Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. május 28-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0528_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK00528_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0528_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg.1pdfKT-75kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan 

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A Botafogo Táncegyüttessel támogatási szerződés megkötése

KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dalotti Tibor

5./ Közművelődési és Sport Közalapítvány beszámolója

KT-70pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása

OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

7./ A Pestszentlőrinci Vándor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-50 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó Viola Emília pályázó

8./ A Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-51 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szőnyiné Guth Irén pályázó

9./ A Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-54 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Knizner Anikó pályázó

10./ A Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Takácsné Boda Erzsébet Beáta pályázó

11./ A Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Borbély Szilvia pályázó

12./ A Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Gajdosné Szabó Anita pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-58 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Minkolényi Ilona pályázó

14./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. május 23-án (szerdán) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0523NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0523_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0523_NB.pdf

Napirendi pontok:

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

KT-75pdfKT-75.pdf + Kieg. 1pdfKT-75kieg1.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-73pdfKT-73.pdf + Kieg.1pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról

KT-85pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

4./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása

KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

5./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés

KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

KT-81pdfKT-81.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

KT-82pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

8./ Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés

KT-88pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

KT-80pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a KFT. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

10./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi beszámolója

KT-71pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi szakmai munkáról

NB-14pdfNB-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

13./ Szociális Szolgálatok 2017. évi szakmai munkájának értékelése

NB-20pdfNB-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2018. évi nyári zárva tartási rendje

NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről

NB-22pdfNB-22.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről

KT-89pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Helyi kitüntetés adományozása KTZ-62 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Vendrei Csilla felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-16/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Vendrei Csilla

19./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-26/Z(zárt ülés!) +Kieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-24/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-21/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása

NB-17/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

24./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-18/Z

 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-25/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

26./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-23/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

27./ Egyebek

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. május 7-i rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0507rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK00507rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0507rk_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Napirendi pontok: 

1./ A KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői pályázatok véleményezése OKSIB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ), Kuba Gábor, Svélecz Edit

2./ Egyebek

H-1 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása KTZ-40 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

H-2 Döntés Budapest XVIII. kerület Kossuth téren álló Búza Barna: Pax emlékmű című alkotás áthelyezéséről KT-38pdfH2_KT-38.pdf

KT-38/Kieg.1pdfKT-38kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 16.30-kor kezdődő rendkívüli együttes (OKSIB) ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK_OKSIB_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUKegy_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2018. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-1pdfTUK-1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2.) Egyebek

 

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0308rk_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_TUK_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_TUK.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Javaslat a „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozására TÜK-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön) 16.30-kor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0308rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_OKSIB_TUKegy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2018. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. március 8-án (csütörtökön)16 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0308rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0308rk_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0308rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2017. évi teljesítéséről OKSIB-9pdfOKSIB-09.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó 3. számú régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

 

2./ Javaslat „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozására OKSIB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ Egyebek

 

H-1: a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI intézményi átszervezésének véleményezése OKSIB-11pdfH-1_OKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester 

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ), Pál-Horváth Rita intézményvezető (SOFI)

A Tulajdonosi Bizottság 2018. március 6-i (keddi) rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0306_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0306_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0306_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Gödör téren (hrsz.: 150046) rekortán pálya építéséhez Tul-18pdfTUL-18.pdf

2./ Egyebek

A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. március 6-i rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0306_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0306rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0306rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Gödör téren (hrsz.: 150046) rekortán pálya építéséhez TFFB-9pdfTFFB-9.pdf

2./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0212_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0212NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről  KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi munkaterve NB-3pdfNB-3.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-4pdfNB-4.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-16 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év) NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év) NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Bérleti jogviszony helyreálltása NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ 2017. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása NB-1/Z (zárt ülés!) + Kieg.1 +Kieg.2

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos visszafizetési kérelem elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Egyebek