Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. augusztus 28-án 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0828_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0828_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0828_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

2./ Egyes sportszervezetek támogatása KT-97pdfKT-97.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András PBSE elnök, Kapitány István szakosztályvezető, Domokos Ádám MALÉV SC elnök, Kovács Mihály ügyvezető, Banyár László Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Istenes László 1908 SZAC Budapest elnök

3./ Egyebek

 

A Tulajdonosi Bizottság 2019. július 22-én (hétfőn) 9.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20190722rk_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20190722rk_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0722_TUL.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) A Budapest, XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Tul-53pdfTUL-53.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2.) A Pestszentlőrinc vasútállomás mellett kialakítandó P+R parkolóra vonatkozó döntéshozatal Tul-54pdfTUL-54.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. június 12-én (szerdán) 18 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0612rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0612rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0612rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Medve Lászlóné elnök – Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. június 11-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0611.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0611_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0611_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Döntés meghozatala a Csoda-Bogár Ház Óvodával kapcsolatban KT-86pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

3./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Kieg.1pdfOKSIB-20_kieg1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Uzsoki-Tóth Lilien, Domonkos Ádám

 

5./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

 

6./ Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítélésről KTZ-73 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7./ A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményét érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Tolnai Marianna (Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Mosányi Emőke

 

8./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. június 12-én (szerdán) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0612.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0612_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0612rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Beszámoló a 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról KT-85pdfKT-85.pdf

Előterjesztők: Dömötör István alpolgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója KT-70pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-36pdfNB-36.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-37pdfNB-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-38pdfNB-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Bérleti jogviszony helyreállítása KTZ-83 (zárt ülés!)  

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Az Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának elbírálása

KTZ-71 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit

 

9./ Hozzájárulás Dr. Ferenczi Dóra házi gyermekorvosként történő foglalkoztatásához

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Ferenczi Dóra

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-33/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-40/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-41/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Szolgálati jogviszony alapján bérbe adott lakás, szolgálati jogviszony megszűnését követő bérbeadása (öregségi nyugdíjra jogosult részére) NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-39/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-35/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. május 14-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0514_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0514_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0514_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  által fenntartott  Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda,  a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda  Alapító Okiratának módosítása KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

4./ A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának  módosítása KT-36pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Közalapítványok  beszámolója KT-35pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Csorvási Soma László, Gondán György, Számadó Máté, Molnár Farkas Márk, Balázs Ildikó

8./ Malév SC 2018. évi beszámolója OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

9./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

10./ Közművelődési intézmények 2018. évi szakmai beszámolói OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

11./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár támogatása OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó régióigazgató

12./ A Pestszentlőrinci Hétszínvirág  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-43 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Cseperedő  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-44 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

14./ A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

15./ A Pestszentlőrinci Csemete  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-45 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

16./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

18./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása OKSIB-19/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Hakkel Edina, Kasznár Zsuzsanna, Novák Csilla Irén

20./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2019. május 13-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0513_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0513_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0513_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés KT-51pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása KT-62pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs, a Kft. gazdasági igazgatója

6./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről KT-40/Táj.01pdfTaj01-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-26pdfNB-26.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

9./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-18pdfNB-18.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

10./ Szociális Szolgálatok 2018. évi szakmai munkájának értékelése NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2019. évi nyári zárva tartási rendje

NB-23pdfNB-23.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-41 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-17/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-20/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Bérleti jog felmondása (szociális alapú lakbért nem fizető esetében) NB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-29/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Hozzájárulás Dr. Takács Valéria felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához

NB-16/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Takács Valéria

23./ Döntés „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél”  adományozásáról NB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. április 25-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő

rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

OKSIB-12kieg1pdfOKSIB-12kieg1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Sunkel Dirk elnök – Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lelkes Gáborné elnökhelyettes – Német Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. április 11-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0411_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0411NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0411rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

1./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

2./ Hozzájárulás Dr. Kis Noémi Cintia felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-14/Z

(zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Dr. Kis Noémi Cintia

3./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. március 7-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

Meghívó pdfMH0307rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0307rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvdocxJKV0307rk_OKSIB_TUK_egy.docx

Napirendi pontok: 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2019. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

2./ Egyebek