A középpontban az integráció és a tehetséggondozás

2021.03.01.

 

Nem pozíció, hanem feladat, méghozzá inspiráló és izgalmas - így fogja föl a munkakörét Rábel Krisztina, a három budapesti kerületet (XVIII., XIX., XX.) összefogó Külső-pesti Tankerületi Központ új igazgatója. A kinevezését januárban erősítették meg, de megbízottként már szeptemberben hozzálátott a munkához.

Sem a terep, sem a kollégák nem ismeretlenek Rábel Krisztina számára, mert már a tankerület megalakulásakor az egyik XX. kerületi oktatási intézmény vezetőjeként dolgozott, és gyakran megfordult Pestszentlőrincen is. Hivatását tekintve gyógypedagógus, illetve család- és gyermekvédő tanár. Gyógypedagógiai igazságügyi szakértőként is dolgozik.

A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA EGYSÉGE

- Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végeztem, a gyermekvédő egyetemi képzést pedig azért választottam, mert meggyőződésem, hogya családot és az iskolát egységben célszerű kezelni. Számomra mindig is az integráció, a tehetséggondozás állt a középpontban, ha úgy tetszik, ez a szakmai jelenem, ezzel a mentalitássalvégzem a munkámat.

Rábel Krisztina szerint törekedni kell arra, hogy a gyerekek ösztönző, motiváló környezetbe kerüljenek, mert így hozhatják ki magukból a legtöbbet.

A legnagyobb kihívás ma a vírus elleni sikeres védekezés. E tekintetben több irányból is tapasztalatokat gyűjthetett az elmúlt hónapokban, hiszen nemcsak oktatási intézményt vezetett, hanem háromgyermekes családanyaként is láthatta, milyen új helyzetben kell helytállnia közép- és általános iskolásnak, szülőnek és tanárnak egyaránt.

- A korábbi intézményemben pedagóguskollégáim rugalmasságának és szakmai elkötelezettségének köszönhetően egy-kettőre sikerült az átállás a - szaknyelven szólva - tantermen kívüli digitális munkarendre, és új pozíciómban is azt látom, hogy a tankerület összes intézményében nagyon jó a hozzáállás. Mind az iskolák vezetői, mind a pedagógusok jól értelmezik a feladatokat és az azokkal járó felelősséget.

NEM OKOZOTT NAGY LEMARADÁST A VÍRUS

Rábel Krisztina azt is elmondta, hogy voltak iskolai fertőzések, de nagy gócpontok nem alakultak ki a kerületi általános iskolákban. Ha előfordult egy-egy eset, a központi rendelkezéseknek megfelelően jártak el, az osztályt, a tanulókat négy-öt napra, legfeljebb egy hétre hazaküldték, és tantermen kívüli munkarendben folyt tovább az oktatás. A KRÉTA Digitális Kollaborációs Térnek köszönhetően ez nem okozott nagy lemaradást.

- A középiskolásokkal más a helyzet, ok már jó ideje ebben a rendben tanulnak, és tőlük el is várható az önálló tanulás. Ezzel együtt biztos vagyok benne: alig várják már, hogy visszatérhessenek a jelenléti oktatásra. A középiskolás gyermekemen magam is látom, hogy hiányzik neki a közösség, az iskolai szociális tér. A tizenkettedikesek viszont tényleg nincsenek irigylésre méltó helyzetben, az érettségire való fölkészülés máskor sem könnyű, hát még most, de szerencsére kiscsoportos konzul-tációkravan lehetőség, szigorúan betartva a járvány ügyi szabályokat. Egy másik korcsoport, a hatéveseké szintén élete egyik legjelentősebb lépésére készül: indul a beiskolázás.

- A február közepi iskolalátogató rendezvények ezúttal az online felületre kényszerülnek. A honlapokon, a miénken és minden iskoláén is, virtuális sétát lehet majd tenni az intézményben, s az elsős tanító néni elmondja, mivel várják a leendő tanulókat. A tankerületben már hagyományosnak tekinthető központi rendezvény sajnos nem tart-ható meg.

IZGALMAS ISKOLÁT

Rábel Krisztina kiemelte, hogy a XVIII. kerületnek két szomszédjához hasonlóan igen jó általános és középiskolái vannak. Ez megkönnyíti a tankerület munkáját, és választási lehetőséget kínál a szülőknek, ami a kerületnek is jó, mert ezáltal itt tudja tartani a gyerekes családokat. Az integrációt és a tehetséggondozást továbbra is nagyon fontos feladatnak tartja.

- A szakmai program persze nem tankerületi feladat, minden iskolának sajátja van. Mindenesetre arra bátorítom a tanintézeteket, hogy éljenek azokkal a módszerekkel és technikákkal, amelyekkel izgalmassá tehető az iskola.

Kerekes András