Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. február 13-án 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0213_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0213OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3./ A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár  László vezérigazgató

 

4./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-8pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

KT-8kieg1pdfKT-8kieg1.pdf

 

5./ Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

OKSIB-7kieg1pdfOKSIB-7kieg1.pdf 

 

6./ Március 15-i ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ Közművelődési intézmények 2018. évi munkaterve OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

8./ Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák körzethatárainak módosítása OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

9./ 2018. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10./ Tájékoztató a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata fenntartásában és működtetésében álló óvodák intézményi szabályozó dokumentumok törvényességi ellenőrzéséről OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ A Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda, a Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda, a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda, a Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda, a Pestszentlőrinci Vándor Óvoda, a Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda és a Pestszentimrei Vackor Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12./ Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KTZ-9 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

 

13./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. január 18-án (csütörtökön) 7.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0118_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0118RK_NB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0118RK_NB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról NB-1pdfKT-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Egyebek

 

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. december 6-án (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1206_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1206_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve KT-224pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel KT-216pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban KT-223pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5./ Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában KT-222pdfKT-222.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6./ Sportrendezvények 2018. KT-217pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7./ Döntés a Tébláb Művészeti Alapítvány támogatásával kapcsolatban KT-214pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Vörös Árpád elnök

 

8./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása OKSIB-34pdfOKSIB-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

 

9./ Közösségi színtér igénybevétele „Városháza Galéria 2018” elbírálása OKSIB-37pdfOKSIB-37.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

10./ A 2018. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása OKSIB-36pdfOKSIB-36.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ 2017. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló beszámoló OKSIB-38pdfOKSIB-38.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12./ Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből KTZ218 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsa, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

13./ A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-219 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-39/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-35/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

16./ Egyebek

H-1 Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához OKSIB-40/Z (zárt ülés!)

 

 

A Népjóléti Bizottság 2017. december 5-én (kedden) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1205_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20171205_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20171205_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve KT-224pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-212pdfKT-212.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

4./ Szociális szolgálatok Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-87pdfNB-87.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-219 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6./ Döntés az 1181 Budapest, Hengersor u. 55. fszt. 5. szám alatti lakás bővítéséről KTZ-210

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-213 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-85/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-81/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-82/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-84/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-86/Z (zárt ülés!) + Kieg1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-83/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 17 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1114egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: : Nazarján Hamlet elnök – Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

                         Medve Lászlóné elnök – Ruszin Nemzetiség Önkormányzat

2./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1114.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186pdfKT-186.pdf

Kieg.1pdfKT-186kieg1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                              

(A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

 

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                               (A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2017. november 13-án (hétfőn) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20171113_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20171113_NB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2./ Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

4./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi beszámolója

KT-192pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról KT-194pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-75pdfNB-75.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Szociális Szolgálatok 2017. évi téli zárva tartási rendje NB-80pdfNB-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018. évi zárva tartási rendje NB-76pdfNB-76.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ A Humanitas Háziorvosi Szövetkezet Megbízási Szerződés megszűnése NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Gábor Zsuzsanna

 

10./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-193/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Hozzájárulás dr. Kaszó Krisztián gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása – 1 év NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-66/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-74/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

NB-79/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Egyebek

A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. október 17-én (kedden) 16 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1017rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1017rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1017rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához

TFFB-41pdfTFFB-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2, Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. október 10-én (kedden) 16 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH_171010egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Kirkov Konsztantinov Vladimir elnök – Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Dimity Boriszláv elnök – Szerb Nemzetiség Önkormányzat

 

2./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. szeptember 5-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH_170905.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0905_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0905_OKSIB.pdf

Napirendi pontok

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára KT-145pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Banyár László

5./ Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ). KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

6./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ A 2017. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ Kono Karate Klub sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Módos Viktória elnök

9./ Egyebek