Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet

Az istentiszteletek időpontja: szerdán 18:00 órakor bibliaóra, vasárnap 9:00 csoportos imaóra, 10:00 órától és 17:00 órától istentisztelet.

Minden hónap második vasárnapján 3-10 éves gyermekek számára játszóház 15:30-18:00 óráig Mosolyország néven. Hittanóra vasárnap 9:00-10:00 óráig.

A lelkészi hivatal fogadóórái: szerdán: 19:00-20:00 óra, illetve vasárnap 11:00-12:00 óra között. 

Gyülekezeti alkalmaink nyitottak! Mindenkit szeretettel várunk!

Additional Info