A projekt általános és a szoft tevékenységeinek bemutatása

2018.11.10.

A projekt általános és a szoft tevékenységek bemutatására 2018.09.11-én, első ízben tartottuk meg a lakossági fórumot, amelynek célja a lakosság tájékoztatása volt. A lakossági fórumot a Városrehabilitáció18 Zrt. kezdeményezte és szervezte. Célja a lakosság tájékoztatása a projekt tartalmi elemeiről, és a lakosságot érintő változásokról, valamint a programokról tájékoztatás nyújtása, amely elősegítheti a projekt gyakorlati megvalósítását.

A szoft tevékenységek közül elsőként a „Kulturális, sport, művészeti, szabadtéri tematikus programok szervezése” programsorozat került megvalósításra, melynek célja a lakosság figyelmének felhívása az egészséges életmód kialakítására, a sport tevékenységek játékos megismerésére. Célkitűzései közé tartoztak az akcióterületen élő lakosság figyelmének felhívása a projekt indulására, annak bemutatására, a projektben szereplő szociális programok sokszínűségére, illetve egy egészségtudatos életmód elősegítésére, a kerületi humán szolgáltatások bemutatására, a mozgás, sport népszerűsítésére, megismertetésére a lakosság különböző korú tagjaival. Ez a programsorozat három alkalommal került megrendezésre 2018. augusztus hónapban.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag, valamint az „Öko nap” programcsomag megvalósítását pályázat útján a Városrehabilitáció18 Zrt. Erdőgondnoksága nyerte, melynek első rendezvénye 2018.09.29-én került lebonyolításra. Az akcióterületen élő lakosság számára, elsősorban az ő részvételükkel természetjárás, népzene hallgatás, néptánc tanulás, valamint kézműves foglalkozás közösségi programok valósultak meg. A program főbb célkitűzései közé tartoztak a lakosság figyelmének felhívása a természet megóvására, az erdő élővilágának megismerésére, a növény- és állatvilág megismerésére, környezetvédelemre. Továbbá cél volt a felelős természetjáró magatartás kialakítása, az erdők állat- és növényvilágának tisztelete, megismerése, védelme, a természet kincseinek megóvására való nevelés, valamint felkelteni az érdeklődést a szabadtéri programlehetősek iránt.

A „Bűnmegelőzés” tevékenységcsomag első programjaként az idősek világnapja alkalmából a XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen került megrendezésre 2018. október 1-jén egy biztonságérzet javítását célzó rendezvény, amelyre az akcióterület lakossága is bevonásra került. A jelenlévők betekintést nyertek a kapitányság munkájába, hasznos tanácsokat, technikákat kaptak az időskorúak az önvédelem témájában.

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 119

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 98

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 481

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 432

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 472

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 333

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 295

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 308

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 296

Tervek

Tervek

2020.01.03. 304

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 310

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 309