Az orosz-ukrán háború elől menekülők segítése a Kerületi Járási Hivatalt is nagy kihívások elé állítja. A kormányhivatalok dolgozói a napi feladataikon kívül folyamatosan részt vesznek a menekültek ellátásában a Főváros Kormányhivatal által koordinált BOK csarnokban, illetve a pályaudvarokon.  A fővárosba érkezők itt kapnak elsődleges segítséget, ellátást, van lehetőség egy éjszakát ott tölteni, tisztálkodni, illetve hosszú távú szállást és munkalehetőséget is tudnak számukra biztosítani a kitelepült szervezetek. A hivatal munkatársai 12 órás szolgálatot teljesítenek nappali és éjszakai műszakban is egyaránt. 

Mindeközben kerületi szinten is folyik a menekültek megsegítése. A Foglalkoztatási Osztály a meglévő ügyfeleken felül folyamatosan fogadja a hazájukat elhagyni kényszerülő ukrán, illetve kettős állampolgárokat. Segítséget nyújtanak a családoknak a pénzbeli támogatás igénybevételéhez, illetve az álláskereséshez akár állásközvetítéssel, vagy tanácsadással. A Kormányhivatal dolgozói személyesen is meglátogatják a kerületünkben elhelyezett családokat, felmérik a körülményeiket, segítséget nyújtanak bármilyen felmerülő kérdésben és problémában.

Egy felújítás, korszerűsítés sohasem egyszerű és nem is olcsó feladat – így van ez a családi házak és a közintézmények esetében is. Szerencsére azonban mindkét esetben elérhetők állami vagy uniós támogatások, melyek legalább a költségek egy részét fedezik. Így újult meg a 18. kerületben sok iskola és óvoda 2015-ben – például a Kastélydombi Általános Iskola és a Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola. Hogy miért is szükséges támogatni akár a lakosságot, akár az önkormányzatokat az ingatlanok megújításában? Mi van a kényelmetlenségek és költségek mellett a mérleg másik serpenyőjében?


Napjainkban a klímaváltozás negatív hatásait a hétköznapok során is tapasztalhatjuk, akár a hirtelen lezúduló, heves esőzések, villámárvizek vagy szélsőségesen meleg hőhullámok formájában. A káros folyamatokért az üvegházhatású gázok, legfőképp a szén-dioxid kibocsátása felelős.


Mivel az energiafogyasztás – így a szén-dioxid-kibocsátás – 40%-áért az ingatlanállomány felelős, ezek energetikai korszerűsítése elengedhetetlen a 2050-re kitűzött karbonsemleges épületállomány eléréséhez. Ehhez szükséges a falak, tetők és a nyílászárók megfelelő hőszigetelése, és a fűtésrendszer megújítása is.


Az Európai Unió Horizont 2020-as keretprogramja az unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját határozza meg, amely minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célozza, így a H2020-as támogatások középpontjában mindig valamilyen technológiai újítás áll. Az újításokat, innovatív megoldásokat mintaprojekteken keresztül valósítják meg, majd mérésekkel igazolják és felépítik az innováció piaci hasznosításának útját. Kiemelt továbbá ezeknél a programoknál a társadalmi kihívások kezelése is.


Így van ez a 847053-as számú, „Az energetikai mélyfelújítási folyamatok átvételéhez kidolgozott megoldások és technológiák” (angolul: Solutions and technologies for the uptake of deep energy renovation processes) elnevezésű, röviden StepUP Projekt esetében is, melyben egy spanyol város lakóépülete és egy skóciai irodaépület mellett a pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda szolgál mintahelyszínül.


A StepUP projekt keretein belül energetikai mélyfelújítási folyamat kidolgozása történik, melynek célja az épületek energetikai teljesítményének maximalizálása minimalizált bekerülési költség mellett. A projekt során innovatív döntéstámogatási módszertan kidolgozása, iparosított (előregyártott, a helyszínen egyszerűen és gyorsan alkalmazható) technológiák fejlesztése, adatalapú szoftveres megoldások használata és ezen megoldások valós mintaprojekteken történő tesztelése történik.


A célok megvalósítása számos szakterület együtt gondolkodását igényli, jelen esetben 7 ország szakértői és kutatói dolgoznak együtt. Magyarországról a XVIII. kerület Önkormányzatán kívül az ABUD Mérnökiroda vesz részt a projektben.

A StepUP egy olyan új folyamatot dolgoz ki, melyben
• a tervezők szorosan együttműködnek a gyártókkal, hogy minimalizálják a teljesítménybeli különbségeket;
• a különböző technológiák LEGO módjára egymáshoz illeszkednek, a maximális hatás érdekében, lehetővé téve a többlépcsős felújítást;
• a méréseken alapuló számítások optimalizálják a beruházások méretezését (pl. milyen vastag legyen a hőszigetelés, padlófűtés vagy mennyezetfűtés, mekkora legyen a kazán teljesítménye, szükséges-e szellőztető-berendezés) és biztosítják a felhasználók komfortérzetét;
• az előregyártott megoldásoknak köszönhetően közel felére csökken a helyszíni munkálatok ideje;
• innovatív finanszírozással a lépésenként megtakarított energia költségét forgatja vissza a következő felújítási ütembe.


A XVIII. kerületben zajló felújítási folyamat az épület kiválasztásával kezdődött. A pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda jól reprezentálja a felújítást igénylő közintézményeinket: az épület a 60-as években épült, földszintes, lapostetős kialakítású, falazott szerkezetű, 532 m2-es épület. A legutóbbi felújítás 2014-ben történt, energetikai besorolása szerint II-es kategóriába tartozik. A homlokzaton hőszigetelés nincs, a nyílászárókat korábban cserélték, így az épület jelenlegi energiateljesítménye kifejezetten gyenge a tetőn és a falakon keresztüli jelentős hőveszteség és a korszerűtlen fűtésrendszer miatt. Az Önkormányzat korábban már kidolgozott egy felújítási tervet, ez azonban a jelentős kiadásokon kívül a becslések szerint 5 havi helyszíni munkálatot jelentene, amely jelentősen megzavarná az óvodába járó 100 gyermek és családjaik óvodahasználatát, és az ott dolgozó óvónők és kisegítő személyzet munkáját. A StepUP projekt ezekre a problémákra keresi a megoldást.

1  2


A következő feladat az épület jelenlegi állapotáról való adatgyűjtés volt (statika, hőveszteség, energiafogyasztás, műszaki berendezések és azok működése), majd mindezt összevetették a gyerekek és az óvónők komfortérzetével, a szellőztetési és fűtési-hűtési szokásokkal, melyről az érintettek adnak folyamatosan visszajelzést. Ezen adatok fogják vezérelni azt az okos fűtési rendszert, mely már azelőtt beavatkozik – a fűtés elindításával, - hogy a kellemetlen hőérzet kialakulna.


A kivitelezési tervek a projekt által meghatározott teljesítménymutatók figyelembevételével készültek, melynek fontos részét képezte az Önkormányzat, mint tulajdonos, és a létesítményt használók igényei, szükségletei. Az előkészítési munkálatok másik része az ütemezést és a költségvetést hangolta össze. A kivitelezés társfinanszírozásban működik, így bizonyos költségeket az Európai Unió finanszíroz 100%-ban (pl. homlokzati hőszigetelő rendszer és innovatív hőszivattyús fűtés), másokat 50%-ban az Önkormányzattal közösen (pl. napelemek), illetve meghatározásra kerültek olyan felújítási folyamatok (pl. vizesblokk felújítása, két új foglalkoztató szoba kiépítése), melyek szorosan nem kapcsolódnak a StepUP projekthez, így azokra az Önkormányzat biztosítja a fedezetet. A kivitelezés két ütemben valósul meg, így a 2022 őszére tervezett homlokzati hőszigetelés által elért, energiamegtakarítás révén keletkezett bevétel már felhasználható a 2023 tavaszán beépítésre kerülő napelemek megvásárlásánál.

3 

Az Ady Endre utca felőli oldal látványterve (Építész tervező: SAGRA Építész Kft.)

 4

A „hátsó udvar” felőli homlokzat látványterve (Építész tervező: SAGRA Építész Kft.)

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata elkötelezett a klímaváltozás elleni harcban, melynek fontos részét képezi a tulajdonában álló épületek állagmegóvásán túl azok átfogó energetikai korszerűsítése is. A StepUP projekt során olyan nemzetközi jelentőségű, innovatív megoldások tesztelése és kidolgozása zajlik többek között hazánkban is, a pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda részvételével, melyek hosszú távon hozzájárulhatnak a kitűzött éghajlatvédelmi célok eléréséhez, elősegítve a meglévő épületállomány korszerűsítését. A projekt innovatív megoldásaiba, technikai részleteibe és eredményeibe következő írásunkban adunk mélyebb betekintést.

 

 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csibész Család- és Gyermekjóléti Központintézményvezetői (magasabb vezető) beosztás (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált intézmény Alapító okirat szerinti tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása, ellenőrzése és szakszerű, költséghatékony működtetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség,
 •       gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 •       büntetlen előélet,
 •       cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett vezetői tapasztalat,
 •       szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 •       az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program,
 •       az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Fejérpataky-Herceg Szilvia Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezető-helyettese nyújt, a 06 1 296 1382 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Csibész Pályázat" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13-14/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetői.

és

 •       Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a kinevezésről a Képviselő-testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 5 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata hirdetőtábláján
 •       és a www.bp18.hu oldalon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 122

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 101

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 484

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 437

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 476

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 337

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 300

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 312

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 298

Tervek

Tervek

2020.01.03. 306

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 314

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 312