhetnek római katolikus illetve református hitoktatásban. Nehezebben haladó diákjaink számára heti rendszerességgel tanáraik szaktárgyi korrepetálást tartanak, de az intézményben főállású fejlesztőpedagógus is tevékenykedik.

Az évente megrendezésre kerülő házi tanulmányi versenyek mellett évtizedeken keresztül színvonalas eseménynek számított a magyar kultúra napjához  kötődő Kultúrfesztivál, amelyet 2013-tól új időpontban, a költészet napjához igazítva, Kultúrgála néven rendezünk meg. További szereplési lehetőséget kínálnak diákjaink számára különböző színjátszó fesztiválok. Karácsonyi előadásaink iránt, most már évek óta, állandó az érdeklődés az iskola falain kívül is.

Évről évre ismétlődő programjaink közül kiemelkednek a különböző iskolanapi rendezvények, a farsangi bálok, az ásványkiállítás, a színházi előadások, a katonai hagyományőrző bemutatók.

Iskolánkban az elmúlt években több alkalommal kerületi történelmi vetélkedőt, felolvasó versenyt, komplex magyar versenyt, népdaléneklő versenyt, angol nyelvi versenyt rendeztünk. A természettudományi tanulmányi versenyek közül a Hermann Ottó nevét viselő természetismereti, a Hevesy Györgyről elnevezett kémia, a matematika, valamint a fizika szaktárgyi megmérettetésnek adtunk otthont. A kerületi Diák Olimpia programjából a röplabdások küzdelmeinek lebonyolítása számít hagyományos feladatunknak.

A résztvevő diákok, az őket kísérő szülők és pedagógusok elismeréssel nyilatkoztak a versenyek kiemelkedő színvonaláról, a rendezés magas szintű pontosságáról és az otthonos környezetről.

A tanévek végén autóbuszos jutalomkiránduláson vehetnek részt azok a tanulók, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak az adott tanév versenyein, illetve példaadó közösségi munkát végeznek. Örömteli, hogy évről évre növekvő létszámú csoportból kell a busz utasait kiválasztanunk.
1989-ben kezdte meg működését diákönkormányzatunk. 1991-ben jött létre a Vajk-sziget Társadalmi Alapítvány.

Az általános iskolát befejező tanulóink – akik a választott középiskolában általában eredményesen folytatják tanulmányaikat - szívesen járnak vissza hozzánk.

Kategória: Óvodák, iskolák

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Intézményünk feladatként vállalja a sajátos nevelési igényű valamint a tanulási-és magatartás problémás (BTM-es) diákok, tanulók integrált oktatását.   Tanóráink 40 percesek, tanulóink kis létszámú osztályokban sajátíthatják el a tananyagot, differenciált és kooperatív óravezetésre törekszünk.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztések a tanulók órarendjéhez és napirendjéhez igazodik. A szakértői bizottságok valamint a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberivel együttműködve szervezzük és ellátjuk a fejlesztő foglalkozásokat. A diákokat szükség esetén iskolapszichológus is segíti.
Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadtatása, egymás iránti empátia, tolerancia kialakítása, fejlesztése.
2010. szeptemberében indult a gimnáziumi képzés. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.
Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Pedagógusaink fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítik a tanulókat arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kézműves, kerámia, túra és különböző sport szakköröket (birkózás, kosárlabda, foci, ping-pong) szervezünk, ahol diákjaink az esetleges tanulási sikertelenségek után sikerélményhez jutnak.

2011. szeptember

Kategória: Óvodák, iskolák

SZAC logo 1VERZIO alapSZAC végzés 
pdfLetölthető

Szervezet új neve: 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest
Rövidített neve: 1908 SZAC Budapest


Edzések, foglalkozások helye:
1183 Budapest, Thököly út 5.

 

 

 

 

SZAC logo4VERZIO labdarugo akademiaLabdarúgó utánpótlás korú csapataink :

Deák "BAMBA" Labdarúó Akadémia

Kategória: Sport szervezetek

Hír naptár

« Augusztus 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Csatlakozz közösségünkhöz