Elemek szűrése dátum szerint: péntek, 04 december 2015

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2015. december 9-i ülése

 

MeghívópdfLetöltés

 

Határozatkivonat

 

 

JegyzőkönyvpdfLetöltés

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.KT-284Letöltés

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról. KT-285pdfLetöltés

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3.) Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-256pdfLetöltés

 

4.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. KT-257pdfLetöltés

 

5.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. KT-270pdfLetöltés

 

6.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata. KT-266pdfLetöltés

 

7.) A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve. KT-278pdfLetöltés

 

8.) Egyebek

Kategória: December

Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonat pdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

284. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

284kieg1pdfLetöltés

284kieg2pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

285. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

256. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

257. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugoly Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

257kieg1pdfLetöltés

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

272. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

272kieg1pdfLetöltés

272kieg2pdfLetöltés

 

6. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

283. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

270. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

275. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás divízióvezető

 

275kieg1pdfLetöltés

275kieg2pdfLetöltés

 

9. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása

276. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

276kieg1pdfLetöltés

276kieg2KpdfLetöltés

 

10. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig

253. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kékesi András kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

253kieg1pdfLetöltés

 

11. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása

273. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, dr. Szebényi Attila orvos igazgató

 

12. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

266. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Séllei Zoltán, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

13. Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása

258. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

268. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató

 

15. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa új létesítő okiratának elfogadása

263. pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye

255. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521 sz. alatti, 149914 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

274. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 2. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan

281. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

281kieg1pdfLetöltés

281kieg2pdfLetöltés

281kieg3pdfKt-281kieg3.pdf

 

19. Az Önkormányzat és a Budapest Bank Zrt. között a Budapest, XVIII. kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan 18 m2 nagyságú részének használatára kötött Földhasználati szerződés felmondása

282. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

278. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv

277. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése

260. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője

 

23. MALÉV SC új támogatási szerződés

280. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

 

24. Sportrendezvényterv 2016.

279. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László vezérigazgató

 

25. A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása

264/Z rendkívüli eljárással! Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26. A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása

271/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Egyed Gabriella, Pajor Attiláné pályázók

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

27.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segély határozatok elbírálása

254/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról

262/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29. Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről

265/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

30. Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj)

259/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

261. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

32. Interpellációk

 

- Int-01: Téli szünet a gondozási központokbanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

 

Int01válaszpdfLetöltés

 

- Int-02: Megkésett fizetések a kerület iskoláibanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)

Int02válaszpdfLetöltés

- Int-03: Tudjuk-e már kik állnak a Sourcing Hungary Kft. mögött?pdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 Int03válaszpdfLetöltés

 

33. Kérdések

- Kerd01: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

290.pdfLetöltés

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

- Kerd02: Kádár Tibor Tulajdonosi Bizottság elnöke részére a 275-276.számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
292. pdfKerd02-292.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

- Kerd03: Kassai Dániel PEB elnöke részére a 275-276. számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
293. pdfKerd03-293.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

34,    34.Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

269. pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj02: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi életmód táborokról

267.pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj03: Együttműködési megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft-vel

291.pdfLetöltés

 Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1. Határozati javaslat, a harmadik országbeli migránsok közmunka programban való foglalkoztatásáról, ideiglenes, vagy állandó ellátásáról, illetve befogadásáról
286.pdfLetöltés
Előterjesztő: Makai Tibor

 

 S2. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan
287/Z     Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármesterhez

 

S3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés
288.pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S4. Döntés „H2020 Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership” felhívású PREFISO projektben és a „H2020 Smart Cities and Communities” Lighthouse projektben való részvételről mint Projekt Partner
289.pdfLetöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Bizottsági határozatgyûjtemény

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Kategória: December

Új helyszínen, a Rózsa Művelődési Házban rendezték a Dohnányi Ernő Zeneiskola szervezésében a 2015–2016-os tanév második játékos hangszerbemutató koncertjét.

Kategória: Kultúra

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. december 7-i ülése

 

MeghívópdfLetöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

284kieg1pdfLetöltés

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfLeltöltés

285kieg1pdfLetöltés

 

3.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról KT-270pdfLetöltés

 

4.) Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről KT-275pdfLetöltés

275kieg1pdfLetöltés

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása KT-276pdfLetöltés

6.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig KT-253pdfLetöltés

 

7.) A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

8.) MALÉV SC új támogatási szerződés KT-280pdfLetöltés

 

9.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervére PEB-15pdfLetöltés

 

10.) Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 5. számú módosítása PEB-16pdfLetöltés

 

11.) Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról KT-262/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről KT-265/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Egyebek

 

 

Kategória: December
Városinfó 18 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat kizárólagos, 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság

Tevékenység: Film-, videó-, televízió műsor gyártás.

A Társaság székhelye: Budapest, Üllői út 424.
A Társaság ügyvezetője: Ferenczy Balázs; időtartama: 2015. július 01. - 2019. december 31.

A Társaság háromtagú Felügyelő Bizottságának tagjai 2015. július 01. - 2020. június 30.:
Rákász István
Feil Júlianna
Pethő Ágota

A Társaság Könyvvizsgálója: Tarjányi Béláné egyéni vállalkozó, 2015. július 01. - 2016. június 30.
Az Alapító képviselője: Galgóczy Zoltán alpolgármester.

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. december 9-i (szerdai) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfKt-285.pdf

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3./ A Képviselő-Testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

4./ A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv KT-277pdfLetöltés

 

5./ A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése KT-260pdfLetöltés

 

6./ MALÉV SC új támogatási szerződés KT-280pdfLetöltés

 

7./ Sportrendezvényterv 2016. KT-279pdfLetöltés

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelem OKSIB-50pdfLetöltés

 

9./ Kerületi Diák Olimpia 2015/2016-os versenynaptára OKSIB-52pdfLetöltés

 

10./ Közösségi színtér igénybevétele – „Városháza galéria 2016.” elbírálása OKSIB-49pdfLetöltés

 

11./ Általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése OKSIB-51pdfOKSIB-51.pdf

 

12./ 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KT-271/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14./ KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői pályázatok véleményezése OKSIB-48/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Kieg.1.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Kieg. 2.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hományi Tamás Márton, Horváth Gábor, Batári Géza, Magyar Gabriella, Pál-Horváth Rita, Török Ilona Mária

 

15./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-53/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Egyebek

Kategória: December

Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2015. december 10-i (csütörtök) 17.30 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMh1210.pdf

 

Határozat-kivonatpdfHk1210.pdf

 

Jegyzőkönyvpdfjkv20151210_TUK.pdf


Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-284.pdf

pdfKt-284kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-285.pdf

pdfKt-285kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-256

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 pdfKt-256.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről KT-257

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-257.pdf

 

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-272

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-272.pdf

 

 

 

6.) Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-283

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKt-283.pdf

 

 

7.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-270

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-270.pdf

 

 

8.) A Képviselő-testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-278.pdf

 

9.) A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

10.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-261

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-261.pdf

 

 

11.) Egyebek

Kategória: December

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2015. december 07-ei ülése

 

Meghívó pdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

 

Jegyzőkönyv pdfLetöltés

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-284pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgá

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

KT-285pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-256pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

KT-257pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugony Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

5. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

KT-270pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

KT-278pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Budapest, XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-41 Letöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

 

8. Budapest XVIII. kerület 157656-os helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó koncepcióterv elfogadása

TFFB-42pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: SZL2 Ingatlanberuházó és -forgalmazó Kft. képviselője, M Építész Iroda Kft. képviselője

 

9. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése

TFFB-43pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Tájékoztató

- Taj-01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-269pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11. Egyebek

Kategória: December

Péntek 18.30 órától a Park Aerobik Centerben (Bókay-kert 1184 Budapest, Szélmalom utca 33.)

Időpont: december 4.

Edző: Markovits Szilvia, telefon: +36-70/324-5836; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetõségek, kerületünk felnõtt lakosai részére

Kategória: Események

Népjóléti Bizottság 2015. december 7-én (hétfőn) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

Jegyzőkönyv pdfJkv-15-12-07.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfLetöltés

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása KT-273pdfLetöltés

 

4./ A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-266pdfLetöltés

 

5./ Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása KT-258pdfLetöltés

 

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-268pdfLetöltés

 

7./ A Képviselő-Testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

8./ Pályázat kiírása Rezidens támogatás igénybe vételére NB-94pdfLetöltés

 

9./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-87pdfLetöltés

 

10./ 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-254/Z (zárt!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-88/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálása NB-90/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14./ Határozott időre (1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-93/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15./ Határozott időre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-95/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása NB-92/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-91/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18./ A 461/2015. (XI. 09.) számú NB-határozat módosítása NB-97/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19./ Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi nyári életmód táborokról KT-267pdfLetöltés

 

20./ Tájékoztató 2015. évi nyári életmód táborokról Táj02/NB-96pdfLetöltés

 

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről Taj-01/NB-89/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

22./ Egyebek

Kategória: December

Hír naptár

« Október 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Csatlakozz közösségünkhöz