Álláspályázat humánpolitikai osztályvezető munkakör betöltésére

2022.04.19.

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Jegyzői Főosztály                    

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Humánpolitikai Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 Budapest, Üllői út 400.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Felsőfokú végzettség a 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet 1. melléklet 23. pontja alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Humánpoltikai feladatok és osztályvezetői feladatok teljes körű ellátása, •Személyi adatok nyilvántartása, karbantartása a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények intézményvezetői tekintetében, •Kinevezések, jogviszony megszüntetések, átsorolások, illetménymegállapítások, helyettesítési díjak, munkáltatói intézkedések elkészítése, •Köztisztviselői eskütételek, jubileumi jutalmak kifizetésének, munkatársak kiválasztásával kapcsolatos feladatok előkészítése, •Kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok lebonyolításának koordinálása és nyilvántartása, •Munkáltatói kölcsönökkel, tanulmányi szerződésekkel, képzési és vizsgakötelezettségekkel, teljesítményértékelési eljárással, vagyonnyilatkozatokkal, szociális és temetési segélyekkel, tartalékállományba helyezéssel, megbízási szerződésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, •Szabadságok, pótszabadságok, tanulmányi szabadságok megállapítása, fizetés nélküli szabadságokkal kapcsolatos teendők bonyolítása, •A humánpolitikai területet érintő belső utasítások, szabályzatok készítése és módosítása, előterjesztések készítése a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntést igénylő ügyek tekintetében, •Adatszolgáltatás társhatóságok, külső és belső szervek részére, különösen a mindenkori költségvetési terv előkészítéséhez, •Szoros és konstruktív együttműködés a vezetőséggel, kapcsolattartás a Hivatal főosztályvezetőivel, osztályvezetőivel, a belső szervezeti egységek munkatársaival, külső szervekkel, intézményekkel, intézményvezetőkkel, •A Humánpolitikai osztály munkatársainak folyamatos tájékoztatása a hatályos jogszabályokról, szabályzatokról, rendeletekről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20 %-os, a felsőfokúak részére 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 29/2021. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       6 hónapos próbaidő vállalása
 •       a Kttv. 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség
 •       hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Wintiszt személyügyi nyilvántartó program ismerete
 •       KIRA program ismerete
 •       TÉR rendszer ismerete
 •       Probono rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019. (IV. 23.) Korm.rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton humánpolitikai osztályvezető munkakör megjelöléssel dr. Ronyecz Róbert jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 16.