Formanyomtatvány/kérelem

Written by  2015.10.28.

 

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Irodán (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve a 296-1371-es telefonszámon.

 

 

 

Mozgóurna igénylésének szabályai:

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 pdfMozgóurna_igénylése_postai_úton.pdf

*******

 

 

Átjelentkezés szabályai:

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:

A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.

Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe (1183 Budapest, Kossuth tér 2-4. – Sztehlo Gábor Református Gimnázium) melyről a helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

pdfÁtjelentkezés_másik_belföldi_szavazókörbe.pdf

 

*******

 

 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályai:

Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 pdfKülképviseleti_névjegyzékbe_vételi_kérelem.pdf

 

*******

 

 

Segítség a fogyatékossággal élők számára

Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. május 17.) 16.00 óráig kell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. március 19.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22.) 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti

 pdfKérelem_fogyatékossággal_élő_választópolgár_segítése_iránt.pdf

 

 

 

*******

 

 

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai

A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A kérelmet benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon;
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 

Személyes adatai kiadásának tiltása iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti

pdfKérelem_személyes_adatok_kiadásának_megtiltása_iránt.pdf

 

 

 

*******

 

 

 

Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására

Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgáraként eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.

A kérelmet benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon vagy
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A szavazás feltétele, hogy Ön

 • az Európai Unió tagállamának állampolgára,
 • betöltötte a életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött),
 • rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
 • sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.

Ha úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított listára kíván szavazni, akkor a lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérheti névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására.

A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány szabadon másolható.

A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak abban az esetben szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt).

A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb 2019. május 10-én beérkezik a helyi választási irodába.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a névjegyzékből.

Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak jövőbeni választásain is, kivéve, ha

 • kéri törlését a magyarországi névjegyzékből,
 • megszünteti a magyarországi lakcímét,
 • elveszíti választójogát.

Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án – kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.

 

 

*******

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető és SzSzB tag áthelyezési kérelme

 pdfSZSZB_TAG_-_JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ_KÉRELME_KÉRELMÉNEK_TÖRLÉSE.pdf

 

 

Csatlakozz közösségünkhöz