Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. október 09-én (kedd) 17:30 órakor

tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH1009_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:

 

Jegyzőkönyv:

 

Napirendi pontok:

 

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Peb-12 pdfPeb-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek: Tájékoztatás az európai uniós forrásból nyújtott támogatások visszafizetésének szükségességéről – Kassai Dániel önkormányzati képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. július 23-án (hétfő) 9:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0723_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0723_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0723_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása Peb-9 pdfPeb-9.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. június 12-én (kedd) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0612_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:pdfHK0612_PEB.pdf 

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0612_PEB.pdf

 

 Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110 pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kt-111 pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) A Képviselő-testület 2018. évi II. féléves munkaterve Kt-118 pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102 pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása Kt-113 pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi helyi adóztatási feladatainak végrehajtásáról Kt-106 pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

8.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. május 23-án (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0523_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0523_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0523_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester Kt-75 pdfKT-75.pdf,  kieg1pdfKT-75kieg1.pdf

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73 pdfKT-73.pdf,  kieg1 pdfKT-73kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90 pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4.) Nyári napközis tábor használati díjaival kapcsolatos döntés Kt-88 pdfKT-88.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91 pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017 évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92 pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 

7.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94 pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

8.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. éves beszámolójának elfogadása Kt-93 pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán a Kft. ügyvezetője

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80 pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

10.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-5 pdfPEB-5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2017. évi szolgáltatásairól

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester Peb-6 pdfPEB-6.pdf

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

12.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7 pdfPEB-7.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítván XVIII. kerületi intézményvezetője

 

13.) Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről Ktz-74 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Ktz-84 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Ktz-59 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16.) Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2017. évről Kt-60 pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17.) Tájékoztatás a 2017. október - december között lezárult egyes belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-8 pdfPEB-8.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó Címzetes főjegyző

 

18.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. április 23-án (hétfő) 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0423_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0423rk_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0423rk_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés KEHOP-1.2.1 pályázaton való részvételről Peb-4 pdfPeb-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. február 14-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0214_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0214_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0214_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30 pdfKT-30.pdf

KT-30kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-24 pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-12 pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Peb-2 pdfPEB-2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Beszámoló a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-3 pdfPEB-3.pdf

PEB-3kieg1 pdfPEB-3kieg1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: NNÖ elnök és elnökhelyettes

 

7.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018 január 22-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0122_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat:: pdfHK0122_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0122_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése pdfPeb-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. december 11-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1211_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1211_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1211_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Kt-220 pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2018. évi I. féléves munkaterve Kt-224 pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel Kt-216 pdfKT-216.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-221 pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére Peb-14 pdfPEB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 

6.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből Kt-218/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

Kt-218/z Kieg-1

 

 

7.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyag:

 

H1 - Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-15 pdfPEB-15.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. november 15-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1115_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1115_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1115_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáróll Kt-182 pdfKT-182.pdf pdfKT-182kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között Kt-183 pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-184 pdfKT-184.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,  Tordai László tű.őrnagy XIX.ker. HTP parancsnoka

 

4.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről Kt-185 pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban Kt-201 pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Tájékoztatás a 2017. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-13 pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve a felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében Ktz-206/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. szeptember 28-án (csütörtök) 17:30 órakor tartandó  rendkívüli ülése

 

Meghívó: pdfMH0928_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0928_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0928_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Peb-12  pdfPEB-12.pdf  pdfPEB-12_kieg-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Egyebek

Hír naptár

« June 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Csatlakozz közösségünkhöz