Álláspályázat (intézményvezető (magasabb vezető))

Írta:  2015.03.10.

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete (1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet az önállóan működő intézmény Borostyán Szociális Szolgálat (1188 Budapest, Címer u. 88.)

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető (legfeljebb 5 év időtartamra)

A munkavégzés helye: 1188 Budapest, Címer u. 88.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az ellátások Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 • magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat,
 • szociális szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások:
 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
"KÖZIGÁLLÁS" közszolgálati állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ágnes nyújt a 296-1393 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, írásban, zárt borítékban, három példányban (egy eredeti, két másolati példány) "Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat" megjelöléssel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vezetője, dr. Holové Zsolt György részére kell benyújtani (1184 Budapest, Üllői út 400.).

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
 Városkép Újság
www.bp18.hu

 

 

Hír naptár

« Május 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Csatlakozz közösségünkhöz