Helyettünk is munkálkodnak

Written by  B.Z. 2018.11.22.

Elismerések a szociális és gyermekvédelmi ágazatban.


Az elmúlt évek hagyományaihoz híven november 20-án ünnepelték meg a kerületben a Szociális Munka Napját a Rózsa Művelődési Házban, ahol a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók tevékenységét méltatták, egyben az arra érdemes szakembereknek kitüntetéseket adtak át.
A Szociális Munka Napját világszerte a közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünnepeljük. A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről, idősekről. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el ezt a karitatív munkát, ma már jórészt az állam, az önkormányzatok feladata a szociális ellátás.
Arra nézve, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata mennyire fontosnak találja a szociális gondoskodást, jó példa, hogy a november 20-ai eseményen jelen volt Ughy Attila polgármester, Dömötör István és Galgóczy Zoltán alpolgármesterek, valamint dr. Pilcsák Csaba József, a Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi hivatalvezető-helyettese is.


Bensőnk diktálta kötelesség


Ughy Attila ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy ezen a napon nem pusztán egy szakma képviselői előtt fejezzük ki a tiszteletünket és díjazzuk a kiválóak között a legkiválóbbakat, hanem ezen a napon azoknak az embereknek mondunk köszönetet, akik az emberségünk lényegét mutatják fel.

VAA 4880 copy

VAA 4931 copy

VAA 4944 copy


– Gondoskodni az elesett, szegény, a rászoruló, az idős társainkról: belülről fakadó igény, a bensőnk diktálta kötelesség. Ha van valami, amitől nemesebbek lehetünk, akkor az a gyámolítás mindennapi gyakorlása. Az emberi közösségek egyik fontos összetartó láncszeme a törődő szeretet. Az a figyelem és odafordulás, amelyre csak az az ember képes, aki mindennap megteszi és megéli ezt – mondta a polgármester.
Egyben hozzátette: a szegényházak, a kórházak, az otthonok, a gondozó és ápoló intézmények kiépítése maga a civilizáció. Megmenteni mindenkit, aki segítségre szorul, tudni és akarni az emberi méltósághoz való jogot, ez erkölcsi törvényeink alapköve. Nem kevesebb ez, mint Krisztus tanítása, nem kevesebb ez, mint európai kultúránk bázisa. Ezért a Szociális Munka Napján úgy kell az ünnepeltekre tekintenünk, mint akik helyettünk is elvégzik azt a munkát, amely az emberi társadalmat azzá tesz, ami – hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester.


Odaadással és hivatástudattal


Ezt követően Ughy Attila és Dömötör István átadták az elismeréseket az idei kitüntetetteknek. Példaértékű szakmai munkája elismeréseként Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete „A Kerület Szociális Gondozója” elismerő címet adományozta Pallagi Mihályné részére, aki hosszú évek óta dolgozik a Somogyi László Szociális Szolgálatban. Megállta helyét a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén is, és jelenleg az átmeneti gondozóházban teljesít szolgálatot.
Ugyancsak példaértékű szakmai munkájuk elismeréseként hárman kaptak „Kerületi Családokért és Gyermekekért díjat”. Ilyen kitüntetést adományozott a képviselő-testület Dumáné Turák Mariann részére, aki 2006 óta dolgozik a kerületben élő családokért és gyermekekért, jelenleg egészségügyi-kórházi szociális munkát és mentálhigiénés tanácsadást végez a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnál; Vörösné Falu Éva részére, aki 2004. óta dolgozik az Erdei Kuckó Bölcsődében kisgyermeknevelőként, munkáját odaadással, nagyfokú hivatástudattal végzi; valamint Galambos Elvira Irén részére, aki 1991 óta dolgozik a Bambi Bölcsődében, s gondozónői képesítése mellett szakgondozónői és gyógypedagógiai asszisztensi képesítést is szerzett.


Példaértékű munka


A rendezvény műsoros részében elhangzott Reményik Sándor és Wass Albert egy-egy verse Kautzky Armand Jászai Mari díjas színművész előadásában, Debussy művei Ehiro Mari, a Dohnányi Ernő Zeneiskola művésztanárának zongorajátékával, majd Ecseri Soma, a Dohnányi Ernő zeneiskola egykori növendéke kedvenc dalaiból énekelt néhányat.
A szociális szakemberek tiszteletére rendezett állófogadáson pohárköszöntőjében Dömötör István gratulált a kitüntetetteknek, akiken keresztül valamennyi szociális területen dolgozó munkáját megköszönte, akiknek kiemelte az elmúlt évi példaértékű tevékenységét a kerületben.