Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. február 24-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0224_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0224_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0224_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-40pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

4./ Szociális szolgálatok 2020. évi munkaterve ILB-3pdfILB-3.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása ILB-1/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ 2019. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

ILB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Szociális alapon bérbeadott és költségelvű bérleti díj alapján hosszabbítható kérelmek elbírálása

ILB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Szociális alapon bérbeadott lakások bérleti  szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ A szükséghelyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Szükséghelyzet alapján bérbeadott és költségelvű bérleti díj szerint megállapítható bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

13./ Jogcímnélküli lakáshasználók bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

14./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. február 24-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0224_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0224_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0224_ESzB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-23pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Államháztartáson kívüli forrás átvétele KT-41pdfKT-41.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6./ Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi munkaterve ESzB-4pdfESzB-4.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-15 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban KTZ-35 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálására javaslat

ESzB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Javaslat a 2019. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálására és lakásjuttatási névjegyzék felállítására ESzB-1/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. december 16-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20191216_ILB_rk.docx.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20191216_ILB_rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20191216_ILB_rk.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./  Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

ILB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. december 9-én (hétfőn) 15:30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1209_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1209_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1209_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

2./ A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása KT-132pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

4./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában KT-130pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető

5./ Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ESzB-7pdfESZB-7.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

6./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-123 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-144 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. december 9-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1209_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_1209_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1209_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-125pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-124pdfKT-124.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Timárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

5./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) ILB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) ILB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

ILB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. december 10-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1210_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1210_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

2./ A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Döntés pályázattal kapcsolatosan KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

4./ A 2020. évi ifjúsági feladatterv elfogadása OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

5./ Közösségi színtér igénybevételére "Városháza Galéria 2020" pályázat elbírálása OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

6./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László elnök

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes elnök

9./ Sportrendezvények 2020. OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

10./ A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-144 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

11./ Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban  KTZ-142 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

12./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság új elnök választása, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása KTZ-135 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tóth Kálmán elnök, Kardos Gábor tag, Dr. Heilauf Zsuzsanna tag, Pándy Tamás tag, Frank Gabriella

13./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

14./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. november 26-án (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1126_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1126_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-115pdfKT-115.pdf

+ kieg.1pdfKT-115kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-106pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

5./ Kerületi Diáksport 2019/2020-as versenynaptára OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

6./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-120 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

7./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. november 25-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1125_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_1125_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1125_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1 Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság ügyrendjének elfogadása ILB-6pdfILB-6.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-115pdfKT-115.pdf

+ kieg.1.pdfKT-115kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Szociális Szolgálatok 2019. évi téli zárva tartási rendje ILB-1pdfILB-1.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-120 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása ILB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

ILB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

ILB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

ILB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. november 25-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1125_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1125_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1125_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ügyrendjének elfogadása ESzB-5pdfESZB-5.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-115pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2020. évi zárva tartási rendje ESzB-1pdfESZB-1.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Hozzájárulás Dr. Kovács Mária házi gyermekorvosként történő foglalkoztatásához ESzB-3/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Kovács Mária

5./ Javaslat a szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálására ESzB-4/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester  

6./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő ülése

MÓDOSÍTOTT MEGHÍVÓ pdfMH0829_NB_modositott.pdf

MeghívópdfMH0828_NB.pdf   (Figyelem, nem aktuális!)

Határozat-kivonatpdfHK_0829_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0829_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-43pdfNB-43.pdf      NB-43/kieg1.pdfNB-43-kieg1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

3./ Szociális szolgálatok Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-51pdfNB-51.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-93 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-92 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-44/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-47/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-46/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-45/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Egyebek