A Béke téri hős lett díszpolgár

Written by  K.Gy. 2019.03.19.

Átadták az önkormányzat 2019. évi kitüntetéseit.

Csürke Károly, az 1956-os Béke téri nemzetőrség aktív tagja vehette át idén a Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára címet. Mint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett kerületi ünnepségeken, az önkormányzati kitüntetések átadására szervezett gálán is a kerületiekkel együtt ünnepelt a técsői, a székelyudvarhelyi és a lengyelországi küldöttség.

rozsa1

rozsa2

rozsa3

rozsa4

– Minden korszakban voltak, akik a vérüket adták a magyar szabadságért – mondta Ughy Attila polgármester március 14-én a Rózsa Művelődési Házban rendezett ünnepségen, ahol az önkormányzat idei kitüntetéseit adták át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal a kerület lakosainak közösségét szolgálták.

48 és 56

Ughy Attila – éppúgy, mint az ünnepségsorozat többi felszólalója – kiemelte, hogy vannak olyan történelmi korszakok, amelyekben hasonló kihívásokkal kellett, kell szembenéznie a magyarságnak. A rendszerváltozás óta sokat említett gondolat a közbeszédben például az, hogy 1848 és 1956 két ilyen, egymásra rímelő korszak. Ezért nem meglepő tehát, hogy ebben az évben március 15. előestéjén a Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára címet az a Csürke Károly kapta meg, aki 1956-ban a Béke téri nemzetőrség aktív résztvevőjeként biztosította az Üllői út védelmét. Csürke Károly a Politikai Foglyok Országos Szövetségének alapító tagja, jelenleg a XVIII. kerületi szervezet elnöke.

Magyarok és lengyelek

– Az idegen hatalom elleni küzdelem mindig összeforrasztott bennünket, különböző népeket és népcsoportokat – mondta a polgármester. – Európában most béke van, de az értékeinkért olykor ki kell állnunk.

Kiállítások az ünnepen

A székelyföldi küldöttség érkezésére időzítette a Tomory Lajos Múzeum a Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci fejlesztője című kiállítás megnyitóját a Pavilongalériában. A gyergyói gyökerekkel rendelkező lőrinci lakos, Puskás István 1940-ben lett Székelyudvarhely aljegyzője és tanácsnoka, és nagy szerepe volt abban, hogy egy évvel később a két település testvérvárosi szerződést kötött.
A Rózsa előterének egyik vitrinjében mutatták be az ünnepség alkalmából Tasnádi Szanda pestszentlőrinci szobrászművész Petőfi-portréját. A költő verseinek gyakori jelképe a virág, ezért az alkotáson részben szélhordta virágok rajzolják ki Petőfi arcvonásait. A mű címe: Elhull a virág, eliramlik az élet.


Ughy Attila úgy fogalmazott, hogy békeidőben a gazdaság, a kultúra, az oktatás, a sport szolgálja a közösséget, ezért érdemelnek tiszteletet és köszönetet azok, akik ezeken a területeken nyújtanak rendkívüli teljesítményt. A polgármester a kitüntetések átnyújtása előtt köszönetet mondott minden díjazottnak a munkájáért.
Köszöntötte az ünneplőket Leclaw Wieczolek, a lengyel testvérváros, Dąbrowa-Tarnowska polgármestere is.
– Nekünk, lengyeleknek, ez az ünnep ugyanazt jelenti, mint a magyaroknak – mondta. – A legtöbben tudják, hogy a népek tavaszának eseménysodrába 1848-ban sok lengyel önkéntes állt a harcoló magyarok mellé. Mi is szabadságra törekvő nemzet vagyunk, és a közös történelmünket olyan sok minden köti össze! Magyarország és Lengyelország küzdelmei most is összefonódnak, természetes tehát, hogy együtt ünneplünk.

 

Az önkormányzat 2019. évi díjazottjai

Díszpolgár

Csürke Károly
A XVIII. kerület 1956-os hőse, aki a magyar függetlenségért életét kockáztatva harcolt. Október 23-án, miután megtudta, hogy a Magyar Rádiónál az ávósok lövik a tüntető, fegyvertelen tömeget, a Kossuth térről átment a tiltakozókhoz, és fontos szereplője volt az eseményeknek. Október 25-től már Pestszentlőrincen tevékenykedett, társaival vagonokkal torlaszolta el a szovjet tankok útvonalát a város felé. A kerületi Kossuth téren, a helyi pártháznál, majd a Béke téren részt vett a polgárok, a nemzetőrök szervezésében. A forradalom leverése után Nyugat-Európába menekült, s miután rendeződött az élete, hazajött a feleségéért és a néhány hónapos kislányáért. Visszatérni Belgiumba nem tudott, mert az osztrák határon családjával együtt elfogták, meghurcolták. Az 1960-as években kisiparosként dolgozott a kerületben, „aranykezű lakatosként” emlegették. Csürke Károly 1989-ben a Pofosz (Politikai Foglyok Országos Szövetsége) ötven alapítójának egyike volt, később az etikai bizottságnak is tagja lett. Ő a Pofosz XVIII. kerületi elnöke.

„Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díj

Karmazsin Jánosné

Karmazsin Jánosné (Újhelyi Éva) már 1945-ben aktívan részt vett az ifjúság kulturális életében a Református Kultúrházban. Ugyanennek az épületnek – az államosítás után húsz évvel – ő lett a vezetője. A Pestimrei Művelődési Házban neki sikerült helyreállítania a „kultúr” becsületét, azaz a névhez méltó intézményt létrehoznia. 2003-ban addigi munkássága elismeréseként Pestszentimréért díjat kapott.

 

Kovács Imre

Az intézményvezető-helyettes nemcsak a Karinthy Frigyes Gimnázium kollektívájának meghatározó tagja, hanem hosszú évtizedek óta fontos szereplője a kerületi pedagógiai életnek is. Évtizedes múltra tekint vissza az a munka, amelyet a kerületi általános iskolák hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak a támogatására végez a gimnáziumban szervezett szakkörök koordinálásával. Kovács Imre szervezi az iskolában a véradó napot, értékes munkájáért a Magyar Vöröskereszt ki is tüntette őt.

 

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületért” díj

Róthné Major Klára

1985-ben, a tanárképző főiskola elvégzése után kezdett dolgozni a kerületben. 1992-ben, a modern táncoktatói szakképesítés megszerzését követően, megalapította a Kropf Táncművészeti Iskolát, majd ennek jogutódjaként 1996-ban a Kolibri Táncegyesületet. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének felterjesztésére 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet, 2007-ben a táncpedagógusi nívódíjat.

 

Batizné Liebszter Mária

A Tiszta Forrás Alapítványnál 1995-ben kezdett működni a hajléktalanszálló, amelynek vezetésére a kuratórium Batizné Liebszter Máriát kérte fel. Néhány évvel később az intézményben elinduló hajléktalanok nappali melegedője és az utcai szociális munka szolgálat is az ő vezetése alá került.

 

Művelődésért díj

 

Dunavölgyiné Lipokatich Margit

1976-ben végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban 1977 óta tanít. Magas színvonalú szakmai munkáját bizonyítja a kerületi versenyeken győztes vagy jó helyezést elérő tanítványainak szép száma. 2014-től alsó tagozatos intézményvezető-helyettes. Igényes szervezőmunkájának nagy része van a kerületi Vörösmarty-szavalóverseny és a Hazafias költészet a magyar irodalomban című országos szavalóverseny sikerében.

 

Füriné Fejős Klára

A Kerekerdő óvoda Vadvirág tagóvodájának vezetője egyfelől a meglévő értékek megtartására, másfelől az innovatív nevelési technikák beemelésére törekszik. Szívesen vesz részt továbbképzéseken, amelyek témája például a néphagyományok és népszokások beépítése az óvodások mindennapi életébe. A víznapi, földnapi játszó délelőttök szervezésével tudatosítja a gyerekekben a környezetvédelem fontosságát.

Kohánné Stekly Anikó

A Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola tanára 35 éve tanítja fuvolázni alapfokon a zeneiskolás növendékeket. Kerületünkben 2001 óta tevékenykedik. Munkájának eredménye megmutatkozik a növendékek zenei pályára, illetve helyi vagy országos versenyekre való felkészítésében is. A Dohnányi zeneiskolát 2011 óta segítő Dohnányi Alapítvány kuratóriumának tagja.

Rózsa Művelődési Ház munkaközössége

A kerület legrégebben működő közművelődési intézménye, amelynek a dolgozói a hosszú évek alatt bizonyították, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre közössége megérdemli a rangos előadók meghívását, a kiemelkedő közművelődési programok szervezését. Fáradhatatlan munkájuknak köszönhetően a minőség fogalmával azonosíthatják a látogatók a „Rózsát”. Programsorozatok, kiállítások, a nemzeti ünnepek méltó megrendezése, más ünnepségek magas színvonalú lebonyolítása, kimagasló minőségű színházi előadások jellemzik a tevékenységüket.

Szatmári Ildikó

A Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskolában a vizuális kultúra tanára. Tagja az egyik kerületi alkotócsoportnak, munkáit évente láthatjuk a helyi kiállításokon. Nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók fejlesztésére, akik a kerületi rajzpályázatokon évtizedek óta kiemelkedő eredményeket érnek el.

 

„Gondoskodás az emberért” díj

 

Dr. Horváth Zsuzsanna

1991-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán. Az egyetem elvégzése óta dolgozik a kerület felnőtt fogorvosi alapellátásában.

Dr. Miriszlai Zsolt

1995 óta a pestszentimrei Bercsényi utcai rendelő háziorvosa. Belgyógyász és kardiológus szakorvosként kezdte gyógyítani praxisa nagyszámú betegét, s időközben háziorvostanból és foglalkozás-egészségügyből is szakképesítést szerzett.

Molnár Éva Viktória

1995-től a Napsugár bölcsőde „Viki nénije”. Derűlátó gondolatokkal, hivatása iránti alázattal végzi a munkáját.

Szabadkainé Schwartz Tünde

2006 óta dolgozik a Fecskefészek bölcsődében. Kiemelten segíti, támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülőket.

 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem

Geburth Ágnes

1989-ben kezdett karatézni dr. Magyar György mesternél a XVIII. kerületben. 2006-ban megalapította az I.C. Tatami SE-t, és azóta az egyesület elnökeként és vezetőedzőjeként is tevékenykedik. Az I.C. Tatami 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is hazánk legeredményesebb wado-karate egyesülete volt.

Marosi Melinda

Marosi Zoltánné Burián Melinda 1982 óta él a Havanna-lakótelepen. Sikeres úszói pályafutását korosztályos bajnoki címek és felnőtt országos bajnoki aranyérmek fémjelezték. 1989-ben vonult vissza a versenyzéstől, de a szeniorok között folytatta: az 5 világbajnoki cím büszke tulajdonosának 9 Európa-bajnoki aranyérmet is a nyakába akasztottak.

 

Kerületünk fiatal tehetsége

 

Dóka Emese

A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola (Piros Iskola) német nyelv és irodalom tanára. Szoros kapcsolatot tart a XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Németszármazású Polgárok Egyesületével, tagja a Liederschatz Kórusnak, s az iskola népszerű sarkadi nyári táborának
szervezője.

 

Számadó Máté


A Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 7. osztályos tanulója, gyorsasági motorversenyző. 2017-ben megnyerte a magyar–cseh–szlovák nemzetközi bajnokságot a Mini GP kategóriában. 2018-ban bemutatkozott a felnőttek között is, és az országos bajnokságon 3. helyezést ért el.

 

 „Mi szívügyünk” elismerő oklevél

 

Bárdi Sándorné

Születése, gyermekkora, felnőtt évei, munkássága, családja mind-mind Pestszentlőrinchez köti. Negyven éve óvodapedagógus, ebből 30 éve a Csemete óvodában dolgozik.

 

Egyesített Bölcsődék Központja munkaközössége

A központ a kerületben működő tíz bölcsőde (700 három éven aluli kisgyermek) szakmai, gazdasági, élelmezési és munkaügyi feladatait koordinálja. A mindennapi munkát az intézményvezetőn kívül a szaktanácsadó, a gazdasági ügyintéző, a munkaügyi ügyintéző, az élelmezési koordinátor és az adminisztrátor végzi gördülékenyen.

 

Husztiné Zentai Mária

1982-től a Kastélydombi Általános Iskola (alapító) tanára, csaknem 40 éve a kerület megbecsült testnevelő tanára, az iskola lány-kosárlabdacsapatának edzője. Az iskolai sportélet szervezője, a munkaközösség vezetőjeként szakmai irányítója.

 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

A XVIII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, majd 2012-től XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1998 novemberében kezdte meg a munkáját a kerületben. Balogh Katarzyna Miroslawa elnök vezetésével eredményes és sikeres munkát folytattak az elmúlt húsz évben. Közreműködésükkel jött létre testvérvárosi kapcsolat a lengyelországi Dąbrowa Tarnowskával, 2000-ben létrehozták a Polonez Néptáncegyüttest, amely 2016-ban Nemzetiségekért díjat kapott.

 

Liptai Hajnalka

Érettségi után a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban helyezkedett el, 2013-tól dolgozik pénzügyi területen a XVIII. kerületi Tankerületi Központban, illetve annak jogutódjában, a Külső-pesti Tankerületi Központban.

 

Lukács László

Hét éve vezeti a Jövő Ifjúságáért Egyesületet. Sokféle programot szervezett fiatalok, fiatal felnőttek vagy éppen idősebbek számára. Az egyesület közel 750 embernek oszt rendszeresen tartós élelmiszert, és tanácsadó irodát is működtet.

 

Mártonffy Miklós

35 éve építész. 2013-tól a XVIII. kerület főépítésze volt, 2016 óta Budapest főépítészeként már az egész fővárosra kiterjedően tevékenykedik a települési környezet fenntartható fejlesztéséért, a magas minőségű, élhető nagyvárosi és épített környezet kialakításáért.

 

Valentyik Gyuláné

1990 óta dolgozik dajkaként az Erdei Kuckó Bölcsődében. Rendszeresen részt vesz családi délutánok szervezésében, lebonyolításában.