Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Főosztály

számviteli/pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a költségvetési beszámolók, mérlegek, költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében;

beérkező számlák ellenőrzése és utalvány készítése;

utalványok érvényesítése;

követelések analitikus nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjának megfelelő végzettség
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • 6 hónapos próbaidő vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyújtunk.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton számviteli/pénzügyi ügyintéző munkakör megjelöléssel a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

jogász (jogi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek ellátása: képviselő-testületi előterjesztések elő- és elkészítése, véleményezése, jogszabályfigyelés, jogi tanácsadás, közreműködés a kintlévőségek behajtásában, valamint az önkormányzati bérlakásállománnyal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződések előkészítése, véleményezése, továbbá az Önkormányzat működésével kapcsolatos előterjesztések jogi, törvényességi felülvizsgálata. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete peres és nem peres eljárásokban, meghatározott ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi végzettség: jogi diploma (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • szakjogászi végzettség
 • végrehajtási eljárásokban szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

 

Közlemény a körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról: pdfLetöltés

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről: https://www.nfk.gov.hu/Budapesti_erdotervezesi_korzet_news_1260

 

 

Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján értesítem a kerület lakosságát a Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjairól és elérhetőségeiről.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve. 17. és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon közreműködő OEVB tagjait és póttagjait a 4/2022. (II.10.) határozatával választotta meg.

Az OEVB 2022. február 10. napján megtartotta alakuló ülését, amelyen döntöttek az elnök és elnökhelyettes személyéről is.

 

Tagok:

Kuba Gábor – elnök

Melegné dr. Dudás Dóra – elnökhelyettes

dr. Karakas Attila – tag

 

Póttagok:

Kékesi Szilvia

Gajdosné Szabó Anita

Dr. Léderer Imre György

 

A Választási Bizottság elérhetőségei:
Cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Németh Edina

szervezési és koordinációs referens

(bizottsági ügyek)

telefonszám: +36-1-296-1300/1533

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

A BVK (Budapesti Vállalkoziási Közalapítvány) kiemelt céljának tekinti, hogy a budapesti mikrovállalkozások ugyanolyan, vagy még kedvezőbb finanszírozási forrásokhoz juthassanak, mint amilyeneket a banki hitelek, vagy az államilag támogatott konstrukciók nyújtanak.

 

 

LIFE in Runoff

Állami és magán zöld és kék infrastruktúrák összehangolása
a városi csapadék kezelésére

 

Téma: Klímaadaptáció a városi vízgazdálkodásban

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az előző fejlesztési időszakban sikeresen megvalósított nemzetközi együttműködések szakmai kimeneteire alapozva új kooperációs projektben való részvétel lehetőségét pályázta meg a kerületi csapadékvíz-elvezetés problémájának, villámárvizek okozta károk kezelése érdekében.

Az Önkormányzat partneri részvételével, a LIFE Program 2020. évi Climate Change Adaptation kiírásában nyertes „LIFE in Runoff” („Mainstreaming climate change adaptation into urban planning by demonstrating public & private stormwater infrastructure”) című projekt 2021. júliusában vette kezdetét. A pályázat a LIFE Program Irányító Hatósága (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) által kerül finanszírozásra.

A csapadékvíz kezelésének kérdése egyre nagyobb problémát jelent a XVIII. kerületben is. A városiasodás alapvetően változtatta meg egy adott terület vízgazdálkodási jellemzőit. Az urbanizáció folyamatának egyik következményeként – még a peremkerületek esetében is - a városi területeket egyre inkább beborítják az át nem eresztő felületek, burkolatok, mint például tetők, utcák, járdák és parkolók. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy heves esőzések alkalmával a lezúduló nagyobb tömegű csapadékvíz ezeken a felületeken képtelen beszivárogni a talajba, megnövelve ezáltal a villámárvizek, elöntések kialakulásának kockázatát. 

Emellett a kerület bizonyos részein vízzáró talajszerkezettel, magas talajvíz szinttel, valamint csekély párologtatási kapacitással találkozhatunk, aminek következtében a csapadék nem tud kellő mértékben elszikkadni, elszivárogni, így belvizes területek kialakulásának veszélye áll szintén fenn.

A klímaadaptáció során tehát törekedni kell a természetes hidrológiai ciklus (lefolyáscsökkentés, tárazás, párologtatás) irányába történő elmozdulásra, különben súlyos infrastrukturális és életminőséget rontó problémákkal kell majd szembenéznünk. Megfelelő vízelvezetéssel ezeket a víztömegeket tároló rendszerekbe lehet vezetni és a későbbiekben, mint fontos nyersanyag, fel lehet használni öntözésre a száraz időszakokban.

A benyújtott pályázat egy komplex projekt, melynek célja egyaránt érinti a lakossági és közterületi vízgyűjtés és hasznosítás, kárenyhítés, zöld környezet fejlesztésének kérdését.

 • A legfontosabb lépés a szemléletformálás, amely segítségével a lakosságban és a szakemberekben kialakulna egy újfajta szemlélet, ami a vízmegtartást és újrahasznosítást helyezné fókuszba.
 • Olyan klímaadaptív, zöldinfrastruktúrális megoldások kísérleti megvalósítása lenne a cél, melyek hatékonysága, hasznossága nyomon követhető, mérhető lenne (monitoring rendszer).
 • A tudatosság jegyében egy olyan környezet kialakítása és fenntartása a terv, amely kiküszöbölné és megoldaná a problémákat (villámárvíz, elöntések, öntözés hiánya).

Vizsgálandó problémák: Budapest legfőbb, adaptációt igénylő vízgazdálkodási kihívásai a klímaváltozás tükrében:

 • Burkolt és burkolatlan hegyvidéki és sík területek villámárvíz-kárai; dombos területeken mély-szerkezetek elöntése.
 • Sűrűn beépített területek mikroklimatikus problémái az át nem eresztő burkolatok és a csekély párologtatási kapacitás miatt.
 • A releváns kerületek esetében a Duna szélsőséges vízjárása (ebben a témakörben csak a kisvizekkel és a várható középvizekkel foglalkozna a projekt, mert a mértékadó árvízi szintek meghatározása (MÁSZ) parlamenti hatáskör).

A XVIII. kerületben választott demonstrációs helyszínekről és az ott tesztelendő “zöld” megoldásokról a későbbiek folyamán fogunk tájékoztatást nyújtani.

Projekt adatok:

Projekt teljes költségvetése: 3.053.810 Euro

Teljes EU finanszírozás (55%): 1.679.596 Euro

Projekt időtartama: 2021. július 1. – 2025. június 30. (48 hónap)

Partnerség:

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat - vezető partner
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat
 • Trinity Enviro Tanácsadó Kft.
 • Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ)
 • Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata

Kövessen minket:

Hivatalos honlap: http://varosieso.hu/

RUNOFF a Facebookon: https://www.facebook.com/varosieso

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 1. március első felében befejeződött a kiírt közbeszerzésnél a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka (10 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, majd a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

2021 április végén megszületett a döntési javaslat az eljárás eredményéről, a 6 ajánlattevő által beadott ajánlatok, vizsgálata, számítási hibák javítása, hiánypótlások, kirívóan alacsony ár vizsgálat és indoklás után, mely eredményéről bírálat és döntési javaslat 2021. június elején került kihirdetésre amely a döntéshozó részéről július 06.-án került elfogadásra.

 1. július 01. – 2021. szeptember 09. időszakban került sor a műszaki ellenőrzés pályázat kiírására, lebonyolítására és szerződés kötésre (generál műszaki ellenőrzés – Fáy 2 projekt).

Az iratbetekintés, valamint előzetes vitarendezési után 2021. szeptember 01-én történt szerződéskötés kivitelezésre a nyertes Innofaber Kft.-vel. 2021. szeptember 10-én a munkaterület átadásra került (részleges, csak C épület), bontási munkák megkezdése érdekében. Ezzel egyidőben folyamatban van a kiköltöztetések előkészítése a másik két lépcsőházból is, valamint a közművek kikötésének ügyintézése a leadott lakásokból. Hivatkozva a COVID vírus egyre erősebb hullámaira, a munkaterület átadásakor elmaradt sajtótájékoztató 2022 első felében kerül megrendezésre, mikor már a többi beruházást érintő épület közbeszerzése is sikeresen lezajlott és minden érintett munkaterület átadásra került.

A COVID közbeszól

febr. 06, 2023

 1. január elejéig folyt az indikatív ajánlatkérések beszerzése kivitelezőktől a Fáy 2 projektre. Ezek alapján az itt várható bekerülési költség / új becsült érték több mint 600 MFt-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. A COVID19 vírus okozta kellemetlenségek, nehézségek ellénére is nagy erőkkel folytak az előkészületek, sajnos azonban lelassította a beszerzési folyamatot. Így csak az év végén került sor egy új közbeszerzés kiírására.

Tervek

febr. 06, 2023

 1. március közepén megjelent a nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati/részvételi felhívás hirdetménye az EKR-ben, melyre a jelentkezési határidő 2019. április 15. volt.

Egészen 2019. augusztus 15-ig a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka volt (3 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, ezzel együtt többször módosításra került a beadási határidő, majd 2019. augusztus 15-én a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

 1. október végén született döntés az ajánlatokról. A 6 részajánlati körre 4 ajánlattevő tett ajánlatot. Az ajánlatok értékelése, majd több körös hiánypótlás után megállapítást nyert, hogy a teljes kiírásból 2 részre érkezett érvényes ajánlat, 3 részajánlati körben kapott ajánlatok érvénytelenek voltak, 1 részajánlati körre vonatkozóan pedig nem nyútottak be ajánlatot. Mivel érvényes ajánlat csupán a két épületbontás ajánlattételi részre érkezett és a projekt kiemelt jelentőségű részeire az érvénytelenség miatt új eljárást kell kiírni, a bontási munkákra pedig új eljárással együtt is elegendő idő áll rendelkezésre, így a döntéshozó a teljes eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Az eljárás tapasztalatai és a Fáy utca 2 részajánlati körre kapott (a rendelkezésre álló fedezet / becsült érték – tervzői költségbecslés alapján - kétszeresét is meghaladó) igen magas ajánlat miatt megindult a a projekt (közbeszerzés) önálló részekre bontási lehetőségének vizsgálata, valamint a piaci ár felmérésére, frissítésére vonatkozó adatok beszerzése.

Kezdetek

febr. 06, 2023

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus végén, majd a támogatásról 2017. október közepén született döntés. Ezúton is köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió Támogatását.

Az Önkormányzat által tervezett beavatkozások legfőképp a Fáy utca 2. szám alatti 58 lakásos 2 db. lakóépület teljes rehabilitációját, valamint további 3 helyszínen az épületek és egyes udvarok felújítását érintik, ezen belül 2 db üzlethelyiség közösségi célra történő átalakítása, illetve a Kiss Ernő utca 40-42. és Hengersor utca 69-71. szám alatti épületek bontása a cél, hogy megújulhasson a környék.

A projekt első lépései között volt 2018. februárjában pályázat keretében a generáltervezést végző cég kiválasztása, az Abstrakt Műterem Kft., akivel 2018. március elején az Önkormányzat megkötötte a tervezési szerződést a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” c. projektben részt vevő ingatlanok felújítása építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére.

 1. április közepén elkészültek a Fáy u. 2. koncepció tervei elkészültével folyamatosan körvonalazódott az előzetes tervezői költségbecslések alapján, hogy a projekt megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezzel összefüggésben a tervezési határidő 2018. július 15-ről 2018. augusztus 8.-ra módosításra került. 2018. június végére el is készültek az engedélyes terve, majd 2018 augusztusában a kiviteli tervek és a költségvetés kiírások és előzetes tervezői költségbecslések is átadásra kerület.

2018 decemberében került kiválasztásra a közbeszerzési tanácsadó, így a közös munkának köszönhetően, várhatóan 2019 elején kerül sor a közbeszerzés kiírására.

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 128

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 107

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 490

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 445

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 482

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 342

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 308

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 317

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 302

Tervek

Tervek

2020.01.03. 312

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 319

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 316