A Népjóléti Bizottság 2018. június 13-án (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

Written by  2018.06.07.

A Népjóléti Bizottság 2018. június 13-án (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0613NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0613_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0613_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

6./ Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása KT-97pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

pdfKT-97_1melleklet.pdf   pdfKT-97_2melleklet.pdf pdfKT-97-3melleklet.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-29pdfNB-29.pdf + pdfKieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása KTZ-114 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-33/Z  (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-38/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-37/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-36/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

19./ Hozzájárulás Dr. Istvanca Carolina felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-35/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Istvanca Carolina

20./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása (a 2018. május 23-áról elnapolt napirend folytatása)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek