Nyilvános pályázat legfeljebb 10 évi határozott időtartamú, bérbeadás útján történő hasznosítására (2012)

Írta:  2015.09.18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
(1184. Bp., Üllői út 400.) – továbbiakban Kiíró - a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottságának 73/2012. (IV.18.) számú határozata alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz.-ú, Lakatos út 30. szám
alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész
legfeljebb 10 évi határozott időtartamú, bérbeadás útján történő hasznosítására főzőkonyhai, illetve azzal szorosan összefüggő tevékenység céljára
190.000.-Ft/hó (ÁFA nem terheli) minimális bérleti díj ellenében

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. július 03. (kedd) 10.00 óra

A pályázatot magyar nyelven, egy eredeti, 2 másolati példányban, zárt borítékban „Főzőkonyha” jeligével kell személyesen benyújtani az alábbi címen:
Budapest. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest Üllői út 400. III. emelet 304. szoba

A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet.
Kiíró lezáratlan, vagy sérült borítékot nem vesz át, minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

A pályázatok bontására:

2012. július 03. (kedd) délelőtt 10.30 órakor
1184 Budapest, Üllői út 400. I. emelet 119. sz. tárgyalóban kerül sor.

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Kiíró által felkért Bizottság végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán a Bizottság tagjain kívül az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen.

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottsága soron következő ülésén dönt, a nyertes írásos értesítést kap.

Pályázati dokumentáció: A részletes pályázati anyag - a pályázaton való részvétel feltételeként - átvehető a Polgármesteri Hivatal III. emelet 304-es szobájában 5.000,- Ft megfizetése ellenében 2012. június 08-tól.

A felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.