Az összetartozás napja

Written by  Fülep Erzsébet 2016.06.06.

Körösfő testvérváros is képviseltette magát a Nemzeti Összetartozás Napján tartott kerületi megemlékezésen.

Az Országgyűlés a trianoni békediktátumra, Magyarország megcsonkítására emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította 2010-ben. Ebből az alkalomból a Hargita téren a Fadrusz- feszületnél koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott június 3-án az önkormányzat.

tr1

A versailles-i Nagy-Trianon palotában 1920. június 4-én aláírt békeszerződés értelmében Magyarország területének mintegy kétharmadát, népességének közel 60 százalékát veszítette el. Az ország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent, lakossága (a nemzetiségekkel együtt) 18,2 millióról 7,6 millióra apadt, és több mint 3 millió magyar került a határon túli területekre.

tr2

A Magyar Országgyűlés a trianoni békediktátumra emlékezve június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította 2010-ben. A Hargita téri Fadrusz-keresztnél koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az önkormányzat.

tr3

Péntek László, a kalotaszegi Körösfő alpolgármestere, a Rákóczi Kultúregylet elnöke ünnepi beszédet mondott. – A trianoni békediktátumot a magyar lakosság nagy lelki traumaként élte meg, mert nevével ellentétben nem a békét, hanem a gyűlöletet, az elkeseredést, a lelkekben pedig forrongó dacot, és lázongó ellenszenvet keltett ez a történelemben példátlan önkényes, dölyfös határozat – fogalmazott Péntek László. – A Magyarországot szétmarcangoló szomszéd államok, amelyek jogtalan jutalmat kaptak, ahelyett, hogy betartották volna eme igazságtalan békeszerződés azon fejezeteit, amelyek biztosították az elszakadt nemzetrészeken élő magyarok jogait. Azóta is mindent megtettek a magyarajkú lakosság teljes asszimilálására, jogaikat lábbal tiporva próbálják ma is rávenni őket szülőföldjük elhagyására. Körösfő alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében szétszakadt magyarság számára egy lehetséges út maradt a megmaradáshoz, az az összefogás erősítése, a kölcsönös segítség, éljünk a bolygó bármely részén. Péntek László beszédét követően Ughy Attila polgármester Galgóczy Zoltán alpolgármester és dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző az önkormányzat nevében megkoszorúzta az emlékművet, majd Kucsák László országgyűlési képviselő, a pártok, a civil szervezetek képviselői, az intézményvezetők és lakosok helyezték el az emlékezés virágait.