Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 06 szeptember 2018

Több száz millió forintos egészségügyi fejlesztések indulnak el a kerületi szakrendelőkben, jelentette be Dr. Nagy Anikó a területért felelős államtitkár.

Kategória: TV18

MeghívópdfMH0913.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0913_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0913.pdf

 

Napriendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (151.)pdfKT-151.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 151kieg1 pdfKT-151kieg1.pdf

 151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 151kieg3pdfKT-151-kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (156.)pdfKT-156.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

(142.)pdfKT-142.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

(152.)pdfKT-152.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szemeretelep területén, a Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt területet érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

(153.)pdfKT-153.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Piros Iskola Alapítvány kérelme (159.)pdfKT-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 160kieg1pdfKT-160kieg1.pdf

 

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

155kieg1pdfKT-155kieg1.pdf

 

 

10. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

157kieg1pdfKT-157kieg1.pdf

 

12. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása (149/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (158/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (146/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17. Döntés részletfizetés engedélyezéséről (147/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése (161/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (145/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyányi u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal (141/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése (139.)pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos

 

22. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója (140.)pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, megbízott kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

23. Interpellációk

 

24. Kérdések

 

25. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2018. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (143.)pdfTaj-01-143.pdf

          Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés a Városinfó 18 Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolásának befejezéséről (162.)pdfS1-162.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dalos Zoltán végelszámoló

 

 

 

Kategória: 2018 szeptember

MeghívópdfMH_tffb0910.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0910.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

KT-152pdfKT-152.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szemeretelep területén, a Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt területet érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-153pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. ”Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-33pdfTF-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-34pdfTF-34.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz.-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Hengermű u. 4. sz. mellett elhelyezkedő 151853 hrsz.-ú 65,0 m2 nagyságú közterület használata

TFFB-31pdfTF-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése

Zárt ülés!       

KTZ-161

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember

Tulajdonosi Bizottság 2018. szeptember 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó:pdfMH0911_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_TUL_adatoknelküli.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_TUL.pdf 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

pdfKT-151kieg1.pdf

 pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-150

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-152

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-155.pdf

 

6.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére Kt-154

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-154.pdf

 

7.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-65

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-65.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155447/21 és 155447/48 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-74.pdf

 

10.) „Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-71

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-71.pdf

 

11.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” - Beruházási alapokmányának módosításának elfogadása Tul-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-73.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-63.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Hengermű utca (151853) hrsz-ú 65 m2 közterület használata Tul-64

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-64.pdf

 

14.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-147/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

15.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése Kt-161/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

17.) A Budapest XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal Kt-141/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

18.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

19.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. szeptember 10-én (hétfőn) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0910_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_PEB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0910_PEB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160 pdfKT-160.pdf   

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőri vizsgálatokról PEB-11pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6./ Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2017. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról PEB-10pdfPEB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. Kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

7./ Döntés részletfizetés engedélyezéséről KTZ-147 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése KTZ-161 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. szeptember 12-én (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0912_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0912_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés ünnepi szónokának megválasztása OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg.1pdfOKSIB-24_Kieg1.pdf

4./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Éles Viktória, Dudás Éva, Topolyai Máté

6./ Beszámoló a Pestszentimre Birkózó Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

7./ Egyebek

 

 

Kategória: 2018 szeptember

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. szeptember 12-i (szerda) 9:30 órakor tartandó ülése

 

MeghívópdfMH0912_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHKV0912_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-151pdfKT-151.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére. KT-154pdfKT-154.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. 09. 11-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180911_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180911_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180911_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-142.pdf

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-152.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

KT-151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

KT-151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

5.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről KT-156.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-156.pdf

6.) Piros Iskola Alapítvány kérelme KT-159.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-159.pdf

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-158/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8.) Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember

A Népjóléti Bizottság 2018. szeptember 11-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0911_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-40pdfNB-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-45pdfNB-45.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása KTZ-149 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-158 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-146 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben az 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal KTZ-141 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11./ Hozzájárulás dr. Piri Anikó gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Piri Anikó

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálásaNB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-47/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-51/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-41/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-44/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Népjóléti Bizottság 153/2018. (V.23.) számú határozatának módosítása NB-43/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-46/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

Kategória: 2018 szeptember