KÉSZ tervezetével kapcsolatos véleményezési anyaga

Written by  2021.09.14.

 

 

Tisztelt Lakosok!

Kerületünk a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2017. (II.23.) számú határozata alapján 2018 évben kezdte meg a kerület teljes területére készülő új Kerületi Építési szabályzat (KÉSZ) elkészítését. A jelenleg hatályban lévő, 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott és többszörösen módosított Pestszentlőrinc—Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban: PPVSZ) átfogó és részletes felülvizsgálatát az eltelt több mint 10 évben a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokon túl, a fejlesztési szándékok megváltozása, illetve újabb szakmai szempontok előtérbe kerülése tette szükségessé. A teljes kerületre készülő új KÉSZ és a mellékletét képező szabályozási terv már az új fővárosi terveknek - úgy, mint Budapest településszerkezeti tervének és a Főváros Rendezési Szabályzatának (TSZT és FRSZ) - megfelelően készül.

A tervezettel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra a terv készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében kerül sor. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelt), 38. §-ban foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a KÉSZ tervezetésnek véleményezési dokumentációja elkészült.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a településrendezési eszköz módosításának munkaközi lakossági fórumát elektronikus úton folytatjuk le. A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen a „Folyamatban lévő projektek” cím alatt érhető el. A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági fórum és partnerségi egyeztetés keretében e-mailen útján tehetik meg.

Kérjük, hogy a KÉSZ tervezetével kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre juttassák el. A KÉSZ véleményezési határideje: 2021. szeptember 28.

rarAlátámasztó javaslat >>
rarJóváhagyandó munkarészek >>
rarMegalapozó vizsgálatok >>
rarTerviratok >>