Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásai

Írta:  2021.02.22.

 

Időskorúak nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

A nappali ellátás elsősorban a kerületben, a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, szabadidős programokon való részvételre. Az idősek nappali ellátása szolgáltatásai között szerepel még az igény szerinti meleg étel biztosítása, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, életvezetési tanácsadás, valamint a hivatalos ügyek intézésének és a közösségi együttlétek létrejöttének, a kapcsolatok kialakításának és ápolásának segítése.

A Nappali Szolgálatok keretében működő idősek nappali ellátása az igénybe vevők részére kulturált körülmények között napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak. Közösségi- és szabadidős programok szervezésével az ellátottak magányosságának oldását és a tétlenséggel járó káros hatások kiküszöbölését igyekszik elérni a szociális munka megfelelő eszközeivel, módszereivel.

A tartalmas időtöltést változatos programokkal biztosítják: klubdélután, filmvetítés, zenehallgatás, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások, kirándulás, színház, múzeumlátogatás, stb. A programok mellett az alapvető higiénés szükségletek kielégítése érdekében fodrászat, pedikűr szolgáltatás működik, ezenkívül kérhető információnyújtás és segítség a hivatalos ügyek intézéséhez is.

Az idősek nappali ellátását a telephelyvezetőnél lehet igényelni, amely térítésmentesen biztosított. Az idősek nappali ellátásban az étkezésért a jövedelemtől függően személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.  

Az igénylők a szolgáltatásokat a lakhelyük szerinti Nappali Szolgálattól kérhetik, jelentkezni lehet személyesen és telefonon is.

 

Telephelyek:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 178.

Telefon: +36-1/ 297-4213

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gárdonyi G. u. 14.

Telefon: +36-1/ 603-0777

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1182 Budapest, Fogaras utca 1.

Telefon: +36-1/ 295-5808

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális étkeztetés

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

Nappali Szolgálatok hétfőtől péntekig napi egyszeri meleg ebédet (2-3 fogásos) – szombatra és vasárnapra igény szerint sokkolt ebéd - biztosítanak azok részére, akiknek életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt az erről való gondoskodás nehézséget okoz. A szükségletekhez igazodóan lehetőség van az étel helyben elfogyasztására, saját részre ételhordóban való elvitelre vagy lakásra történő kiszállításra. Orvosi javaslatra diétás étrend is igényelhető. Az étkeztetés rendjét a nappali szolgálat házirendje tartalmazza. Az étkezésért és a házhoz szállításért jövedelemtől függő személyi térítési díjat kell fizetni, melyeket a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Telephelyek:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 178.

Telefon: +36-1/ 297-4213

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1183 Budapest, Gárdonyi G. u. 14.

Telefon: +36-1/ 603-0777

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1182 Budapest, Fogaras utca 1.

Telefon: +36-1/ 295-5808

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Házi segítségnyújtás

Nyitvatartás: H.-P.: 8:00-16:00

  • Az ellátás biztosítása a Nappali Szolgálatokon keresztül történik. A gondozók egyéni gondozási terv alapján biztosítják az ellátást igénybe vevőt saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését. A fizikai, mentális, szociális segítségnyújtás módja, terjedelme, gyakorisága az igénylő lakásán tett látogatás, állapotfelmérés, az igény egyeztetése (gondozási szükséglet), valamint orvosi javaslat alapján határozható meg. Cél, hogy az igénylők önállóságukat minél tovább megtarthassák, meglévő képességeiket megőrizzék.
  • A házi segítségnyújtás körébe olyan tevékenységek tartoznak, amit elsősorban a család szokott biztosítani a rászorultnak. Családtagok hiányában vagy elfoglaltságuk miatt e tevékenységek egy részét, vagy egészét a gondozónők végzik (ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz kísérés, testi higiénia biztosítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszközök feliratása, kiváltása, mosás, ágyhoz kötött beteg környezetének tisztántartása, külső kapcsolattartás biztosítása stb.)
  • A biztosított tevékenységékért jövedelemtől függően óradíjat kell fizetni, melyet a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Vezető gondozó:

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Csoportvezetők:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1188 Budapest, Címer utca 88.

Telefon: +36-1/ 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

Telefon: +36-1/ 296-0456, +36-1/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Demens személyek nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 7:00-17:00

A demens személyek nappali ellátása, az SZCsM rendelet 84/A.§.-a előírásainak betartás mellett, az enyhe és középsúlyos demenciával élő idősödő emberek számára biztosít lehetőséget arra, hogy kulturált, biztonságos körülmények között töltsék el a szabadidejüket. Az ellátás célja, hogy megőrizve az ellátottak szociális biztonságát, az ellátott személyek és családjaik életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása mellett, a családtagok tehermentesítésével, biztosítsa a napközbeni ellátást. Az ellátottak ápolása, gondozása, foglalkoztatása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével történik.

A demens személyek nappali ellátásának igénybevétele előtt:
Elsődleges feladat az információ gyűjtése - az ellátásra szoruló napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységéről, alvási szokásairól, inkontinenciájának mértékéről, gyógyszereléséről, különös szokásairól.

A demens személyek nappali ellátása pszichiáter, neurológus vagy geriáter által készített demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező személyeket láthat el.
A készített szakvélemény, az erősségekre épülő állapotfelmérés, mely elősegíti a fizikai és mentális képességek megőrzésére irányuló gondozási tervek elkészítését, meghatározza a szükséges szakemberek bevonását, a team felállítását, előkészíti további feladatok meghatározását.

 

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nyitvatartás: folyamatos

Ügyintézés: H.-P.: 8:00-16:00

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, egyedülálló idős vagy mozgásában korlátozott, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított, az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő lehető legrövidebb időn belüli megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

A 24 órában működő ellátás, jelentkezni az intézmény vezető gondozójánál vagy a csoportvezetőnél lehet, akik a helyszínen történő állapotfelméréskor részletes információt nyújtanak.

A fizetendő személyi térítési díj összegét a mindenkori önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Vezető gondozó:

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/ 297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Csoportvezető:

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Időskorúak gondozóháza

Nyitvatartás: folyamatos

Ügyintézés: H.-P.: 8:00-16:00

Azoknak a személyeknek nyújt néhány hétre-hónapra bentlakási lehetőséget, akik átmenetileg (egy évre kérhető, amely az intézmény orvosának javaslatára egy évvel meghosszabbítható) egészségi vagy egyéb okból önmagukat otthonukban ellátni nem képesek és a családi gondoskodást nélkülözik. Kizárólag azoknak a rászorultaknak tud biztonsággal teljes körű ellátást nyújtani, akik kórházi ápolást nem igényelnek, ha segítséggel is, de járóképesek, mentális állapotuk lehetővé teszi legalább a minimális együttműködést.

A kérelmet a vezető ápoló kell jelezni. Előzetes helybiztosítás, látogatás és orvosi javaslat alapján kerül sor a felvételre. Az intézményben személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet alapján.

 

Cím:1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Telefon: +36-1/297-3373 +36-1/297-3372

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Nyitvatartás: H.-P.: 7:00-17:00

A szolgáltatás célja az értelmi fogyatékos felnőttek harmonikus életformájának kialakítása, ezáltal a családok tehermentesítése és a társadalmi integrációjuk megvalósítása. Az intézmény személyes gondoskodást, nappali felügyeletet, napi kétszeri étkezést, rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, foglalkozások szervezése mellett. Az ellátottak életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve a foglalkozások 6-8 fős gondozási csoportokban történnek, ezen túl egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások is szervezésre kerülnek. A foglalkozások a kulturált önkiszolgálás és a beszéd-készség fejlesztését, valamint általános ismereteik bővítését is célozza. Fontos, hogy az ellátottak képességéhez és egészségi állapotához mérten, saját érdekében aktívan részt vegyenek a foglalkozásokon (torna, gyógytorna, konditerem használata, asztalitenisz, kerámiázás, kézimunka-szőnyegszövés, közös tánctanulás, éneklés, stb.)

A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérelmezni az intézmény telephelyvezetőjénél.

A nappali ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.

 

Cím: 1182 Budapest, Marosvásárhely 6-8.

Telefon: +36-1/ 297-0057

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.