Képviselő-testület 2018. június 19-én, kedden 8.00 órakor tartandó ülése

Written by  2018.06.07.

MeghívópdfMH0619_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0619_KT_adatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0619_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (110.)pdfKT-110.pdf

 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (111.)pdfKT-111.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3. Döntés a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (101.)pdfKT-101.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve (118.)pdfKT-118.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről (117.)pdfKT-117.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-117kieg1pdfKT-117kieg1.pdf

 

6. „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (107.)pdfKT-107.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan (105.)pdfKT-105.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan (102.)pdfKT-102.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT102kieg1pdfKT-102kieg1.pdf 

 

9. A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (109.)pdfKT-109.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

 

10.Együttműködési megállapodás megkötése Budapest XVIII. kerület vallási szervezeteivel (119.)pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (108)pdfKT-108.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

12. Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása (97.)pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

1. mellékletpdfKT-97_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-97_2melleklet.pdf

3. mellékletpdfKT-97-3melleklet.pdf

 

13. Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása (113.)pdfKT-113.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. Bázisállomás elhelyezése tárgyában (103/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 103/Zkieg1

 

15. A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása (114/Z)       

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

 

16. Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása (104/Z)   

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

 

17. Döntés a Lónyay Menyhért díj odaítéléséről (112/Z)    

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról (106.)pdfKT-106.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

19. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (115.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

20. Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (116.)pdfKT-116.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

 

21. Interpellációk

 

22. Kérdések

 

23. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről (120.)pdfS1-120.pdf

                                 

S2. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12. önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (121.)pdfS2-121.pdf

 

S3. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (122/Z

Zárt ülés!

 

S4. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (123.)pdfS4-123.pdf

 

S5. A PLER Kézilabdasport Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (124/Z)

Zárt ülés!