Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Társadalmi Kapcsolatok Főosztályára

jogi referens (jogász)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályfigyelés, a Társadalmi Kapcsolatok Főosztály területéhez tartozó önkormányzati rendeletek jogi szempontú felülvizsgálata, a főosztály működésével, tevékenységével összefüggő jogi kérdések véleményezése, a főosztály munkatársainak munkájához jogi segítség nyújtása. Szerződések előkészítése, elkészítése, véleményezése. Jogi szakmai közreműködés beszerzési és pályázati eljárásokban. Intézményvezetői pályáztatás kiírásában, lebonyolításában való részvétel. Közreműködés a közművelődési és köznevelési intézmények alapdokumentumaival kapcsolatos döntéselőkészítő és végrehajtó feladatok ellátásában. Döntés előkészítés és végrehajtás a polgármester munkáltatói jogkörének gyakorlásához a közművelődési és köznevelési intézmények vonatkozásában. Eseti segítségnyújtás közművelődési és köznevelési intézmények részére. Részvétel a Képviselő-testületi és bizottsági üléseken, valamint vezetői döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztések elkészítésében. Civil és egyházi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, alapítványok támogatásával kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint az illetménykiegészítést megállapító 30/2022. (XII. 06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi végzettség: jogi diploma (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll) másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2023. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Marian főosztályvezető a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen vagy a 06(1)296-1420-as telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton jogi referens munkakör megjelöléssel a Humánpolitikai Osztály részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választjuk ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.

 

 Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Jogi, Testületi és Pályázati Főosztályán

koordinációs ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végzi a főosztály levelezési és egyéb adminisztrációs feladatait, különös tekintettel az iktatási és nyilvántartási feladatokra, kezeli a főosztály postáját; koordinálja az főosztályvezető és főosztályvezető-helyettesek különféle programjait, főosztály- és osztályértekezleteit, egyezteti azok helyszíneit; nyilvántartja és nyomon követi a főosztályra érkező szerződéseket, megrendelőket, jogi vélemény kéréseket, előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat; nyilvántartja a testületi és bizottsági ülések időpontját; kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal főosztályaival és munkatársaival, támogatja a munkatársak közötti információ-áramlást.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint az illetménykiegészítést megállapító 30/2022. (XII. 06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • középfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • közigazgatásban, elsősorban önkormányzati hivatalban szerzett gyakorlat
 • ASP rendszer (iktató, iratkezelő) magas szintű ismerete
 • helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás a bizonyítvány megkéréséről,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető nyújt a (06-1) 296-1300*1221-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választjuk ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.28.