Írta:  2018.03.07.

A teljes testületi egyetértéssel és támogatással elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv védendő építészeti értékként tartja nyilván a Bókay iskolát.

 

Egy kerületi – ismeretlen kiadói hátterű – havilap, azzal vádolta a kerület vezetését, hogy a Bókay Árpád Általános Iskola felújítása kapcsán gondatlanul járt el, mivel a homlokzat szigetelésére nem került sor.

Ezzel szemben a tény az, hogy a teljes testületi egyetértéssel és támogatással elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv, védendő építészeti értékként tartja nyilván a Bókay iskolát és nem teszi lehetővé a homlokzat szigetelését.

Az önkormányzat ennek ismeretében, a megvalósítást támogató minisztériummal is egyeztetett, mely alapján szerződésmódosítás történt a következő műszaki tartalommal: nyílászárócsere: 58db, napelemes rendszer: 176db, (250W/db, tehát összesen 44 kW teljesítmény), padlásfödém szigetelés, pincefal és pincefödém szigetelés.

A kivitelező határidőre nem teljesítette a projekt teljes körű megvalósítását, ezért az önkormányzat követelni kívánja vele szemben a szerződésszegésből eredő kötbért.

A kivitelező részére csupán a projekt teljes költségének  5%-a került kifizetésre, mely 3.709.392 Ft.

A homlokzat szigetelésének árát természetesen a kivitelező nem számolta fel.
Minden olyan állítás, mely a homlokzat szigetelésének elmaradását más színben tünteti föl: valótlanság.