Főépítészi Osztály (11)

 

 

FŐÉPÍTÉSZ
JANKOVITS VERA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. *

OSZTÁLYVEZETŐ
BAKSA-VALÁNSZKI SÁRA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
HORVÁTH ILDIKÓ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
NOVÁK-PIUKOVICS NÓRA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
DOBOROSINÉ WALLER GABRIELLA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 *Főépítész asszonynak címzett levelét kérjük, másolatban küldje meg legalább  az egyik asszisztensének is.

 

 

A Polgármesteri Hivatal épületében bekövetkezett káresemény miatt a Főépítészi osztály online munkavégzés keretében működik. Megkereséseiket kizárólag elektronikus úton tudjuk fogadni, a telefonos ügyintézés jelenleg korlátozottan működik. Kérjük, hogy kérelmüket,  megkereséseiket minden esetben előzetesen e-mailen küldjék meg az alábbi elérhetőségekre.

 

Jankovits Vera főépítész; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Baksa-Valánszki Sára osztályvezető: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dobrosiné Wallner Gabriella főépítészi asszisztens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Horváth Ildikó főépítészi asszisztens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Novák-Piukovits Nóra főépítészi asszisztens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  ---  •  ---

 

Elfogadták az új Településképi Rendeletet

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 30-án tartott Képviselő-testületi ülésén megalkotta a Budapest XVIII. kerületének településkép védelméről szóló 33/2022. (XII.01.) önkormányzati rendeletét (TKR). Az új TKR 2023. január 1-én lép hatályba.

pdf2022R033_településkép védelmi 2023. január 1-től

 

 

 

---  •  ---

 

Személyes egyeztetés kizárólag telefonon történő, előzetes időpontfoglalással: 06-1-296-1300/1723 mellék

Informális előzetes tájékoztatás és egyeztetés (pl. ingatlanok beépíthetőségével, illetve az övezeti előírásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás):
- telefonon: 06-1-296-1300/1723 mellék, vagy
- e-mail útján (lásd fentiek)

 

 

A főépítészek feladataikat az alábbi jogszabályok felhatalmazása alapján látják el:

 • a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 252/2006.(XII. 7.) Korm. rendelet

Feladatok:

 • a meglévő szabályozási tervállomány karbantartása, jogszabályi követelmény szerinti időszakos felülvizsgálata és aktualizálása,
 • szomszédos kerületek, települések szabályozási terveinek véleményezése előterjesztés formájában a szakbizottságokkal való ismertetés,
 • a készülő, vagy módosuló felsőbb szintű városrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése,
 • a Hivatal társirodáival való kapcsolattartás, kiemelt tekintettel a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodára és az Építéshatósági munkacsoportra,
 • szakmai véleményt, nyilatkozatot ad a lakosságtól, társirodáktól, valamint az eljáró hatóságként megjelölt irodáktól, továbbá a szakági tervezőktől (a kerületben készülő út és közműtervek szabályozási tervekkel való összhangjáról) beérkezett megkeresésekre,
 • részt vesz szakterületének keretein belül az Európai Uniós pályázatok elő –és folyó munkálataiban,
 • a Kerület tervtanácsi rendeletének előkészítése és ennek szelemében Tervtanács működtetése,
 • a Kerület épített környezetéhez tartozó értékek meghatározása, nyilvántartása és azok védelme érdekében szükséges jogszabály előkészítés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Településfejlesztési Koncepció 2014-2030

pdfLetöltés

 
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2021-2027

pdfLetöltés

 

PESTSZENTIMRE:

Pestszentimre Jövőkép

pdfLetöltés

 

Hatályos Kerületi Építési Szabályzat

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 2022. (III.09.) Önk. rendelet

pdfLetölthető rendelet

pdf3.melléklet

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. március 3-án tartott Képviselő-testületi ülésén megalkotta a Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III.9.) számú önkormányzati rendeletét (KÉSZ). A KÉSZ 2022. április 8-án lépett hatályba.

pdfKerületi Építési Szabályzat

pdf1. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf2. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf3. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf4. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

pdf5. melléklet az 5/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

 

 

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem

docxLetöltés

 

 ---  •  ---

 

 

Korábbi építési szabályzatok (2022. április 7-ig hatályos előírások)

PPVSZ - Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata

Ugrás a szabályzathoz

A PPVSZ 1. sz. melléklete - Övezeti térkép
pdfLetöltés

letoltes bekarikazva

Övezeti térkép olvashatatlan megjelenése esetén, a térképet a kép felső részén látható letöltés gombbal töltse le.

A PPVSZ 2. sz. melléklete - Védelmi és korlátozási tervlap
pdfLetöltés

Kerületi Szabályozási Tervek területi lehatárolása
pdfLetöltés

 

 

 

KORÁBBI SZABÁLYOZÁSI TERVEK:

- 4-es számú KSZT (Gyömrői út - Örs utca – Előd utca – Attila utca által határolt terület)

pdfLetöltés

 

- 6-os számú KSZT (Nefelejcs utca 2. szám alatti kispesti erőmű telephelyének és környékének területe)
pdfLetöltés

- 7-es számú KSZT (Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezete)
pdfLetöltés

- 8-as számú KSZT (Nefelejcs utca – Lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth Kálmán utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 9-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Lenkei utca – Fonal utca – (152 623) hrsz-ú utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 15-ös számú KSZT (Forgó utca – Igló utca - Ferihegyi repülőtér)
pdfLetöltés

- 16-os számú KSZT (Forgó utca – Igló utca – Gyömrői út – Párkány utca)
pdfLetöltés

- 26-os számú KSZT (Üllői úti menti területek)
pdfLetöltés

29-es számú KSZT (Városközpont Üllői út – Haladás utca – Nefelejcs utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 30-as számú KSZT (Gulner Gyula utca – Üllői út – Ráday Gedeon utca – Szakály utca)
pdfLetöltés

- 31-es számú KSZT (Ráday Gedeon utca 3. szám alatti Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai betegek otthona és a csatolandó terület)
pdfLetöltés

- 32-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 34-es számú KSZT (Szemere telep)
pdfLetöltés

- 36-os számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky Gyula utca – Endrődi Sándor utca – Benedek Elek utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-  38-as számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky utca – Vaslemez utca – Újtemető utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 39-es számú KSZT (Liszt Ferenc köz – Hengersor utca – Újtemető utca – XIX. kerület közigazgatási határa által határolt terület)
pdfLetöltés

- 51-es számú KSZT (Üllői út – Vecsés – Ceglédi vasútvonal által határolt terület)
pdfLetöltés

- 52-es számú KSZT (Gloriett lakótelep területe)
pdfLetöltés

- 53-as számú KSZT (Ipacsfa utca – Méta utca – Nagykőrösi út által határolt terület
pdfLetöltés

- 60-as számú KSZT (Gilice tér – Péterhalmi út – Külterületi határvonal – Sólyom utca – Közdűlő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 61-es számú KSZT (Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca – Fogoly utca által határolt terület)
pdfLetöltés

64-es számú KSZT (Cséri telep és környéke, Közdűlő út – (156 097) hrsz-ú út – Kettős Körös út – Nagykőrösi út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 68-as számú KSZT (Halomi út – Királyhágó utca – Tarkő utca – Kétújfalu utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 72-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca - Termény utca - Kerékvágás utca - Szántás utca által határolt terület)  pdfLetöltés  
  15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 72/A számú KSZT (Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás út – Szántás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-72/B számú KSZT  (Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület)  pdfLetöltés 
  7/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

- 78-as számú KSZT (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 84-es számú KSZT (Szövet utca menti 156151 hrsz-ú ingatlan területe)
pdfLetöltés

-  85-ös számú KSZT ((156158/1 hrsz-ú út (szélső utca folytatása) menti 156157/1,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok)
pdfLetöltés

 

- 86-os számú KSZT (Nagykőrösi út – Bethlen Gábor utca – Eke utca – Bocskai utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 87-es számú KSZT (Lenkei utca – Egressy Gábor utca – Fáy utca – Kártoló utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 88-as számú KSZT (belterületi határ - Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156097) hrsz. út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 90-es számú KSZT (Gyömrői út 93-97.)
pdfLetöltés

- 91-es számú KSZT (Halomi út – Ganz Ábrahám utca menti lakóterület – Kerékkötő utca – közigazgatási határ által határolt terület)
pdfLetöltés

- 92-es számú KSZT (Dózsa György utca – Bogrács utca – Ültetvény utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 93-as számú KSZT (Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 94-es számú KSZT (Üllői út – Teleki utca – Pálma utca – Rózsa Ferenc utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 95-ös számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület)  pdfLetöltés

  17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 96-os számú KSZT (Régi piac és környéke)
pdfLetöltés

- 97-es számú KSZT (Üllői út – Városhatár Belterületi Határvonal – Halomi út – Esze Tamás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 98-as számú KSZT (Halomi út – Esze Tamás utca menti lakótelep – munkahelyi terület – városhatár által határolt terület)
pdfLetöltés

99-es számú KSZT (Budapest Ferencváros – Vecsés vasútvonal XVIII. kerületi szakasza)
pdfLetöltés

- 100-as számú KSZT (Vezért utca – Határ utca – Juhász József utca – Csokonai utca – Nagykőrösi utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 101-es számú KSZT (Gyömrői út – Felsőcsatári köz – MÁV vasút – Gyömrői út 93. által határolt terület)
pdfLetöltés

- 102-es számú KSZT (Nagykőrösi út – Felleg utca – Bocskai utca – Eke utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 103-as számú KSZT (Gilice tér – Sallai Imre utca – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)
pdfLetöltés

104-es számú KSZT (József Attila utca – Varga Katalin utca – MÁV Ceglédi vasútvonal (157091 és 157653 hrsz-ú telkek) – Szinyei Merse utca 2/A és 2/B (156227-156228 hrsz-ú telkek) – Nagybánya utca – Hámán Katalin utca – Nagyszalonta utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 105-ös számú KSZT (Ráday Gedeon utca – Bessenyei György utca – Gerely utca – Szakály utca – Tóth Árpád utca – Nefelejcs utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 106-os számú KSZT (Nimród utca - Móra Ferenc utca - Kőkert utca – Nádasdy utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 107-es számú KSZT (Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – 156080 hrsz.-ú út által határolt terület)
pdfLetöltés

-  108-as számú KSZT (Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar menti terület - 42-es villamos vonalának meghosszabbítása)
pdfLetöltés

 
- 109-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Cziffra György utca – Margó Tivadar utca –Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület - Bókay-kert)
pdfLetöltés
  14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet   pdfLetöltés

 

 

 

 

pdfTelepülésképi rendelet és annak jpg1. melléklete külön

pdfTelepülésképi Arculati kézikönyv

pdfÖrökségvédelmi hatástanulmány

 

A Képviselő-testület 190/2022. (VII.26.) számú döntése alapján a védelem alá helyezéssel érintett ingatlanok esetében javasolt előzetesen a főépítészi konzultáció lefolytatása.
A Képviselő-testület 165/2022(V.26) számú határozatával kapcsolatos döntés (KT-125) pdf>>
Helyi védelemre javasolt épületek és egyéb elemek listája 2022 pdf>>

 Helyi területi védelemre javasolt területek:

 • Bókaytelep korábban nem védett része
  Petőfi Sándor utca - Üllői út - Dalmady Győző utca - Wlassics Gyula utca - Madarász utca - Bókay Árpád utca - Garay utca - Varjú utca a Petőfi Sándor utcáig
 • Gloriett-telep korábban nem védett része
  Garay utca – Bókay Árpád utca – Madarász utca – Wlassics Gyula utca – Dalmady Győző utca – Iparvágány – Körös utca – Lakitelek utca – Szalafő utca – Bánfa utca – Mályinka utca – Galamb utca – Cziffra György utca – Varjú utca a Garay utcáig
 • Szent Imre-kertváros korábban nem védett része
  Halomi út – Királyhágó utca – Flór Ferenc utca – Körös utca
 • Ganztelep
  Vasút a Nagybánya utcától – Budapest határa – Üllői út – Nagybánya utca
 • Ganzkertváros
  Üllői út a Béke tértől – Budapest határa – Kerékkötő utca – Ganz Ábrahám utca – Alacskai út – Királyhágó utca – Béke tér
 • Szemeretelep
  MÁV cegléd-szolnoki vasútvonal a Május 1. tértől – Nagybánya u. – Üllői út – iparvágány a MÁV cegléd-szolnoki vasútvonalig

A Településkép védelméről szóló rendelet alapján már védett területek és építmények esetében kötelező  a szakmai konzultáció lefolytatása

 

 

A Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi rendeletet értékelni tudja a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  email címre megküldött rövid szöveges értékelésével.

 

Pestszentimre Nemes utca és környékének örökségvédelmi tanulmánya
pdfLetöltés

 

Adatlap településképi véleményezési, bejelentési, tervtanácsi véleményezési eljárás céljából benyújtható tervdokumentációhoz
docLetöltés

 

 

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem docx>>

Főépítészi Konzultáció kérelem docx>>  

Emlékeztető formanyomtatvány docx>>  

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

af kalauz1

af kalauz2

af kalauz3

af kalauz4

 

 

 

 

 -- ♦ --

 

 

 

FELHÍVÁS

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testületének 191/2022. (VII.26.) számú döntése alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 5/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KÉSZ) módosításra kerül, melynek véleményezési dokumentációja elkészült.

A KÉSZ elfogadása és hatálybalépése óta eltelt hónapokban összegyűjtöttük a KÉSZ új rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat és észrevételeket, melyek alapján indokolt az egyes új rendelkezések megfogalmazásának pontosítása, illetve kiegészítése vagy kisebb korrekciója a jogszabály alkalmazásának és a jogértelmezés megkönnyítésének érdekében.

A módosítást bemutató anyaggal kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 16/2022. (VII.28.) önkormányzati rendelete .alapján. A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen a „Folyamatban lévő projektek” cím alatt érhető el. A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket e-mailen útján tehetik meg. Kérjük, hogy a KÉSZ módosítással kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre juttassák el 2022. November 26-ig.

Jankovits Vera főépítész

 

pdfKÉSZ módosítás XVIII. kerület 2022. 

 -- ♦ --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg nincs Tervtanácsi időpont előjegyezve

 

 

 

 

Rendelet pdf>>
Adatlap doc>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

 - Partnerségi egyeztetés szabályai -pdf Letöltés

- Parkolási rendelet - pdfLetöltés

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építészeti-műszaki Tervtanácsa, évente díjazni kívánja az adott évben tervtanácsi és településképi véleményezésre benyújtott tervek közül a legjobbakat. A 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban véleményezésre benyújtott és a  főépítészi iroda által kiválasztott tervek közül, a helyi tervtanácsi tagoknak van lehetőségük a szavazásra. Az általuk felállított rangsor alapján, a 2014-es és a 2015-ös tervek közül az első öt helyezett, míg a 2016-os tervek közül az első három helyezett került díjazásra.

 

A díj alapításának célja: A tervtanács a legjobb terveket ki szeretné emelni és elismerni az adott évben, továbbá ösztönzőleg próbál hatni a tervezők és megbízók részére, a magas építészeti színvonalú tervek megalkotására, annak érdekében, hogy a kerületben az épített környezet színvonala emelkedjen. A díjazott tervek jó példaként is szolgálnak a tervezők és megbízók részére, mutatván ezzel a környezetbe való illeszkedés, a használhatóság, az alaprajzi tisztaság követendő változatait.


Legjobb tervek 2014. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. HALUSKA GÁBOR KUPA UTCA 9.  családi ház terve
2. FÁBIÁN LÁSZLÓ, 
MÁRTON ESZTER
MÉTA UTCA 156140/2 HRSZ újrahasználati központ terve
3. FENYVESI PÉTER ALACSKAI U. 28.  5db kétlakásos családi ház
4. RIMÓCZI IMRE ÜLLŐI ÚT 757.  gyógyszertár bővítése
5. TURJÁN CSABA AMETISZT U. 11-13. 5 lakásos lakópark terve


2014 I. II. helyezet 2014 III. IV. V. helyezet

Legjobb tervek 2015. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. TÓTH-FARKAS BARNABÁS,
CZENTNER IMRE
HALOMEGYHÁZI ÚT 8. háromlakásos együttes
2. DOBOS BOTOND ALACSKAI ÚT öt darab kétlakásos épület
3. TIMA ZOLTÁN LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR 2B terminálból kiinduló móló
4. KRIZSÁN ANDRÁS NEMES UTCA 62. evangélikus templom
5. LEVENTE ÉVA TARKŐ UTCA 40. két-, és egylakásos épület


2015 I.helyezet 2015 II.helyezet 2015 III.helyezet 2015 IV.helyezet

2015 V.helyezet

Legjobb tervek 2016.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. SELÉNYI GYÖRGY DERKOVITS GYULA UTCA 13. LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS
2. KOVÁCS ZOLTÁN NEMES UTCA 17-19. PESTSZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BŐVÍTÉSE
3. BENÁRD AURÉL, BÓDI GERGELY GERGŐ VARJÚ UTCA 14/B. LAKÓÉPÜLET BŐVÍTÉS

 

2016 I. helyezet

2016. II. helyezet

2016. III. helyezet

 

 Legjobb tervek 2017.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1.

KISS SZABOLCS, BENCZE ZOLTÁN

NEMES UTCA 22.

ÚJ GYERMEKORVOSI RENDELŐ 

2.

BARTA FERENC, KISS RÓBERT ROGOZ PÉTER

BENEDEK ELEK UTCA 9.

36 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET 
3. SZABÓ ÁDÁM WLASSICS GYULA UTCA 93. CSALÁDI HÁZ 

 

2017 I.helyezet

2017 II.helyezet

2017 III.helyezet

 

 

 

 A 2017-es Nívódíj nyertese a 18. kerületi Kossuth tér átalakítása és az új pavilon épület >>

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP)

pdfLetöltés

Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterv (SECAP)

pdfLetöltés