Tulajdonosi Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2018.06.07.

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó: pdfMH0614_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0614_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0614_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről Kt-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-117.pdf

 pdfKT-117kieg1.pdf

 

3.) „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-102.pdf

 

 

6.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

pdfTul-58.pdf

 

 

7.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-57

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-57.pdf

pdfTul-57kieg1.pdf 

 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

pdfTul-53.pdf

 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest, XVIII. kerület 157733 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest, Krasznahorka u. 19-21. szám alatt található ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

 

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Aprók Falva Óvoda által használt önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-44

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-44.pdf

 

11.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 33/b. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről Tul-43

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-43.pdf

 

 

12.) „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz. területen” futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-51

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-51.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-54.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal, ill. hozzájárulás használati megállapodás megkötéséhez Tul-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-46/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-56/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23.) Egyebek