Budapest XVIII. kerületi  önkormányzathoz több lakossági bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy a szelektív hulladékgyűjtés akadozik a kerületben. Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint  kapacitáshiány miatt nem sikerült időben begyűjteni a szelektív hulladékot, de legkésőbb vasárnapig megoldják az elmaradt szállításokat. Jövő héttől a megszokott rend szerint történik a szelektív hulladékszállítás. Erről a problémáról azonban előzetesen önkormányzatunkat nem tájékoztatták, így nekünk sem volt lehetőségünk tájékoztatni a lakókat. Emiatt az FKF Zrt. nevében is elnézésüket kérjük.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

 

A fokozott tűzveszélyre való tekintettel, a földművelésügyi miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelet el az ország egész területére, 2017. március 3-ától átmeneti időre.

Az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt az erdőterületeken, a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres távolságon belül tilos tüzet gyújtani. Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Tilos a tűzgyújtás az erdőben és az erdő 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon is.

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes, az aktuális tűzgyújtási tilalmakról a www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak!

Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja alapján az avart és kerti hulladékot Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni egész évben tilos. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, azonban ezen engedélyhez kötött tevékenységet nem szabad összetéveszteni a belterületi ingatlanon történő szabadtéri tűzhely vagy grillsütő használatával.

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem, tehát a kedvező időjárás beköszöntével a kerti grillezések, bográcsozások lehetősége belterületi ingatlanon lehetséges, erre semmilyen engedélyt nem kell kérni! Az ilyen nyílt lángú berendezések, eszközök használata, a tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.

Ezek röviden a következők:

• nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról, pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom a erdőkre és azok környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az időszakban minden növényzet esetén fennáll, így az ilyen időszakban történő szalonnasütés, grillezés esetén különösen fontosak a szabályok betartása.

 

 

jegyzo alairasa

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete 2016. május 24. napjától változtatási tilalmat rendelt el a  Budapest XVIII. kerület, Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca –Termény utca - Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre.

 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a változtatási tilalom elrendelése az összes telek tulajdonos érdekében történik a jól használható telekalakzatok és úthálózat kialakítása végett. A változtatási tilalom elrendelésének ideje alatt a területen építési engedélyhez kötött tevékenységeket végrehajtani, telket alakítani nem szabad. A változtatási tilalom a fentiekben meghatározott területre vonatkozó szabályozási terv hatálybalépéséig marad érvényben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 19. §  c) pontja alapján mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 10. § c) pontja alapján mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek, ha az adó alanya magánszemély.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (2) bekezdése szerint ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

A Htv. 14. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

Annak érdekében, hogy az arra jogosultak a telekadó fizetési kötelezettségük alól mentesüljenek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai, illetve vagyoni értékű jog jogosítottjai a változás bejelentéséről telekadó bevallási kötelezettségüknek eleget kell tegyenek.

A változtatási tilalom által érintett helyrajzi számok:

145202-145220 közötti helyrajzi számok

156007-156040 közötti helyrajzi számok

156047-156065 közötti helyrajzi számok

 

A bevallás nyomtatvány kitölthető/letölthető honlapunkon: www.bp18.hu (Polgármesteri Hivatal/nyomtatványok/Közigazgatási és Hatósági Iroda/Adócsoport nyomtatványai között), illetve személyesen igényelhető az adócsoport munkatársaitól Közigazgatási és Hatósági Iroda, 1181 Budapest, Városház utca 16. (ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30-18.00, szerda 8.00-17.00, péntek 8.00-12.00)

 

                                                                                                         Önkormányzati Adóhatóság

Hír naptár

« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz