Álláspályázat gazdasági ellátó szervezetgazdasági vezető munkakör betöltésére

2022.04.13.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdsági Ellátó Szervezetgazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Városház u. 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Megszervezi, irányítja, működteti az intézmény költségvetési, pénzügyi és számviteli rendszerét, - együttműködik az intézményhez rendelt költségvetési szervek vezetőivel, - irányítja az éves költségvetések elkészítését, felügyeli az intézmények költségvetésének végrehajtását, - irányítja az időszakos beszámolási kötelezettségek teljesítését, - nyomon követi az intézmény működését meghatározó jogszabályokat, elkészíti és karbantartja az intézményi gazdálkodás szabályzatait, és ezeket betartatja, - együttműködik a polgármesteri hivatal szakfőosztályaival és az ellenőrző hatóságokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, A 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 •       Egyéb, a Kjt. 20. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelés
 •       Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 •       Felhasználói szintű internetes alkalmazások használata
 •       Felhasználói szintű táblázatkezelő szoftverek használata
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
 •       4 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezők nyilvántartásában való részvétel
 •       Az államháztartás gazdálkodási rendszereinek ismerete
 •       Önkormányzat pénzügyi, költségvetési területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Motivációs levél
 •       Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 •       Szükség esetén legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 •       A költségvetési szerv gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton "gazdsági vezető" megjelöléssel részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.