Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Főosztály Humánpolitikai Osztály

humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 , Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közszolgálati tisztviselők és közalkalmazott intézményvezetők személyügyi feladatainak ellátása. Személyi adatok nyilvántartása, karbantartása a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények intézményvezetői tekintetében. Kinevezések, jogviszony megszüntetések, átsorolások, illetménymegállapítások, helyettesítési díjak, és egyéb munkáltatói intézkedések elkészítése. Adatszolgáltatás társhatóságok, külső és belső szervek részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 29/2021. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontjának megfelelő végzettség
 •       Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 •       6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Wintiszt személyügyi nyilvántartó program ismerete
 •       KIRA program ismerte
 •       TÉR rendszer ismerete
 •       közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll) másolata vagy postai feladóvevény másolata
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13-27/2022., valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati dokumentáción vagy az email tárgyában kérjük szíveskedjék feltüntetni a humánpolitikai referens munkakört. Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

 

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal


Fenntartható Fejlődés Főosztály - Környezetvédelmi Osztály

környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Fakivágási engedélykérelemmel, bejelentésekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyeztetési feladatok ellátása, parlagfű-mentesítésben történő aktív részvétel, hulladékgazdálkodási panaszbejelentések kezelése, zajvédelmi hatósági eljárások lefolytatása, egyéb környezetvédelmi szakterülethez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása. Játszóterek, kutyafuttatók üzemeltetésének, fenntartásának koordinálása. Környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, környezeti állapotértékelések készítése. Pályázati projektekben foglalt – környezetvédelmi területet érintő – feladatokban való részvétel, vállalások nyomon követése. Közreműködés a tárgykörbe tartozó feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzatok tervezésében, a költségvetési beszámolók elkészítésében. Vezetői döntéseket megalapozó anyagok (elő)készítése. Részvétel a kerület zöld szemléletformálásában, lakossági pályázatok kezelése, lakossággal történő kapcsolattartás. Környezetvédelmi rendezvények szervezésében, lebonyolításában történő közreműködés. Környezetvédelmi tárgyú lakossági panaszok kivizsgálása, kezelése. A kerület területén feltárt környezetszennyezések felszámolásának koordinálása, vállalkozókkal történő kapcsolattartás, erdőgazdálkodási feladatok koordinálása, az önkormányzat kötelezően ellátandó környezetvédelmi, zöldfelület-fenntartási, egyéb feladatainak koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 2/2020. (III. 3.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontjának megfelelő végzettség ,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       "B" kategóriás jogosítvány
 •       Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 •       6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte
 •       közigazgatásban szerzett gyakorlat
 •       favizsgáló- és faápoló szakirányú végzettség megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll) másolata vagy postai feladóvevény másolata
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Dr. Iván Beáta - Humánpolitikai Osztály osztályvezetője részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nikiser Ágnes, a Környezetvédelmi Osztály osztályvezető nyújt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Az email tárgyában kérjük a "környezetvédelmi ügyintéző" munkakört feltüntetni.

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Az önkormányzati rendelet alapján igénybe vehető települési támogatások

A települési támogatások feltétele, hogy a kérelmező állandó bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a XVIII. kerületben és életvitelszerűen itt is él.

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás eseti támogatás, mely olyan élethelyzetben kérhető, ami az egyén vagy család számára krízis helyzetet okoz. Krízis helyzet például: baleset; kórházi kezelés; temetés; a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény; rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak (pl. nyugdíj, rokkantsági ellátás megállapításának elhúzódása); magasabb összegű rezsi számla hátralék (pl. éves elszámolás miatt), magasabb összegű gyógyszerköltség vagy gyógyászati segédeszköz vásárlás.

A krízishelyzetet hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni kell (pl. rezsi számlák, szolgáltatóval történt részletfizetési megállapodás, gyógyszer és/vagy gyógyászati segédeszközről szóló számla, orvosi igazolások, kórházi beutaló/zárójelentés, igazolás a rendszeres pénzellátás igényléséről, bűncselekmény esetén rendőrségi jegyzőkönyv).  

Hozzátartozó temetése esetén, a támogatást kérő nevére kiállított három hónapnál nem régebbi eredeti temetési számla, illetve a halotti anyakönyvi kivonat másolata csatolása szükséges.

Feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg egyedül élő személy esetén a 142.500.-Ft-ot, család esetén a 128.500.-Ft-ot (kivéve a fűtéshez kapcsolódó kiadáshoz benyújtott kérelem, ahol ez egy főre jutó értékhatár ettől az összegtől eltér).

A fűtési időszakban is igényelhető a rendkívüli települési támogatás, melynek megállapítása nem családhoz, hanem háztartáshoz kötött; az egy főre jutó jövedelem – a fent megjelölt értékhatártól eltérően - nem haladhatja meg a háztartásban a 114.000.-Ft-ot, egyedül élő személy esetén 128.250.-Ft-ot. A támogatás iránti kérelem két alkalommal nyújtható be: október 1. napjától december 15. napjáig és január 1. napjától április 15. napjáig.

A támogatás összege háztartásonként

- az október - december közötti időszakra 30.000.-Ft,

- a január - április közötti időszakra 35.000.-Ft.

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásához a kérelmező és a családban/háztartásban élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumok szükségesek.

A kérelemhez a „Rendkívüli települési támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

A kitöltött nyomtatványt az igazolásokkal, valamint krízishelyzetet igazoló dokumentummal együtt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociálpolitikai Osztály ügyintézője   személyesen ügyfélfogadási időben veszi át, illetve postai úton eljuttatható a Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest Üllői út 400. postai címére.

Rendszeres települési támogatások

Feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000.-Ft-ot, egyedül élő személy esetén 128.250.-Ft-ot, és a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy vagyonnal nem rendelkezik.

A támogatás igénylésekor az egy háztartásban élő személyek jövedelmét szükséges igazolni.

Egészségügyi települési támogatás

Rendszeres támogatásként - egészségügyi támogatás nyújtható a szociálisan rászorult személy részére a gyógyszerköltségeinek csökkentése érdekében.

A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra. A támogatás havi összege azonos a havi gyógyszerköltség összegével, de nem haladhatja meg a 10.000.-Ft-ot.

A gyógyító ellátás szükségletét - a havi vényköteles gyógyszerekről - a kérelem mellékeltét képező formanyomtatványon a háziorvos igazolja.  

A kérelemhez az „Egészségügyi támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

Lakhatást segítő támogatás

Rendszeres támogatásként, egy év időtartamra - lakhatást segítő támogatás állapítható meg a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek (villanyáram vagy a  gázfogyasztás, vagy a távhő-szolgáltatás, vagy víz- csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez) csökkentéséhez.

A támogatás kifizetése elsősorban közüzemi szolgáltató (pl. MVM Zrt., FŐTÁV, Díjbeszedő Holding Zrt.) felé történik, ezzel csökkentve a havi számla összegét. Önkormányzati bérlakásban, illetve albérletben élők esetében a lakbérhez/bérleti díjhoz kerül megállapításra a támogatás.

A kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok:

-  a lakás nagyságának igazolása (pl. nem hiteles tulajdoni lap, adásvételi, öröklési szerződés)

- szolgáltató által kiállított közüzemi számla, albérletben élők esetén albérleti szerződés,

- önkormányzati lakás esetében bérleti szerződés.

A kérelemhez a „Lakhatást segítő támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

A kitöltött nyomtatványt az igazolásokkal, dokumentumokkal együtt a Polgármesteri Hivatal  Szociálpolitikai Osztály ügyintézője személyesen ügyfélfogadási időben veszi át, illetve postai úton eljuttatható a Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest Üllői út 400. postai címére.

Ügyintézők telefonos elérhetőségei: 296-1300* 1325, 1326,1327, 1328,1329-es mellékeken vagy a 06 30/757-1722 mobilszámon.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS: Hétfő: 13:30-18:00, Szerda: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Városgazda Ügyfélszolgálat, 1181 Budapest, Baross utca 7.

Csibész Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

 

Az intézményünk azt a célt szolgálja, hogy bármelyik korosztályba tartozó igénybe vevő problémájára átfogó megoldást tudjon biztosítani. Fontos szempont a kiegyensúlyozottabb életvitel támogatása, a konfliktusos és veszélyeztető helyzetek feloldása, illetve mérséklése. Az intézmény felépítése lehetővé teszi, hogy a család minden tagjára tekintettel, rendszerszemléletű szociális munkával támogatást tudjunk nyújtani a felmerülő problémáikra.

Szolgáltatásaink:

 • Családsegítés:

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 • A Gyermekjóléti Központ feladatai a Szolgálat feladatain túl:

- hatósági tevékenységhez tartozó feladatok            

- speciális szolgáltatások nyújtása:

- jogi tanácsadás

- pszichológia tanácsadás

- közvetítői eljárás

- család és párterápia – konzultáció

- mediáció – közvetítői eljárás

- egészségügyi – kórházi szociális munka

- utcai – lakótelepi szociális munka

- kapcsolattartási ügyelet

- készenléti szolgálat

- szociális diagnózis készítése

- szakmai támogatás nyújtása

- szociális diagnózis felvétele

 

Családsegítő munkacsoport 

Idős honfitársaink megsegítésére nyújtott szolgáltatás:

 1. Szociális ügyek:
 • Természetbeni, pénzbeli és egyéb szociális szolgálatatásokhoz való hozzájutás elősegítés
 • Önkormányzati települési támogatások ügyében tájékoztatás nyújtása (nyomtatványok kitöltés)
 • Személyes gondoskodás keretében elérhető igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás
 • Fővárosi Lakásrezsi támogatás ügyében tájékoztatás (nyomtatvány kitöltés)
 • Más ügyintézésben segítségnyújtás (telefonon, elektronikusan, levelezésben)
 • Nyomtatványok értelemzése, kitöltése
 • Tanácsadás, információ nyújtás
 • Adományok gyűjtése, közvetítése

      2. Hátralékkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanácsadónk segítséget nyújt a lakhatással, hátralékkal kapcsolatos iratok, felszólítások, számlák, levelek értelmezésében, a pénzkezelési szokások áttekintésében, a tudatos fogyasztói magatartás, háztartási gazdálkodási szemlélet erősítésében. Tájékoztatást nyújt a közművek és a társasházak által nyújtott fizetési kedvezményekről és a különböző támogatási lehetőségekről. Közreműködik a különböző kérelmek és a hozzá kapcsolódó dokumentációk összeállításában (pl. adósságcsökkentési támogatás).

 

Kapcsolat: Török László családsegítő/adósságkezelési tanácsadó

E-mail: adosságkezeléEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-1-294-5680; 06-20/989-4759

Általános ügyfélfogadás ideje:       Hétköznap:  9 – 12

Helye:                                                Csibész Család és Gyermekjóléti Szolgálat

                                                           1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.

A speciális kifejezetten idősek által igénybe vehető szolgáltatás ügyfélfogadása, illetve krízis esetén hívható készenléti telefonos elérhetőség:

Elérhetőség:                                      ( 24 órában működő készenléti vonal: 06-20-499-4090

                                                             Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 81

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 67

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 444

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 405

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 437

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 303

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 263

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 282

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 268

Tervek

Tervek

2020.01.03. 274

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 282

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 285